W związku z wieloma rozbieżnościami związanymi z interpretacją przepisów prawa dotyczących świadczenia pracy podczas kwarantanny, 2 października 2020r. ZNP zwróciło się z pytaniami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącymi sytuacji prawnej pracowników świadczących pracę zdalną podczas odbywania obowiązkowej kwarantanny. 

Pytania dotyczyły:

  1. Prawa do świadczeń chorobowych w czasie pracy zdalnej w okresie kwarantanny.
  2. Prawa do zasiłku chorobowego w okresie kwarantanny w sytuacji pracy u kilku pracodawców.
  3. Prawa do zasiłku chorobowego w okresie kwarantanny w sytuacji pracy na rzecz kilku pracodawców w ramach jednego stosunku pracy.

Poniżej zamieszczamy odpowiedź udzieloną przez ZUS Dyrektora Departamentu Zasiłków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zachęcamy do lektury.