• 06. 10. 2017 r.

  XXVII Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w tenisie stołowym

 • 04. 09. 2017 r.

  Manifestacja przed MEN — „Szkoła jest nasza”

 • 31. 01. 2017 r.

  Powołanie Okręgowego Sztabu Referendalnego w Łodzi

 • 19. 11. 2016 r.

  Ogólnopolska Manifestacja Pracowników Oświaty

28. Święto Okręgu Łódzkiego ZNP

11 listopada 2017 roku w Święto Niepodległości w Łódzkim Klubie Nauczyciela już po raz 28. odbyło się Święto Okręgu Łódzkiego ZNP. Uroczystość była okazją do wręczenia zasłużonym nauczycielom, pracownikom oświaty i członkom ZNP medali resortowych oraz odznaczeń związkowych za szczególne osiągnięcia w działalności oświatowej, związkowej i społecznej.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Sławomir Broniarz — prezes ZNP, Krzysztof Baszczyński — wiceprezes ZG ZNP, Artur Dunin — Poseł na Sejm RP, Elżbieta Ratyńska — Łódzki Wicekurator Oświaty, Tomasz Trela — Pierwszy Wiceprezydent Łodzi, Małgorzata Niewiadomska-Cudak — Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi, Sylwester Pawłowski — przewodniczący Komisji Edukacji RM w Łodzi, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, a także licznie przybyli członkowie ZNP.

Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP Marek Ćwiek witając gości mówił m.in.: „Niech burzliwe i kręte drogi, którymi pokolenia Polaków szły ku niepodległości będą dla nas wszystkich nauką i zachętą do pracy na rzecz pomyślności i rozwoju naszej ojczyzny. Zwłaszcza w Święto Niepodległości, warto pamiętać, że państwo to dzieło wspólnej pracy i starań każdego z nas. Pisarz Wacław Berent ujął to w celnej sentencji: „Miłość ojczyzny — to sumienność w swym dziele pracy”. Ale wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Wolność to bardzo trudne zadanie i praca do odrobienia”.

W czasie Święta Okręgu wręczono 13 Medali Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Otrzymali je: Elżbieta Bartoszek, Anna Balcerzak, Katarzyna Barasińska, Jacek Bartosik, Stanisław Ibusz, Jacek Kisiel, Katarzyna Niwińska, Barbara Ostrowska, Krystyna Rybarczyk, Mirosław Spychalski, Anetta Szadkowska, Małgorzata Wiśniewska i Małgorzata Wodzyńska.

Złote Odznaki ZNP otrzymali: Beata Maria Balcerek, Małgorzata Góral, Jadwiga Kapusta, Agata Lisiewska, Renata Anna Półtorak, Danuta Sobczak, Urszula Sobierajska, Izabela Śliwińska i Jolanta Walczewska.

Za 50-letnią przynależność do ZNP odznaczono następujące osoby: Marek Hendzelewski, Mirosława Kalińska, Czesława Owczarek, Barbara Sieniuć, Zbigniew Szopka.

Zarząd Okręgu Łódzkiego przyznał również swoje wyróżnienia — Statuetki „Przyjazna Dłoń”. Otrzymują je osoby lub instytucje szczególnie zasłużone na rzecz rozwoju oświaty, podnoszenia rangi zawodu nauczycielskiego i pracowników oświaty oraz promocji i budowania dobrego wizerunku Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W tym roku Statuetkę „Przyjazna Dłoń” za swoją działalność otrzymali:

• Grażyna Teresa Łęcka — wieloletni wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP Łódź-Bałuty oraz przez dwie kadencje członek Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP;

• Barbara Ulatowska — wieloletni członek Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP, Zarządu Oddziału Łódź-Bałuty oraz wieloletnia przewodnicząca Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP, jest Honorowym Przewodniczącym Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów Łódź— Bałuty;

• Dariusz Szlawski — doktor nauk humanistycznych, nauczyciel historii w Zespole Szkół ZNP, członek Okręgowej Komisji Historycznej ZNP, propagator historii i osiągnięć ZNP oraz łódzkiej oświaty, opracował i przygotował wystawę z okazji 110. rocznicy powstania ZNP w Muzeum Historii ZNP w Pilaszkowie.

