🔵 Uruchamiamy w Warszawie Miasteczko edukacyjne!

🟠 Będzie to forum debat o problemach edukacji i jej pracowników!

🟡 W miasteczku będzie też można m.in. uzyskać poradę prawnika czy pomoc eksperta ds. awansu zawodowego. Zapraszamy wszystkich!

Oto, co trzeba wiedzieć o miasteczku:

✅ CAŁODOBOWE: Miasteczko będzie działało od 8 do 14 października br. przez całą dobę.

✅ DYŻURY: W miasteczku mają pełnić dyżur członkowie Związku z całego kraju.

✅ DEBATY: W każdym dniu debata będzie toczyła się wokół wiodących tematów poruszonych podczas paneli dyskusyjnych (m.in. w godz. 10.30-13 i 15-17).

Każdego dnia zaprezentujemy Plan lekcji, czyli szczegółowy plan dnia i osoby biorące udział w wydarzeniach.

✅ PORADY: Odwiedzający miasteczko będą mogli skorzystać z porad prawników, wsparcia psychologów czy specjalistów od awansu zawodowego.

✅ TEMATY DNIA: Będzie mowa m.in. o:

– sytuacji młodych nauczycieli,

– pogarszających się warunkach pracy i nauki w szkołach,

– podstawie programowej,

– wynagrodzeniach, finansowaniu edukacji,

– pomocy psychologiczno-pedagogicznej i edukacji włączającej,

– szkolnictwie wyższym i nauce,

– problemach pracowników niepedagogicznych,

– współpracy z rodzicami czy o miejscu organizacji pozarządowych w szkołach.

✅ WSPÓLNIE. W miasteczku oprócz członków ZNP będą obecni m.in. przedstawiciele rodziców, samorządowców, innych oświatowych związków, organizacji społecznych wspierających edukację.

✅PIKIETA: 15 października przed siedzibą MEiN w Warszawie. Pokażemy rekomendacje, jakie pojawią się w czasie debat w miasteczku. 💪💪💪

Miasteczko stanie w centrum Warszawy – w centralnym miejscu, dostępnym dla wszystkich zainteresowanych.

Miasteczko to inicjatywa ZNP w ramach trwającej akcji protestacyjnej ws. narastających problemów edukacji. Jest efektem współpracy z Radą Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, Forum Związków Zawodowych, rodzicami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz edukacji,