Okręg Łódzki ZNP uruchamia w kwietniu pilotażowy program wsparcia psychologicznego dla pracowników oświaty, którzy w związku trwającą pandemią doświadczają sytuacji kryzysowych. Bezpłatną telefoniczną pomoc członkowie ZNP mogą uzyskać pod numerem tel.575679931.