Dziś Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło propozycje zmian statusu zawodowego nauczycieli. Proponowane zmiany dotyczą m.in:

  • podwyższenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli (z wyjątkiem nauczycieli wychowania przedszkolnego) o 2 godziny;
  • wprowadzenia 2 dodatkowych godzin tygodniowo poza pensum m.in. dla nauczycieli wychowania fizycznego, plastyki i muzyki;
  • odejścia od rozliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli, likwidacja dodatku uzupełniającego z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego;
  • uzależnienia wysokości wynagrodzenia zasadniczego od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • ustalenia wysokości dodatku wiejskiego w stałej kwocie, niezależnej od posiadanego stopnia awansu zawodowego, a nie jak dotychczas, jako % od wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stopniach awansu;
  • wprowadzenia wystandaryzowanego egzaminu zewnętrznego po okresie wprowadzenia do zawodu, obejmującego część praktyczną i teoretyczną, warunkującego uzyskanie mianowania;
  • umożliwienia nauczycielom dyplomowanym zdobycia dwóch specjalizacji zawodowych (dodatek do wynagrodzenia po uzyskaniu stopnia specjalizacji).

Więcej informacji poniżej:

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab