• 31. 01. 2017 r.

  Powołanie Okręgowego Sztabu Referendalnego w Łodzi

 • 19. 11. 2016 r.

  Ogólnopolska Manifestacja Pracowników Oświaty

 • 05. 11. 2016 r.

  VII Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty — Głowno 2016

 • 10. 10. 2016 r.

  Pikieta ZNP przeciwko planowanym zmianom w oświacie

Strajk szkolny — Podziękowania

strajk szkolny 31 marca 2017 dziękujemy

Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP dziękuje wszystkim organizatorom oraz nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym, którzy wzięli udział w „Strajku Szkolnym” w dniu 31 marca br.

Wasza odwaga, odpowiedzialność, zawodowa solidarność i zaangażowanie pozwoliły z sukcesem przeprowadzić nasz protest w obronie zagrożonych miejsc pracy, praw pracowniczych oraz dobrej polskiej szkoły.

Dziękujemy również dyrektorom szkół, rodzicom i organizacjom oświatowym, władzom samorządowym — prezydentom miast, burmistrzom, starostom i wójtom za wsparcie naszego strajku. Dziękujemy za przychylność i zrozumienie dla naszej akcji. Walczymy razem o dobro oświaty, jej pracowników i uczniów.

To był strajk o lepszą szkołę, dobrą edukację i warunki pracy w oświacie!

Marek Ćwiek
Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP

 

KALENDARIUM AKCJI PROTESTACYJNYCH ZNP W LATACH 2016-2017

2016 ROK

27 czerwca — pikieta ZNP w Toruniu podczas podsumowania debaty o edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel — Dobra Zmiana” zorganizowanej przez MEN;

8 lipca — uruchomienie akcji informacyjnej dot. konsekwencji planowanej reformy (plakat „Czy wiesz, że reforma Anny Zalewskiej oznacza likwidację: szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej?”);

14 lipca — uruchomienie petycji w obronie polskiej szkoły na stronie: www.petycjeonline.com

24 sierpnia — zawiązanie Koalicji „NIE dla chaosu w szkole”. Tworzą ją organizacje, instytucje, ruchy społeczne, rodzice i nauczyciele, przedstawiciele szkół społecznych i prywatnych, którym leży na sercu dobro dzieci i młodzieży;

31 sierpnia — list do Rodziców i Opiekunów Uczniów z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego informujący o negatywnych konsekwencjach planowanej reformy;

październik — Związek opiniuje projekt ustawy Prawo oświatowe oraz projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo oświatowe, proponując liczne poprawki;

10 października — pikiety ZNP przed gmachami urzędów wojewódzkich w 16 województwach;

18 października — uruchomienie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej ZNP w związku z planowaną reformą edukacji (Uchwała Zarządu Głównego ZNP ws. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej ZNP „NIE dla chaosu w szkole”);

28 października — inauguracja akcji w obronie gimnazjów „Nie likwidujcie naszego gimnazjum!”;

listopad — spotkania z dyrektorami, nauczycielami i rodzicami w całym kraju;

9 listopada — debata na temat konsekwencji planowanej reformy edukacji z udziałem Macieja Jakubowskiego (Evidence Institute), Agnieszki Dziemianowicz-Bąk (Razem), Marka Pleśniara (OSKKO) i Sławomira Broniarza (ZNP) w siedzibie ZG ZNP oraz nadzwyczajne spotkanie prezesów największych oddziałów ZNP;

15 listopada i 29 listopada — pikiety przed Sejmem w dniu czytania projektów ustaw;

19 listopada — Ogólnopolska Manifestacja Pracowników Oświaty w Warszawie z udziałem rodziców, samorządów i organizacji pozarządowych (ponad 50 tysięcy uczestników);

grudzień — udział przedstawicieli ZNP w pracach sejmowych komisjach zajmujących się projektami ustaw wprowadzających nowe prawo oświatowe, zgłaszanie poprawek;

19 grudnia — pikieta przed Pałacem Prezydenckim, wniosek do prezydenta o zawetowanie lub odrzucenie projektów ustaw wprowadzających nowe prawo oświatowe;

20 grudnia — ZG ZNP rozpoczął procedury zmierzające do wszczęcia sporu zbiorowego ze wszystkimi szkołami i placówkami objętymi działaniami ZNP;

2017 ROK

styczeń — luty — oddziały ZNP występują do pracodawców (dyrektora szkoły lub placówki oświatowej) z takimi samymi żądaniami w całym kraju uprzedzając, że ich niespełnienie spowoduje ogłoszenie strajku po 28 lutego;

9 stycznia — prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawy wprowadzające reformę edukacji;

31 stycznia — inauguracja obywatelskiej inicjatywy pod hasłem „Referendum szkolne”;

luty — marzec — zebranie ponad 500 tysięcy podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum ws. reformy edukacji razem z innymi podmiotami, ugrupowaniami i stowarzyszeniami;

7 marca — Uchwała ZG ZNP w sprawie daty strajku ogólnopolskiego;

31 marca — strajk pracowników oświaty

 

STRAJK SZKOLNY 31. 03. 2017

strajk szkolny 31 marca 2017

Wszystkie materiały w jednym miejscu!

PLAKAT — pobierz, wydrukuj i wywieś!
ULOTKA
UCHWAŁA ZG ZNP 7 marca 2017 r.
List prezesa ZNP do pracowników oświaty
List Rodziców do strajkujących
NASZA TABLICA wydrukowana w Głosie Nauczycielskim nr 11 EWYDANIE
LOGO

 

Nie zgadzamy się na propozycje MEN dot. płac. Dementujemy doniesienia!

Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec nowego modelu finansowania oświaty proponowanego przez MEN. Związek Nauczycielstwa Polskiego dementuje przedstawione w mediach informacje o rzekomym podsumowaniu prac grup roboczych, a także dokonania jakichkolwiek ustaleń. Fakt ten jest przykładem dezinformowania opinii publicznej.

21 marca 2017 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się wspólne spotkanie grup roboczych, które pracują w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. W trakcie spotkania dyrektorzy departamentów Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawili ustne informacje dotyczące:

— doskonalenia zawodowego nauczycieli,

— ścieżki awansu zawodowego nauczycieli pracujących za granicą,

— organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach,

— urlopu dla poratowania zdrowia.

Ponadto, przedstawiona została informacja uzupełniająca dotycząca nowego modelu finansowania oświaty, a także propozycja zmieniająca zasady finansowania dodatku za warunki pracy.

Mimo żądań przedstawicieli ZNP strona reprezentująca Ministerstwo nie odniosła się do stanowiska związku w sprawie nowego modelu wynagradzania nauczycieli, w tym likwidacji dodatków: socjalnego, mieszkaniowego, wiejskiego oraz dodatku na zagospodarowanie. Nie odniesiono się również do stanowiska ZNP dot. czasu pracy, awansu zawodowego i braku zgody na rozszerzenie skali ocen.

Osoby reprezentujące ZNP, podczas spotkania w dniu 21 marca br., kilkakrotnie zgłaszały uwagi dotyczące zakresu i przebiegu dotychczasowych rozmów, widząc ich bezcelowość i jednocześnie obawiając się, że sam fakt uczestniczenia przedstawicieli ZNP w pracach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników i powołanych w jego ramach grup roboczych, będzie legitymizował późniejsze rozwiązania przyjęte przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Związek Nauczycielstwa Polskiego dementuje przedstawione w mediach informacje o rzekomym podsumowaniu prac grup roboczych, a także dokonania jakichkolwiek ustaleń. Fakt ten jest przykładem dezinformowania opinii publicznej, manipulowania faktami, a także dowodem bezprecedensowego nieliczenia się z opinią wyrażaną przez partnera społecznego. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się autentycznych rozmów i konsultacji. Domagamy się rozmów i rozstrzygnięć uwzględniających stanowiska i opinie poszczególnych partnerów społecznych. Jesteśmy przeciwni grze pozorów i próbie wmanipulowania ZNP w rozwiązania, które są niekorzystne dla pracowników.

Związek Nauczycielstwa Polskiego żąda upublicznienia stenogramu z posiedzenia grup roboczych, które odbyło się w Ministerstwie Edukacji Narodowej 21 marca 2017 r.

