• 27. 06. 2016 r.

  Pikieta ZNP w Toruniu

 • 27. 04. 2016 r.

  XXXI Nauczycielskie Dni Pamięci i Pokoju

 • 07. 04. 2016 r.

  IV Ogólnopolska Konferencja „Osoby z niepełnosprawnościami — droga do samodzielności”

 • 21. 11. 2015 r.

  VI Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty Głowno 2015 r.

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 16 sierpnia 2016 r. do odwołania nieczynny będzie telefon stacjonarny biura Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP (42/636-21-18). Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem telefonu: 604-903-599.
Przepraszamy za utrudnienia.

I Ogólnopolski Zjazd Bibliotekarzy Szkolnych

I Ogólnopolski Zjazd Bibliotekarzy Szkolnych

Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP Filia w Łodzi zaprasza na I Ogólnopolski Zjazd Bibliotekarzy Szkolnych — Łódź 2016, który odbędzie się w dniach 7-8 października 2016 r.Łódzkim Klubie Nauczyciela, ul. Piotrkowska 137/139.

Celem Zjazdu jest prezentacja działań i pomysłów, które mogą być realizowane w szkolnej bibliotece w zakresie promocji czytelnictwa oraz rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Zjazd będzie okazją do wymiany poglądów oraz pokazania dobrych praktyk związanych z twórczą i innowacyjną działalnością bibliotek. Spotkanie ma sprzyjać również integracji środowiska bibliotekarzy szkolnych oraz osób zajmujących się aktywną promocją książki i czytelnictwa.

Zjazd prowadzić będą osoby, dla których biblioteka oprócz pracy zawodowej jest pasją i źródłem inspiracji do wdrażania nowych inicjatyw i pomysłów.

Do udziału w Zjeździe zapraszamy: bibliotekarzy szkolnych, animatorów kultury, nauczycieli języka polskiego, nauczycieli świetlic, wychowawców.

Koszt uczestnictwa w Zjedzie wynosi:
190 zł (+23% VAT jeżeli brak finansowania ze środków publicznych) dla osób nie korzystających z noclegu
300 zł (+23% VAT jeżeli brak finansowania ze środków publicznych) dla osób korzystających z noclegu w pokoju 1-osobowym
275 zł (+23% VAT jeżeli brak finansowania ze środków publicznych) dla osób korzystających z noclegu w pokoju 2-osobowym

Noclegi w hotelu Światowit ***
adres: Al. Kościuszki 68, 90-432 Łódź (200 metrów od miejsca Zjazdu)
www.swiatowit.centrumhotele.pl

Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. XI Oddział w Łodzi,
ul. Sienkiewicza 85/87
Numer konta: 84 1240 3073 1111 0010 4138 7741

W trakcie Zjazdu OUPiS ZNP Filia w Łodzi zapewnia: certyfikat potwierdzający udział w Zjeździe, zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w poszczególnych warsztatach, materiały szkoleniowo-informacyjne, konsultacje z prelegentami, wyżywienie (dwa obiady, kolacja), serwis kawowy.

Zapisy na Zjazd przyjmowane są do dn. 3 października 2016 r. pod nr tel. 42 636 80 89 (w godzinach 9-15) oraz mailowo na adres lodz@oupis.pl lub znp.oupis@gmail.com

Szczegółowy program Zjazdu w umieszczonym poniżej załączniku.
Zachęcamy do uczestnictwa!

Pobierz:
Program Zjazdu Bibliotekarzy Szkolnych
(plik pdf w nowym oknie, aktualizacja w dniu 26. 09. 2016 r.)

 

Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP zaprasza wszystkie osoby zainteresowane przyszłością oświaty w Polsce na Debatę oświatową w sprawie planowanych zmian w oświacie, która odbędzie się 29 września 2016 r. o godz. 17.00 w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104.
Zobacz program debaty (jpg w nowym oknie)

 

Aktualne informacje dotyczące zwolnień nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w województwie łódzkim

Przedstawiamy aktualne informacje dotyczące zwolnień nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w województwie łódzkim od 1. 09. 2016 roku.

