Zapraszamy nauczycieli i pracowników oświaty na bezpłatny webinar:
Wszystko, co musisz wiedzieć o Nowym Ładzie 
Gdzie: TEAMS 
Jak: Zgłoszenie i wybrany termin należy wysłać na adres: [email protected] 
 Szkolenie prowadzi prawnik Krzysztof Stradomski.
Podczas webinaru poruszona zostanie tematyka najistotniejszych zmian dla nauczycieli i pracowników wynikających z reformy systemu podatkowego. Szczególna uwaga zostanie położona na kwestie:
ulgi dla klasy średniej,
zmian w zasadach określania wysokości zaliczki na podatek dochodowy,
zatrudnienia w więcej niż jednej szkole,
ograniczenia negatywnych skutków ww. reformy w kontekście wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Uczestnicy i uczestniczki będą mogli zadawać pytania!  
Terminy:
24 stycznia: g. 14:30 – 16:00 – zgłoszenia można wysyłać już teraz na adres: [email protected] 
26 stycznia: g. 8:30 – 10:00 oraz g. 18:30 – 20:00 – zgłoszenia można wysyłać już teraz na adres: [email protected] 
31 stycznia: g. 8:00 – 9:30 – nabór wkrótce
1 lutego: g. 18:30 – 20:00 – nabór wkrótce