W dniu wczorajszym odbyło się zebranie Prezesów Oddziałów ZNP w Okręgu Łódzkim. W trakcie spotkania omówiono:

1. Zadania ZNP związane z początkiem roku szkolnego 2021/2022,

2. Zadania ogniw ZNP związane z obywatelską inicjatywą „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”,

3. Projekty zmian w prawie oświatowym i ich następstwa dotyczące nauczycieli i ZNP.

W spotkaniu zdalnie uczestniczył kol. Sławomir Broniarz prezes ZNP.