Aktualne informacje dotyczące zwolnień nauczycieli

 

Harmonogram działań Związku Nauczycielstwa Polskiego

Przedstawiamy harmonogram działań Związku Nauczycielstwa Polskiego przeciwko projektowanej zmianie ustroju szkolnego przyjęty przez Prezydium ZG ZNP 22 sierpnia br.

• Wspólnie z rodzicami, organizacjami pozarządowymi i samorządami wypracujemy ramy działania społecznego ruchu przeciwko projektowanym zmianom w ustroju szkolnym.

24 sierpnia w warszawskiej siedzibie ZNP zawiązała się Koalicja „NIE dla chaosu w szkole”. Tworzą ją organizacje, instytucje, ruchy społeczne, rodzice i nauczyciele, którym leży na sercu dobro dzieci i młodzieży. Według Koalicji, polska szkoła nie potrzebuje rewolucji, lecz mądrych i przemyślanych zmian. Przystąpiły do niej następujące organizacje: Obywatele dla Edukacji, Przestrzeń dla Edukacji, Stowarzyszenie Rodzice dla Edukacji, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej, Komitet Obrony Demokracji, Społeczny Monitor Edukacji, Evidence Institute, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Formuła koalicji jest otwarta.

Koalicja przygotowała ulotkę dla rodziców pod hasłem „NIE dla chaosu w szkole”. Można ją wydrukować i rozdawać rodzicom lub rozsyłać mailowo.

• Będziemy prowadzić stałą kampanię informacyjną dotyczącą projektowanych zmian programowych i strukturalnych w szkolnictwie oraz możliwych konsekwencjach tych zmian dla uczniów, rodziców i nauczycieli, wykorzystując różne kanały docierania do opinii publicznej, w tym:
— 1 września przekażemy listy otwarte do nauczycieli i rodziców (listy zostaną opublikowane w najnowszym „Głosie Nauczycielskim” nr 35 z 31 sierpnia br. — wkładka „Nasza Tablica”;
— będziemy kontynuować akcję zbierania podpisów pod petycją w obronie polskiej szkoły zamieszczoną na stronie: www.petycjeonline.com/petycja_w_obronie_polskiej_szkoly
— zorganizujemy pikiety i manifestacje w każdym województwie;
— przeprowadzimy szereg spotkań otwartych dla nauczycieli i rodziców;

• 6 września w Sejmie RP prezes ZNP Sławomir Broniarz przedstawi założenia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany zasad wypłat wynagrodzeń nauczycieli;

• 26 września: spotkanie z korporacjami samorządowymi.

Pobierz:
ULOTKA „Czy wiesz, że...”
ULOTKA „NIE dla chaosu...”

 

Podwyżka dla nauczycieli w 2017 r. jak inflacja — śladowa

Od 35 do 63 zł — tyle ma wynieść przyszłoroczna podwyżka dla nauczycieli we wszystkich składnikach wynagrodzenia w zależności od stopnia awansu zawodowego. Według przyjętego przez rząd projektu ustawy budżetowej, średnie wynagrodzenie nauczycieli ma wzrosnąć od 1 stycznia 2017 r. o 1,3 proc.

Zapisana w ustawie budżetowej na 2017 r. kwota bazowa, na podstawie której oblicza się wysokość wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wyniesie 2752 zł, czyli będzie o 35 zł większa od obecnej kwoty bazowej (wynoszącej 2717 zł).

To oznacza, że średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniesie (na poszczególnych stopniach awansu):
nauczyciel stażysta — 2752 zł (100 proc. kwoty bazowej),
nauczyciel kontraktowy — 3054 zł (111 proc. kwoty bazowej)
nauczyciel mianowany — 3962 zł (144 proc. kwoty bazowej)
nauczyciel dyplomowany — 5063 zł (184 proc. kwoty bazowej)

Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty wzrośnie więc o 35 zł (z 2717 zł), nauczyciela kontraktowego — o 38 zł (z 3016 zł), nauczyciela mianowanego — o 49 zł (z 3913 zł), a nauczyciela dyplomowanego — o 63 zł (z 5000 zł). Wynagrodzenie zasadnicze stażysty może więc zwiększyć się o 29 zł, a nauczyciela dyplomowanego o 40 zł.

Wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego ma wynieść tyle, ile planowana na 2017 r. inflacja, czyli 1,3 proc.

ZNP od dawna informuje, że średnie, ustawowe wynagrodzenie jest kwotą teoretyczną, w skład której wchodzą wszystkie składniki wynagrodzenia określone w Karcie Nauczyciela. Nie jest możliwe, aby jakikolwiek nauczyciel w Polsce miał prawo do wszystkich składników wynagrodzenia na raz (np. miał prawo jednocześnie do zasiłku na zagospodarowanie i odprawy emerytalnej).

Źródło: Głos Nauczycielski

 

Cytat tygodnia

„Projekt MEN jest bardziej manifestem ideologicznym niż edukacyjnym, jeśli popatrzymy na niego jako na próbę racjonalnej naprawy wad systemu, to jest to próba rozpaczliwie niespójna.”

Mikołaj Herbst
 

„Żyjemy w czasach trudnych i ciężkich. Zawód nasz jest ciągle atakowany przez zjednoczoną kołtunerię wszystkich stanów. Jedni chcieliby nas widzieć bakałarzami, inni ťnauczycielstwem ludowymŤ, które mdły kaganek oświaty niesie między zastrachany ludek, a wszyscy razem chcieliby poprzez nas, poprzez nasze zgarbione plecy, realizować swoje egoistyczne cele, odrabiać naszymi rękoma najczarniejsza robotę.”

Stanisław Świetliczko (1935 r.)
 

„Współczesnego człowieka niszczy pośpiech. Nigdy się nie zatrzymuje. A przecież tajemnicą szczęścia jest umieć czasem przystanąć.”

Michel Quoist
 

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2016

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2015

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2014

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2013

XXXIX Ogólnopolski Memoriał Szachowy ZNP im. dr. Horsta Podolskiego
21 — 23 października 2016 r.
(plik uaktualniony 12. 09. 2016 r.)

logo_memorial (10 kB)

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i Okręgowa Komisja Kultury, Sportu i Turystyki ZNP informują, że XXXIX Ogólnopolski Memoriał Szachowy im. dr. Horsta Podolskiego odbędzie się w Klubie Nauczyciela w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137/139 w terminie 21 - 23 października 2016 r.

Celem Turnieju jest uczczenie pamięci dr. Horsta Podolskiego — mistrza szachowego, nauczyciela szkół średnich i wyższych w Łodzi oraz propagowanie szachów wśród pracowników oświaty. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarsko-kontrolowanym. Tempo gry dla zawodników wynosi 30 minut. Zmiana tempa może nastąpić w zależności od ilości zgłoszeń, ustaleń sędziowskich z zawodnikami i organizatorami.

Zgłoszenia prosimy kierować do kol. Anny Walczak,
tel. 607 260 639 lub 42 252 28 05.

Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 30 września br.

Zamiejscowi zawodnicy zostaną zakwaterowani w dniach 21/22/23 października br. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łodzi, ul. Zamenhofa 13. Pełne wyżywienie zawodników, począwszy od śniadania 22. 10. br. o godz. 8.30 zapewniamy w Klubie Nauczyciela (w miejscu rozgrywek).

Najlepsi zawodnicy otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali — upominki i dyplomy.

Całkowity koszt dla członków ZNP wynosi: 160 zł dla zawodników korzystających z noclegów, 100 zł dla osób niekorzystających.

Całkowity koszt dla pozostałych uczestników wynosi: 196,80 zł dla zawodników korzystających z noclegu, 123 zł dla zawodników niekorzystających.

Wpłaty przyjmowane są na konto Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP:
Bank PeKaO S.A.VIO/Łódź 23 1240 3073 1111 0010 6246 3932

Uroczyste otwarcie imprezy nastąpi w dniu 22. 10. br. o godz. 10.00,
a zakończenie 23. 10. br. o godz. 13.00.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Organizatorzy XXXIX Memoriału Szachowego