• 31. 01. 2017 r.

  Powołanie Okręgowego Sztabu Referendalnego w Łodzi

 • 19. 11. 2016 r.

  Ogólnopolska Manifestacja Pracowników Oświaty

 • 05. 11. 2016 r.

  VII Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty — Głowno 2016

 • 10. 10. 2016 r.

  Pikieta ZNP przeciwko planowanym zmianom w oświacie

STRAJK SZKOLNY 31. 03. 2017

strajk szkolny 31 marca 2017

Wszystkie materiały w jednym miejscu!

PLAKAT — pobierz, wydrukuj i wywieś!
ULOTKA
UCHWAŁA ZG ZNP 7 marca 2017 r.
List prezesa ZNP do pracowników oświaty
List Rodziców do strajkujących
NASZA TABLICA wydrukowana w Głosie Nauczycielskim nr 11 EWYDANIE
LOGO

 

Nie zgadzamy się na propozycje MEN dot. płac. Dementujemy doniesienia!

Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec nowego modelu finansowania oświaty proponowanego przez MEN. Związek Nauczycielstwa Polskiego dementuje przedstawione w mediach informacje o rzekomym podsumowaniu prac grup roboczych, a także dokonania jakichkolwiek ustaleń. Fakt ten jest przykładem dezinformowania opinii publicznej.

21 marca 2017 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się wspólne spotkanie grup roboczych, które pracują w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. W trakcie spotkania dyrektorzy departamentów Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawili ustne informacje dotyczące:

— doskonalenia zawodowego nauczycieli,

— ścieżki awansu zawodowego nauczycieli pracujących za granicą,

— organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach,

— urlopu dla poratowania zdrowia.

Ponadto, przedstawiona została informacja uzupełniająca dotycząca nowego modelu finansowania oświaty, a także propozycja zmieniająca zasady finansowania dodatku za warunki pracy.

Mimo żądań przedstawicieli ZNP strona reprezentująca Ministerstwo nie odniosła się do stanowiska związku w sprawie nowego modelu wynagradzania nauczycieli, w tym likwidacji dodatków: socjalnego, mieszkaniowego, wiejskiego oraz dodatku na zagospodarowanie. Nie odniesiono się również do stanowiska ZNP dot. czasu pracy, awansu zawodowego i braku zgody na rozszerzenie skali ocen.

Osoby reprezentujące ZNP, podczas spotkania w dniu 21 marca br., kilkakrotnie zgłaszały uwagi dotyczące zakresu i przebiegu dotychczasowych rozmów, widząc ich bezcelowość i jednocześnie obawiając się, że sam fakt uczestniczenia przedstawicieli ZNP w pracach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników i powołanych w jego ramach grup roboczych, będzie legitymizował późniejsze rozwiązania przyjęte przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Związek Nauczycielstwa Polskiego dementuje przedstawione w mediach informacje o rzekomym podsumowaniu prac grup roboczych, a także dokonania jakichkolwiek ustaleń. Fakt ten jest przykładem dezinformowania opinii publicznej, manipulowania faktami, a także dowodem bezprecedensowego nieliczenia się z opinią wyrażaną przez partnera społecznego. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się autentycznych rozmów i konsultacji. Domagamy się rozmów i rozstrzygnięć uwzględniających stanowiska i opinie poszczególnych partnerów społecznych. Jesteśmy przeciwni grze pozorów i próbie wmanipulowania ZNP w rozwiązania, które są niekorzystne dla pracowników.

Związek Nauczycielstwa Polskiego żąda upublicznienia stenogramu z posiedzenia grup roboczych, które odbyło się w Ministerstwie Edukacji Narodowej 21 marca 2017 r.

W imieniu przedstawicieli reprezentujących ZNP podczas rozmów w MEN

Krzysztof Baszczyński
Wiceprezes ZG ZNP
 

OPINIA ZNP dotycząca propozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

O propozycjach MEN pisał szczegółowo Głos Nauczycielski. Przeczytaj te teksty, by wiedzieć, co Cię czeka!

Nowy system wynagradzania: zamiast podwyżek mogą przyjść cięcia — GN nr 10.
Czy zamiast obiecanego przez premier Beatę Szydło „harmonogramu podwyżek” nauczycieli czeka „harmonogram obniżek”? A także konieczność przepracowania np. miesiąca bez pensji albo dodatku motywacyjnego? Dotarliśmy do szczegółów nowego, zaprojektowanego przez MEN systemu wynagradzania nauczycieli  — cały tekst przeczytasz w Głosie nr 10/2017 i w e-wydaniu.

Pomóż rządowi! Zapłać za podwyżkę! — GN nr 11.
Nauczycielu, liczysz na podwyżkę obiecaną przez rząd? Uważaj, bo podwyżkę możesz sfinansować sam — z własnych pieniędzy, m.in. z funduszu świadczeń socjalnych. O tym świadczy projekt przygotowany przez MEN — cały tekst przeczytasz w Głosie nr 11/2017 i w e-wydaniu.

