Nowy rok szkolny 2021/2022 rozpoczynamy pełni obaw i niepewności. Ze względu na sytuacje pandemiczną oraz planowane przez resort zmiany prawa oświatowego nikt z nas do końca nie wie, jak będzie wyglądała nauka w ciągu najbliższych miesięcy.

Nauczanie i wychowanie powinno być oparte na autonomii nauczyciela i dyrektora. Szkoła nie może uczyć bierności i posłuszeństwa w duchu jedynie słusznej ideologii. System edukacji wymaga doskonalenia, ale nie potrzebuje gwałtownych, wprowadzanych bez szerokich społecznych konsultacji zmian.

Pomagajmy uczniom wątpić i zadawać pytania, pomagajmy im samodzielnie myśleć, realizować swoje pasje i szukać prawdy. Wtedy na pewno odniesiemy sukces dydaktyczny i wychowawczy.

Bądźmy razem w staraniach o dobrą polską szkołę, godne płace i prestiż zawodu.

Życzę Wszystkim bezpiecznej, spokojnej nauki, sił i wytrwałości oraz sukcesów w nowym roku szkolnym.

Marek ĆwiekPrezes

Okręgu Łódzkiego ZNP