W imieniu przedstawicieli reprezentujących ZNP podczas rozmów w MEN

Krzysztof Baszczyński
Wiceprezes ZG ZNP
 

OPINIA ZNP dotycząca propozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

O propozycjach MEN pisał szczegółowo Głos Nauczycielski. Przeczytaj te teksty, by wiedzieć, co Cię czeka!

Nowy system wynagradzania: zamiast podwyżek mogą przyjść cięcia — GN nr 10.
Czy zamiast obiecanego przez premier Beatę Szydło „harmonogramu podwyżek” nauczycieli czeka „harmonogram obniżek”? A także konieczność przepracowania np. miesiąca bez pensji albo dodatku motywacyjnego? Dotarliśmy do szczegółów nowego, zaprojektowanego przez MEN systemu wynagradzania nauczycieli  — cały tekst przeczytasz w Głosie nr 10/2017 i w e-wydaniu.

Pomóż rządowi! Zapłać za podwyżkę! — GN nr 11.
Nauczycielu, liczysz na podwyżkę obiecaną przez rząd? Uważaj, bo podwyżkę możesz sfinansować sam — z własnych pieniędzy, m.in. z funduszu świadczeń socjalnych. O tym świadczy projekt przygotowany przez MEN — cały tekst przeczytasz w Głosie nr 11/2017 i w e-wydaniu.

 

Cytat tygodnia

„Jeśli traktujesz ludzi tak, jak na to zasługują, zostaną takimi, jakimi są. Lecz jeśli traktujesz ich jako takich, jakimi być powinni, staną się wspanialszymi i lepszymi osobami.”

Johann W. Goethe
 

„Przeżywa nie ten gatunek, który jest najsilniejszy, ani nie ten, który jest najbardziej inteligentny, tylko ten, który potrafi najlepiej reagować na zmiany.”

Charles Darwin
 

„Sami musimy być tą zmianą, którą pragniemy zobaczyć w świecie.”

Mahatma Gandhi
 

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2017

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2016

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2015

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2014

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2013

XXXIX Ogólnopolski Memoriał Szachowy ZNP im. dr. Horsta Podolskiego
21 — 23 października 2016 r.
(plik uaktualniony 12. 09. 2016 r.)

logo_memorial (10 kB)

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i Okręgowa Komisja Kultury, Sportu i Turystyki ZNP informują, że XXXIX Ogólnopolski Memoriał Szachowy im. dr. Horsta Podolskiego odbędzie się w Klubie Nauczyciela w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137/139 w terminie 21 - 23 października 2016 r.

Celem Turnieju jest uczczenie pamięci dr. Horsta Podolskiego — mistrza szachowego, nauczyciela szkół średnich i wyższych w Łodzi oraz propagowanie szachów wśród pracowników oświaty. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarsko-kontrolowanym. Tempo gry dla zawodników wynosi 30 minut. Zmiana tempa może nastąpić w zależności od ilości zgłoszeń, ustaleń sędziowskich z zawodnikami i organizatorami.

Zgłoszenia prosimy kierować do kol. Anny Walczak,
tel. 607 260 639 lub 42 252 28 05.

Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 30 września br.

Zamiejscowi zawodnicy zostaną zakwaterowani w dniach 21/22/23 października br. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łodzi, ul. Zamenhofa 13. Pełne wyżywienie zawodników, począwszy od śniadania 22. 10. br. o godz. 8.30 zapewniamy w Klubie Nauczyciela (w miejscu rozgrywek).

Najlepsi zawodnicy otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali — upominki i dyplomy.

Całkowity koszt dla członków ZNP wynosi: 160 zł dla zawodników korzystających z noclegów, 100 zł dla osób niekorzystających.

Całkowity koszt dla pozostałych uczestników wynosi: 196,80 zł dla zawodników korzystających z noclegu, 123 zł dla zawodników niekorzystających.

Wpłaty przyjmowane są na konto Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP:
Bank PeKaO S.A.VIO/Łódź 23 1240 3073 1111 0010 6246 3932

Uroczyste otwarcie imprezy nastąpi w dniu 22. 10. br. o godz. 10.00,
a zakończenie 23. 10. br. o godz. 13.00.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Organizatorzy XXXIX Memoriału Szachowego