W związku z przypadającą w tym roku 70. rocznicą powołania Okręgowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi ZNP w Łodzi wyróżnienia za wieloletnią, aktywną działalność w zakresie obrony miejsc pracy, poprawy warunków pracy i spraw socjalno-bytowych pracowników szkolnej administracji i obsługi otrzymali: Grażyna Bednarska, Danuta Chwała, Jadwiga Kapusta, Urszula Kędzia, Marek Kmiecik, Elżbieta Kwiatkowska, Łucja Ludwin, Zofia Marchewa, Maria Muskała, Halina Palutek, Iwona Popek, Jadwiga Radomska, Halina Sider, Jolanta Walczewska, Zofia Witkowska.

Składając odznaczonym gratulacje, goście honorowi podkreślali rolę i osiągnięcia ZNP dla poprawy jakości oświaty i warunków pracy wszystkich osób zatrudnionych w szkołach.

Uroczystość uświetnił występ gitarzysty Wiesława „Gumy” Rychlika, który zagrał koncert rockowych ballad nawiązujących do motywu wolności.

 

Salon Ciekawej Książki

Informujemy, że Okręg Łódzki ZNP będzie uczestniczył w VII Salonie Ciekawej Książki, który odbędzie się w dniach 24-26 listopada 2017 r. w Hali Expo w Łodzi, al. Politechniki 4.

Podczas tegorocznego Salonu, na naszym stoisku będzie można nabyć pozycje książkowe Wydawnictwa Pedagogicznego ZNP. Oprócz propozycji wydawniczych w ramach tegorocznego wydarzenia przygotowaliśmy wraz z Ośrodkiem Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP Filia w Łodzi dwa bezpłatne szkolenia dla uczestników:

SZKOLENIE 1
„Sposoby wykorzystania książek jako pomocy dydaktycznych”
Forma: mini-wykład, pokaz, dyskusja
Termin: 24. 11. 2017 r. godz. 11.00
Czas trwania: 120 min.
Liczba miejsc: 30
Program:
• funkcja książki w procesie edukacji i wychowania,
• „Książki do zadań specjalnych” — przegląd form i treści wybranych pozycji,
• edukacyjne walory tworzenia własnych książek.

SZKOLENIE 2
„Design Thinking — nowoczesna metoda wykorzystywania książek”
Forma: mini-wykład, projektowanie metodą Design Thinking
Termin: 25. 11. 2017 r. godz. 15.00
Czas trwania: 120 min.
Liczba miejsc: 20
Program:
• funkcja książki w procesie edukacji i wychowania
• określanie potrzeb i oczekiwań uczniów-użytkowników książek
• projektowanie metod wykorzystywania różnych typów i form książek w procesie edukacji z wykorzystaniem narzędzi Design Thinking

Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniach proszone są o zgłaszanie się mailowo na adres: lodz@oupis.pl lub telefonicznie pod nr tel.: 42 636 80 89 (poniedziałek-piątek w godz. 9.00-15.30)

Liczba miejsce jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Serdecznie zapraszamy!

Więcej szczegółów na http://www.targi.lodz.pl/targi/318-vii-salon-ciekawej-ksiazki/aktualnosci/

 

Pensje i autonomia!

Protest w obronie autonomii zawodu nauczyciela i godnych zarobków pedagogów!

Jesteśmy za autonomią zawodu nauczyciela!

Jesteśmy przeciwko niekorzystnym zmianom w Karcie Nauczyciela, które:
— łączą awans zawodowy z oceną moralności,
— sprawią, że wynagrodzenie nauczycieli będzie niższe.

Nasza Karta to nasze prawa

Szanowne Koleżanki i Koledzy Nauczyciele!

Rząd konsekwentnie ogranicza uprawnienia nauczycieli wynikające z ustawy — Karta Nauczyciela i zmienia warunki pracy na niekorzyść nauczycieli:
• wprowadza się obowiązkowe terminy dokonywania oceny pracy nauczyciela w powiązaniu ze ścieżką awansu zawodowego (ocena pracy nauczyciela będzie dokonywana po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu zawodowego oraz co trzy lata pracy w szkole),
•  obowiązywać będą szczegółowe kryteria dokonywania oceny pracy nauczyciela (w przypadku nauczyciela dyplomowanego aż 41),
•  dyrektor będzie ustalał wskaźniki do poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczyciela w szkolnym regulaminie,
• postawa moralna i etyczna będzie jednym z kryteriów oceny pracy nauczyciela,
• wydłuża się ścieżkę awansu zawodowego nauczyciela z 10 do 15 lat,
•  wprowadza się dodatek za wyróżniającą pracę, ale wyłącznie dla nauczycieli dyplomowanych,
•   likwiduje się dodatki socjalne,
• ogranicza się możliwość korzystania z urlopów dla poratowania zdrowia,
•  zmienia się termin wypłaty wynagrodzeń — nauczyciele otrzymają swoje pensje „z dołu”, a nie jak dotychczas „z góry”,
• planuje się, że państwo określi tylko wysokość uposażenia zasadniczego,
• zniknie pojęcie średnich wynagrodzeń nauczycieli, a w konsekwencji zlikwidowane zostaną dodatki uzupełniające.  

Jesteśmy przeciwko zmianom w pragmatyce zawodowej nauczycieli (Karta Nauczyciela) dotyczącym między innymi:
1) zmiany formuły awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli;
2) niekorzystnej zmiany systemu wynagrodzeń nauczycieli;
3) likwidacji dodatków socjalnych.

Domagamy się znaczącego wzrostu wynagrodzeń od 1 stycznia 2018 r.

DECYZJA PREZYDIUM ZG ZNP

 

Sprawozdanie z XXVII Mistrzostw Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty
Łódź 6 - 8 października 2017 r.

W dniach 6-8 października 2017 roku w Łodzi odbyły się XXVII Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w tenisie stołowym. Podczas trwania Mistrzostw rozegrany został również XVI Turniej Drużynowy Mistrzów Okręgów ZNP. Pierwszy raz zawodnicy i pasjonaci tenisa stołowego mieli możliwość sprawdzenia swoich sił jednocześnie w turnieju indywidualnym, turnieju drużynowym oraz w turnieju gier mieszanych.

Mistrzostwa zorganizował Okręg Łódzki ZNP wraz z Odziałem ZNP Łódź-Śródmieście. Zawody odbyły się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi (dyr. Aleksandra Bonisławska) przy ul. Czajkowskiego 14.

Uroczystego otwarcia Mistrzostw dokonali: Małgorzata Niemczyk — Poseł na Sejm RP, Małgorzata Kania — Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji UMŁ, Beata Michta — st. Specjalista ds. Organizacji i Współpracy Zarządu Głównego ZNP, Marek Ćwiek — Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP, Wojciech Ulatowski — członek Zarządu Oddziału ZNP Łódź-Śródmieście, Aleksandra Bonisławska — Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi (gospodarz obiektu, na którym rozgrywane były Mistrzostwa), Ewa Wachowicz — v-ce Dyrektor ZSO nr 1 w Łodzi, Tadeusz Szydłowski — trener MKS „Jedynka” Łódź.

Zaproszeni goście i zawodnicy podczas rozpoczęcia Mistrzostw mogli posłuchać minikoncertu w wykonaniu młodego muzyka Wojtka Elsnera, który zagrał na trąbce dwa utwory: „Prząśniczka” i „Va bank”. Po koncercie, pokaz swoich umiejętności tanecznych zaprezentowała młodzież ze Szkoły Tańca Pani Małgorzaty Fidurskiej.

Do rywalizacji sportowej zgłosiło się 80 zawodników i zawodniczek. Reprezentowali oni województwa z całej Polski: dolnośląskie, opolskie, zachodniopomorskie, mazowieckie, pomorskie, kujawsko- pomorskie, lubelskie, małopolskie, śląskie, wielkopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i łódzkie.

Podczas zawodów na Sali ZSO nr 1 panowała przyjazna i sportowa atmosfera. Wspaniale spisali się sędziowie Mistrzostw, na co dzień nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi, którzy wykazywali się wysoką kulturą i wiedzą związaną z tenisem stołowym.

Uroczystego zakończenie Mistrzostw dokonał Marian Trębacz v-ce Prezes Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP, który wraz z zaproszonymi gośćmi wręczył zwycięzcom puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Pani Małgorzata Niemczyk ufundowała 4 puchary: 2 puchary dla Seniorów Mistrzostw: Adama Sznajderskiego z Wrocławia i Romana Krawczyka ze Zduńskiej Woli oraz 2 puchary „Fair Play”, które trafiły do Piotra Szurgota i Aleksandra Cichockiego.

Podczas Mistrzostw dla uczestników odbyła się „loteria fantowa”, która była możliwa dzięki sponsorom imprezy, firmom: MODEST, ARESPOL, FURDEKO, GB TECH.

Impreza dzięki dużej frekwencji zawodników i ogólnopolskiemu zasięgowi stała się kolejną okazją do promocji miasta Łodzi. Mamy nadzieję, że Mistrzostwa na stałe zagoszczą w kalendarzu imprez sportowych naszego miasta.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznej imprezy.

Wśród zawodników z Okręgu Łódzkiego ZNP najlepsze wyniki osiągnęli:
Marlena Drab I miejsce w kat. III
Iwona Lewndowska II miejsce w kat. IV
Agnieszka Barczuk I miejsce w kat. II
Roman Krawczyk III miejsce w kat. V
Paweł Wiaderny IV miejsce w kat. I
Piotr Stasiak VI miejsce w kat. I

W KLASYFIKACJI MEDALOWEJ OKRĘG ŁÓDZKI, TAK JAK W ROKU UBIEGŁYM, ZAJĄŁ I MIEJSCE! ZAWODNIKOM GRATULUJEMY!

Zobacz: wyniki XXVII Mistrzostw Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w tenisie stołowym (plik pdf w nowym oknie)

 

Cytat tygodnia

„Czemu ta wolność taka trudna,
Tyle trudniejsza od niewoli?
I jak tę wolność przetłumaczyć
Skoro nie umie nikt wybaczyć,
Skoro nie umie nikt zapomnieć...?”

Wojciech Młynarski
 

„Podstawą szczęścia jest wolność, a podstawą wolności — odwaga.”

Tukidydes
 

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2017

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2016

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2015

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2014

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2013

40. Ogólnopolski Memoriał Szachowy ZNP im. dr. Horsta Podolskiego
20 — 22 października 2017 r.
(plik uaktualniony 7. 10. 2017 r.)

logo_memorial (10 kB)

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i Okręgowa Komisja Kultury, Sportu i Turystyki ZNP informują, że 40. Ogólnopolski Memoriał Szachowy im. dr. Horsta Podolskiego odbędzie się w Klubie Nauczyciela w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137/139 w terminie 20 - 22 października 2017 r.

Celem Turnieju jest uczczenie pamięci dr. Horsta Podolskiego — mistrza szachowego, nauczyciela szkół średnich i wyższych w Łodzi oraz propagowanie szachów wśród nauczycieli i pracowników oświaty. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarsko-kontrolowanym. Tempo gry dla zawodników wynosi 30 minut. Zmiana tempa może nastąpić w zależności od ilości zgłoszeń, ustaleń sędziowskich z zawodnikami i organizatorami.

Zgłoszenia prosimy kierować do kol. Anny Walczak,
tel. 607 260 639 lub 42 252 28 05.

Zamiejscowi zawodnicy zostaną zakwaterowani w dniach 20/21/22 października br. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łodzi, ul. Zamenhofa 13. Pełne wyżywienie zawodników, począwszy od śniadania 21. 10. br. o godz. 8.30 zapewniamy w Klubie Nauczyciela (w miejscu rozgrywek).

Najlepsi zawodnicy otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali — upominki i dyplomy.

Całkowity koszt dla członków ZNP wynosi: 160 zł dla zawodników korzystających z noclegów, a 100 zł dla osób niekorzystających z noclegu.

Całkowity koszt dla pozostałych uczestników wynosi: 196,80 zł dla zawodników korzystających z noclegu, a 123 zł dla zawodników niekorzystających z noclegu.

Wpłaty przyjmowane są na konto Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP:
Bank PeKaO S.A.VIO/Łódź 23 1240 3073 1111 0010 6246 3932

Uroczyste otwarcie imprezy nastąpi w dniu 21. 10. br. o godz. 10.00,
a zakończenie 22. 10. br. około godz. 13.00.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Organizatorzy 40. Memoriału Szachowego

 

Poradnia Rehabilitacyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych