Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP

Skład Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP w kadencji 2019-2024

1.Urszula Adamczyk
2. Paulina Alagierska-Jeśman
3. Krzysztof Baszczyński
4. Anna Beeger
5. Alicja Czekaj
6. Wacława Czyżewska
7. Marek Ćwiek
8. Marian Jankowski
9. Andrzej Jaźwiec
10. Irena Jercha
11. Witold Klajs
12. Grażyna Klasztorna
13. Marek Kmiecik
14. Anna Kowalczyk
15. Marzena Kowalska
16. Mariusz Kozarski
17. Ewa Kozłowska
18. Magdalena Michalak
19. Agnieszka Michałowska-Stasiak
20. Adam Młynarski
21. Dorota Płuciennik
22. Wiesława Pokorska
23. Iwona Popek
24. Agnieszka Prukop
25. Grażyna Pisarska
26. Stanisława Raczyńska
27. Sławomir Salamon
28. Marzena Strużek
29. Dorota Strzałkowska
30. Renata Szadkowska
31. Marian Trębacz
32. Anna Truszczyńska
33. Anna Walczak
34. Zofia Winiarska
35. Dorota Wiskulska
36. Zofia Witkowska
37. Ewa Ziółkowska