• 11. 11. 2018 r.

  XXIX Święto Okręgu Łódzkiego ZNP

 • 08. 06. 2018 r.

  ZNP dla Niepodległej

 • 06. 10. 2017 r.

  XXVII Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w tenisie stołowym

 • 04. 09. 2017 r.

  Manifestacja przed MEN — „Szkoła jest nasza”

Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Okręgu Łódzkiego ZNP

25 czerwca 2019 r. w Okręgu Łódzkim ZNP odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza. W konferencji uczestniczyło 115 delegatów z terenu województwa łódzkiego. Prezesem Okręgu Łódzkiego na kadencję 2019-2024 został wybrany kol. Marek Ćwiek. Delegaci dokonali również wyboru 37-osobowego Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP.

4 lipca 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu, na którym wyłoniono składy Sekretariatu oraz Prezydium ZOŁ ZNP. Pełne składy ciał statutowych Okręgu Łódzkiego ZNP przedstawiają się następująco:

Sekretariat Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP w kadencji 2019-2024
1. Ćwiek Marek — prezes Okręgu Łódzkiego ZNP
2. Kozarski Mariusz — wiceprezes Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP
3. Trębacz Marian — wiceprezes Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP
4. Kowalska Marzena — sekretarz Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP

Prezydium Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP w kadencji 2019-2024
1. Czekaj Alicja
2. Ćwiek Marek
3. Jankowski Marian
4. Jaźwiec Andrzej
5. Jercha Irena
6. Klasztorna Grażyna
7. Kmiecik Marek
8. Kowalczyk Anna
9. Kowalska Marzena
10. Kozarski Mariusz
11. Michałowska-Stasiak Agnieszka
12. Młynarski Adam
13. Pisarska Grażyna
14. Szadkowska Renata
15. Trębacz Marian
16. Truszczyńska Anna
17. Witkowska Zofia

Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP w kadencji 2019-2024
1. Adamczyk Urszula
2. Alagierska-Jeśman Paulina
3. Baszczyński Krzysztof
4. Beeger Anna
5. Czekaj Alicja
6. Czyżewska Wacława
7. Ćwiek Marek
8. Jankowski Marian
9. Jaźwiec Andrzej
10. Jercha Irena
11. Klajs Witold
12. Klasztorna Grażyna
13. Kmiecik Marek
14. Kowalczyk Anna
15. Kowalska Marzena
16. Kozarski Mariusz
17. Kozłowska Ewa
18. Michalak Magdalena
19. Michałowska-Stasiak Agnieszka
20. Młynarski Adam
21. Płuciennik Dorota
22. Pokorska Wiesława
23. Popek Iwona
24. Prukop Agnieszka
25. Pisarska Grażyna
26. Raczyńska Stanisława
27. Salamon Sławomir
28. Strużek Marzena
29. Strzałkowska Dorota
30. Szadkowska Renata
31. Trębacz Marian
32. Truszczyńska Anna
33. Walczak Anna
34. Winiarska Zofia
35. Wiskulska Dorota
36. Witkowska Zofia
37. Ziółkowska Ewa

Okręgowa Komisja Rewizyjna ZNP w kadencji 2019-2024
1. Składowski Stanisław — przewodniczący
2. Bartoszek Elżbieta — z-ca przewodniczącego
3. Chwała Danuta — z-ca przewodniczącego
4. Bednarska Grażyna — sekretarz
5. Sobieszek Grażyna — członek Prezydium
6. Bartłomiejczyk Maria
7. Czernek Ewa
8. Ludwin Łucja
9. Nowak Elżbieta

OKRĘGOWA SEKCJA EMERYTÓW I RENCISTÓW
przewodniczący — Marian Jankowski
OKRĘGOWA SEKCJA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
przewodniczący — Marek Kmiecik
OKRĘGOWA SEKCJA SZKOLNICTWA SPECJALNEGO
przewodnicząca — Ewa Błasiak
OKRĘGOWY KOORDYNATOR SIP
Marian Trębacz
OKRĘGOWA KOMISJA HISTORYCZNA
przewodniczący — Dariusz Szlawski
OKRĘGOWA KOMISJA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
przewodnicząca — Renata Szadkowska
OKRĘGOWA KOMISJA ODZNACZENIOWA
przewodnicząca — Irena Jercha
OKRĘGOWA KOMISJA SOCJALNA
przewodnicząca — Zofia Witkowska
OKRĘGOWA KOMISJA POMOCY PRAWNEJ
przewodnicząca — Agnieszka Michałowska-Stasiak

 

Informacja o planowanym ruchu kadrowym nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w województwie łódzkim

Przedstawiamy informację o planowanym ruchu kadrowym nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w roku szkolnym 2019/2020 w województwie łódzkim.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć zestawienie w większym rozmiarze
(plik jpg w nowym oknie).

Przedstawiamy informację o planowanym ruchu kadrowym nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w roku szkolnym 2019/2020 na terenie Miasta Łodzi.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć zestawienie w większym rozmiarze
(plik jpg w nowym oknie).

 

STRAJK OD 8 KWIETNIA

Uczniowie są ważni

4 marca 2019 r. Prezydium ZG ZNP podjęło uchwałę w sprawie terminu przeprowadzenia referendów strajkowych i wyznaczenia daty strajku.

Do 25 marca br. zostaną przeprowadzone referenda strajkowe w szkołach i placówkach, z którymi w ramach prowadzonego z nimi sporu zbiorowego zakończono etap mediacji, nie osiągając porozumienia co do spełnienia żądania podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami o 1000 zł z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r.

Strajk jest możliwy, o ile w referendum weźmie udział co najmniej połowa uprawnionych i większość z nich opowie się za strajkiem. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy pracownicy (członkowie związku i niezrzeszeni).

Oto treść pytania w referendum strajkowym: „Czy wobec niespełnienia żądania (...) dotyczącego podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w ... o 1000 zł z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r., jesteś za przeprowadzeniem w szkole ... strajku począwszy od dnia 8 kwietnia 2019 r.?”

To oznacza, że strajk rozpocznie się w poniedziałek, 8 kwietnia 2019 r.

— To będzie strajk do odwołania — powiedział prezes ZNP Sławomir Broniarz na konferencji prasowej. — Decyzję o terminie zakończenia strajku podejmie Prezydium ZG ZNP.

Jak wynika z danych oddziałów ZNP, na chwilę obecną 78 proc. szkół i placówek oświatowych weszło w spór zbiorowy. Największa mobilizacja jest w województwach: łódzkim (88 proc. placówek), lubelskim i śląskim (po 87 proc.).

Dzisiaj rozpoczynamy kampanię informacyjną skierowaną do rodziców, do szkół trafią plakaty informujące o przyczynach protestu z prośbą o zrozumienie.

Drodzy Rodzice!

Zdajemy sobie sprawę, że nasz protest może wiązać się z pewnymi trudnościami dla Was i Waszych dzieci. Prosimy jednak o wyrozumiałość.

Mamy wspólny cel: jest nim dobra edukacja. A dobrej szkoły nie stworzymy bez dobrych i godnie opłacanych nauczycieli.

Protestujemy, bo zależy nam na przyszłości edukacji!

Ten protest wynika z troski o uczniów.

— To, czy strajk odbędzie się w okresie ważnym dla wszystkich, czyli w czasie egzaminów zewnętrznych rozpoczynających się 10 kwietnia, zależy dziś od decyzji rządu — powiedział prezes ZNP Sławomir Broniarz.

 

ZNP i FZZ razem na rzecz wzrostu wynagrodzeń

4 stycznia 2019 roku na spotkaniu nauczycielskich związków zawodowych zainicjowanym przez ZNP, przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych, omawiając napiętą sytuację w edukacji związaną z niskimi zarobkami nauczycieli i pracowników oświaty, podjęli decyzję o współdziałaniu na rzecz wzrostu wynagrodzeń w oświacie.

Wspólnym dla FZZ i ZNP postulatem jest wzrost wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli i pracowników oświaty na poziomie 1000 zł od stycznia 2019 roku.

W najbliższych dniach przedstawiciele FZZ i ZNP podczas negocjacji płacowych przedstawią minister edukacji postulaty. Brak woli ze strony rządu do zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty zradykalizuje działania FZZ i ZNP zmierzające do wejścia w spór zbiorowy oraz rozpoczęcia strajku szkolnego.

W spotkaniu, mimo zaproszenia, nie wzięli udziału przedstawiciele oświatowej Solidarności.