 

List otwarty do Solidarności

oppz (13 kB)

8 marca 2017 r.

Z rozczarowaniem przyjąłem Wasze stanowisko dotyczące protestów Związku Nauczycielstwa Polskiego przeciwko reformie oświaty.

Z przykrością zauważam, że NSZZ Solidarność w swoich stanowiskach powiela argumenty władzy i odwraca się od tysięcy nauczycieli, których miejsca pracy są zagrożone. Trudno mi pojąć, jak związek zawodowy może deklarować, że nie ma podstaw do ochrony miejsc pracy i żądań podwyżek. Dzisiaj już wiemy, że w wyniku reformy oświaty dojdzie do masowych zwolnień i pogorszenia warunków pracy wielu pracowników oświaty. Czeka nas chaos, którego ofiarami będą dzieci,  nauczyciele, rodzice i samorządy. W tej trudnej sytuacji całe środowisko nauczycielskie powinno solidarnie bronić dobra dzieci i zarazem swoich praw.  Niestety najwyraźniej dla Solidarności najważniejsze jest dobro władzy.  

Oświatowa Solidarność odrzuca wszystkie postulaty Związku Nauczycielstwa Polskiego, a na dodatek wręcz kwestionuje ich legalność. Szefowie Solidarności używają języka rządu, aby zamknąć usta protestującym nauczycielom. Powielają niezgodne z prawdą argumenty Kuratorów Oświaty o rzekomej nielegalności protestów nauczycielskich. Żądania ZNP są zgodne z obowiązującym prawem, a pisma kuratorów mają na celu zastraszenie nauczycieli i zniechęcenie ich do walki o swoje prawa. Wstyd, że do bezprawnej nagonki na środowiska nauczycielskie przyłączyła się też część związkowców.  

Gdy Związek Nauczycielstwa Polskiego krytykuje rząd, uważacie, że to protest  polityczny”. Gdy nasi związkowcy organizują protesty w poszczególnych szkołach, uważacie, że dyrektorzy szkół nie powinni być adresatem żądań. Żadna forma protestu Wam się nie podoba.  

Jeżeli Solidarność jest przeciwko protestom  politycznym”, to dlaczego Wasi górnicy razem z naszymi demonstrowali pod kopalniami, a potem pod siedzibami ministrów? Dlaczego kilka lat temu wspólnie z nami skandowaliście hasła antyrządowe pod parlamentem? Czy wtedy  polityczność” Wam nie przeszkadzała? W stanowisku nauczycielskiej Solidarności czytamy, że strajk zmierzający do  zmiany polityki państwa w zakresie wynagrodzeń, świadczeń socjalnych, kreowania polityki bezpieczeństwa zatrudnienia” jest nielegalny. Czytamy też, z rosnącym zdumieniem, że nielegalny jest  strajk polityczny czy strajk mający na celu odwołanie kierownika zakładu pracy”. Jeśli tak, to połowa protestów związkowych jest nielegalna i cała działalność Solidarności w latach 80. była nielegalna! Wszak Solidarność sprzeciwiała się między innymi, a być może nawet głównie autorytaryzmowi władzy. Czy autorytaryzm obecnego rządu Was już nie boli? Czy jesteście obojętni na niszczenie podstaw praworządności przez obecną ekipę rządzącą? Czy nie przeszkadza Wam zawłaszczanie prokuratury, sądów, służby cywilnej, mediów, świata kultury? Ile miesięcy będziecie jeszcze przywoływać słabości koalicji PO-PSL, aby usprawiedliwić nieudolność obecnej władzy?  

Solidarność nie tylko kwestionuje prawo nauczycieli do strajku, ale wręcz grozi Związkowi Nauczycielstwa Polskiego  odpowiednimi sankcjami dyscyplinarnymi”! Zamiast bronić praw pracowniczych, Solidarność staje się bojówką władzy. Czy naprawdę chcecie stać się żółtym związkiem zawodowym, służącym do pacyfikowania innych związkowców? Koledzy i Koleżanki, nie idźcie tą drogą! Wspólnie walczmy o przyszłość polskiej szkoły. Zamiast być przystawką PiS-u, przyłączcie się do zbierania podpisów przeciwko reformie oświaty i poprzyjcie strajk szkolny.

Koleżanki i Koledzy!
Ja Wam wymienione grzechy wybaczam, ale poprawcie się. Wspólnie dla polskiej szkoły i naszych związkowców wywalczymy więcej.  

Przewodniczący Rady OPZZ
województwa mazowieckiego
Jerzy Wiśniewski

 

Strajk pracowników oświaty odbędzie się 31 marca 2017 roku

We wtorek (7. 03. 2017) Zarząd Główny ZNP podsumował wyniki referendum strajkowego oraz podjął decyzję o terminie strajku pracowników oświaty.

20 grudnia 2016 r. ZG ZNP rozpoczął procedury zmierzające do wszczęcia sporu zbiorowego ze wszystkimi szkołami i placówkami objętymi działaniami ZNP. W styczniu i lutym oddziały ZNP występowały do pracodawców (dyrektora szkoły lub placówki oświatowej) z takimi samymi żądaniami w całym kraju uprzedzając, że ich niespełnienie spowoduje ogłoszenie strajku po 28 lutego.

Uchwała ZG ZNP z 7. 03. 2017 roku w sprawie strajku TUTAJ.

Żądania ZNP. ZNP domaga się:

— podniesienia zasadniczego wynagrodzenia o 10 proc., ponieważ od 2012 r. nie było podwyżek w oświacie;

— deklaracji, że do 2022 r. w szkole nie będzie zwolnień oraz że do tego czasu nie zmienią się nauczycielom na niekorzyść warunki pracy, ponieważ reforma edukacji może w ciągu następnych 5 lat spowodować zwolnienia w oświacie i każdy może stracić zatrudnienie na dotychczasowych zasadach.

Żądania ZNP mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy. Działania ZNP podjęte w ramach sporu zbiorowego są legalne i właściwie realizują zapisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Referendum strajkowe

W referendum strajkowym pracownicy danej szkoły wypowiadali się, czy są za strajkiem, czy przeciw. Wyniki referendum strajkowego są bardzo różne i zależą od regionu. I tak np. w Sosnowcu 22 i 23 lutego br. odbyło się referendum strajkowe, w którym udział wzięło 3167 pracowników (77,75%). Za strajkiem opowiedziało się 2564 pracowników oświaty, czyli 78,72%.

W województwie łódzkim chęć udziału w strajku deklaruje 616 szkół i placówek oświatowych (53% biorących udział w referendum strajkowym), a w Łodzi 171 (55%).

Dzisiaj jednak nie podajemy liczb i adresów konkretnych szkół, w których odbędzie się strajk z uwagi na działania kuratorów oświaty i oświatowej Solidarności, utrudniające akcję strajkową.

Strajki pracowników oświaty organizowane przez ZNP w ostatnim czasie: 29 maja 2007 r. oraz 27 maja 2008 roku. Były to 2-godzinne strajki ostrzegawcze.

Relację z konferencji prasowej po posiedzeniu Zarządu Głównego ZNP można obejrzeć na profilu ZNP na Facebooku. Polecamy!

 

Cytat tygodnia

„Tak jest w życiu, że nie ma ludzi szczęśliwych, bo wszyscy czekają na jakieś zmiany. A zmiana sama w sobie nie wnosi nic. Kiedy ją wprowadzimy, pojawia się pragnienie dalszych zmian.”

Samuel Johnson
 

„Kto boi się zrobić błąd, ten nigdy nie będzie czynił historii.”

Andre Malraux
 

„Gdy tylko coś się nie udaje, to mówi się, że był to eksperyment.”

Robert Penn Warren
 

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2017

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2016

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2015

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2014

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2013

XXXIX Ogólnopolski Memoriał Szachowy ZNP im. dr. Horsta Podolskiego
21 — 23 października 2016 r.
(plik uaktualniony 12. 09. 2016 r.)

logo_memorial (10 kB)

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i Okręgowa Komisja Kultury, Sportu i Turystyki ZNP informują, że XXXIX Ogólnopolski Memoriał Szachowy im. dr. Horsta Podolskiego odbędzie się w Klubie Nauczyciela w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137/139 w terminie 21 - 23 października 2016 r.

Celem Turnieju jest uczczenie pamięci dr. Horsta Podolskiego — mistrza szachowego, nauczyciela szkół średnich i wyższych w Łodzi oraz propagowanie szachów wśród pracowników oświaty. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarsko-kontrolowanym. Tempo gry dla zawodników wynosi 30 minut. Zmiana tempa może nastąpić w zależności od ilości zgłoszeń, ustaleń sędziowskich z zawodnikami i organizatorami.

Zgłoszenia prosimy kierować do kol. Anny Walczak,
tel. 607 260 639 lub 42 252 28 05.

Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 30 września br.

Zamiejscowi zawodnicy zostaną zakwaterowani w dniach 21/22/23 października br. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łodzi, ul. Zamenhofa 13. Pełne wyżywienie zawodników, począwszy od śniadania 22. 10. br. o godz. 8.30 zapewniamy w Klubie Nauczyciela (w miejscu rozgrywek).

Najlepsi zawodnicy otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali — upominki i dyplomy.

Całkowity koszt dla członków ZNP wynosi: 160 zł dla zawodników korzystających z noclegów, 100 zł dla osób niekorzystających.

Całkowity koszt dla pozostałych uczestników wynosi: 196,80 zł dla zawodników korzystających z noclegu, 123 zł dla zawodników niekorzystających.

Wpłaty przyjmowane są na konto Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP:
Bank PeKaO S.A.VIO/Łódź 23 1240 3073 1111 0010 6246 3932

Uroczyste otwarcie imprezy nastąpi w dniu 22. 10. br. o godz. 10.00,
a zakończenie 23. 10. br. o godz. 13.00.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Organizatorzy XXXIX Memoriału Szachowego