źródło: znp.edu.pl

19 lutego 2021r. Związek Nauczycielstwa Polskiego podjął skuteczną interwencję ws. nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich, urlopach, przeniesionych w stan nieczynny oraz oddelegowanych do pracy związkowych.

Ostatni komunikat MEiN:

„Z uwagi na duże zainteresowanie szczepieniami przedłużamy termin rejestracji w Systemie Informacji Oświatowej i w systemie POL-on do piątku, 19 lutego (do końca dnia). Dodatkowo rozszerzamy grupę uprawionych osób do szczepień o nauczycieli, którzy są nieobecni w pracy z powodu choroby, urlopu, przeniesienia w stan nieczynny, oddelegowania do pracy w związku zawodowym – oni również mogą się rejestrować!”.

16 lutego interweniowaliśmy w ministerstwach – zdrowia i edukacji oraz u ministra Michała Dworczyka – ws. nauczycieli przebywających na urlopach, którzy nie mogli się zarejestrować na szczepienie w SIO oraz ws. oddelegowanych do pracy w związku zawodowym.

18 lutego po naszej interwencji resort edukacji zmienił wytyczne ws. i umożliwił rejestrację wszystkim nauczycielom, „którzy są nieobecni w pracy, np. długotrwale niezdolni do pracy z powodu choroby, na urlopach macierzyńskich, dla poratowania zdrowia itp. mogą się rejestrować na szczepienie”.

Następnie resort po raz kolejny dokonał zmiany decyzji i poinformował o:

– przedłużeniu rejestracji szczepień do piątku, 19 lutego;

–  rozszerzeniu grupy uprawionych osób do szczepień o nauczycieli, którzy są oddelegowani do pracy w związku zawodowym lub nieobecni z powodu przeniesienia w stan nieczynny.