„Wsłuchując się w liczne głosy ekspertów, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i niepokojom uczniów, ich rodziców i nauczycieli, ZNP stoi na stanowisku, iż w obecnej sytuacji nową formułę egzaminu ósmoklasisty należy przesunąć o co najmniej rok. W tym czasie przede wszystkim należy zadbać o zaspokojenie poczucia bezpieczeństwa i spokoju psychicznego uczniów, odbudowanie relacji rówieśniczych i wspieranie uczniów potrzebujących opieki pedagogiczno-psychologicznej” – czytamy m.in. w stanowisku Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z 19 kwietnia 2021 r. w sprawie nowej formuły egzaminu ósmoklasisty.

więcej na stronie www.glos.pl

ZNP apeluje do MEiN o przesunięcie nowej formuły egzaminu ósmoklasisty – Głos Nauczycielski

„Wsłuchując się w liczne głosy ekspertów, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i niepokojom uczniów, ich rodziców i nauczycieli, ZNP stoi na stanowisku, iż w obecnej sytuacji nową formułę egzaminu ósmoklasisty należy przesunąć o co najmniej rok. W tym czasie przede wszystkim należy zadbać o zaspokojenie poczucia bezpieczeństwa i spokoju psychicznego uczniów, odbudowanie relacji rówieśniczych i wspieranie uczniów …