Nasze działania w kolejnych dniach:

Poniedziałek, 7. 01. 2019 r.
Posiedzenie Prezydium ZG ZNP, na które Związek Nauczycielstwa Polskiego zaprosił premiera Mateusza Morawieckiego.
Temat rozmów: Sytuacja materialna pracowników i wzrost wynagrodzeń w oświacie
(Miejsce: warszawska siedziba ZNP przy ul. Smulikowskiego 6/8, godz. 11.00)

Natomiast minister edukacji Anna Zalewska zaprosiła oświatowe związki zawodowe na „spotkanie konsultacyjne” dot. projektu rozporządzenia płacowego (tego samego dnia i o tej samej godzinie).
(Miejsce: Warszawa, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, godz. 11.00)

Wtorek, 8. 01. 2019 r.
Na wniosek prezesa ZNP zostały zwołane negocjacje płacowe z udziałem minister edukacji i partnerów społecznych w ramach Zespołu ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego
(Miejsce: Warszawa, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, godz. 11.00)

Czwartek, 10. 01. 2019 r.
Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Głównego ZNP ws. protestu
(Miejsce: warszawska siedziba ZNP przy ul. Smulikowskiego 6/8, I p.)

OŚWIADCZENIE ZNP i FZZ

Transmisja konferencji prasowej przed spotkaniem ZNP i Forum oraz po spotkaniu jest na profilu ZNP na Facebooku. Polecamy!

 

Cytat tygodnia

„Ucz się, lecz u uczonych, nieuczonych sam nauczaj.”

Kato starszy
 

„Nasz naród do życia potrzebuje nieszczęścia. Dopiero kiedy się pojawi — nieudane powstanie, czy inna klęska, jesteśmy kimś. Krzywda nas wywyższa ponad inne narody.”

Mariusz Szczygieł
 

„Zmiany zachodzą w naszym umyśle. A potem zmienia się cały świat, ponieważ patrzy się nań inaczej.”

George Orwell
 

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2018

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2017

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2016

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2015

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2014

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2013

40. Ogólnopolski Memoriał Szachowy ZNP im. dr. Horsta Podolskiego
20 — 22 października 2017 r.
(plik uaktualniony 7. 10. 2017 r.)

logo_memorial (10 kB)

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i Okręgowa Komisja Kultury, Sportu i Turystyki ZNP informują, że 40. Ogólnopolski Memoriał Szachowy im. dr. Horsta Podolskiego odbędzie się w Klubie Nauczyciela w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137/139 w terminie 20 - 22 października 2017 r.

Celem Turnieju jest uczczenie pamięci dr. Horsta Podolskiego — mistrza szachowego, nauczyciela szkół średnich i wyższych w Łodzi oraz propagowanie szachów wśród nauczycieli i pracowników oświaty. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarsko-kontrolowanym. Tempo gry dla zawodników wynosi 30 minut. Zmiana tempa może nastąpić w zależności od ilości zgłoszeń, ustaleń sędziowskich z zawodnikami i organizatorami.

Zgłoszenia prosimy kierować do kol. Anny Walczak,
tel. 607 260 639 lub 42 252 28 05.

Zamiejscowi zawodnicy zostaną zakwaterowani w dniach 20/21/22 października br. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łodzi, ul. Zamenhofa 13. Pełne wyżywienie zawodników, począwszy od śniadania 21. 10. br. o godz. 8.30 zapewniamy w Klubie Nauczyciela (w miejscu rozgrywek).

Najlepsi zawodnicy otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali — upominki i dyplomy.

Całkowity koszt dla członków ZNP wynosi: 160 zł dla zawodników korzystających z noclegów, a 100 zł dla osób niekorzystających z noclegu.

Całkowity koszt dla pozostałych uczestników wynosi: 196,80 zł dla zawodników korzystających z noclegu, a 123 zł dla zawodników niekorzystających z noclegu.

Wpłaty przyjmowane są na konto Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP:
Bank PeKaO S.A.VIO/Łódź 23 1240 3073 1111 0010 6246 3932

Uroczyste otwarcie imprezy nastąpi w dniu 21. 10. br. o godz. 10.00,
a zakończenie 22. 10. br. około godz. 13.00.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Organizatorzy 40. Memoriału Szachowego