W Polsce brakuje obecnie 7000 nauczycieli. W województwie łódzkim w szkołach są 463 wakaty,
a od 1 września liczby te mogą znacznie wzrosnąć.

Są to efekty polityki oświatowej naszego państwa i działań ministra Czarnka. Wpływ na tragiczną sytuację kadrową w szkołach mają m.in.:

  • niskie wynagrodzenia, żenujące podwyżki płac,
  • pogarszające się warunki pracy,
  • nagonka medialna na nauczycieli,
  • brak stabilizacji pracy i ciągłe zmiany prawa oświatowego,
  • brak perspektyw powodujący nieatrakcyjność zawodu dla absolwentów szkół wyższych,
  • masowe odejścia z zawodu na emeryturę i świadczenia kompensacyjne.

Kto w takiej sytuacji będzie uczył Twoje dziecko?

Już teraz w wielu szkołach nauczyciele pracują po 1,5 etatu, są przemęczeni i sfrustrowani, często uczą przedmiotów, do których nie mają pełnych kwalifikacji. Zatrudniani są emeryci, którzy dawno utracili kontakt z zawodem.

Rodzicu, braki kadrowe w szkołach pogorszą jakość edukacji i warunki nauki Twojego dziecka!!

Nie bądź obojętny! Wspieraj nauczycieli!