Projekt likwidacji 18 filii bibliotek pedagogicznych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego nazywany jest optymalizacją, modernizacją i zwiększeniem dostępności. Zamiast dotychczasowych bibliotek wprowadzone zostaną książkomaty i udostępnianie zbiorów poprzez program „książka na telefon”.
Wygląda na to, że pozostałymi formami działalności bibliotek pedagogicznych mogą zająć się pracownicy call-center, a najprawdopodobniej w ogóle ich nie będzie.

Związek Nauczycielstwa Polskiego nie zgadza się na takie rozwiązania, które szkodzą jakości edukacji i rozwojowi czytelnictwa oraz oświaty. Likwidacja bibliotek pedagogicznych to ograniczenie możliwości doskonalenia zawodowego nauczycieli, dostępu do zasobów kultury i sztuki oraz kolejny krok niszczący wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza z obszarów wiejskich.
ZNP podejmie w tej kwestii stosowne działania.

Przyłączamy się do petycji sprzeciwiającej się likwidacji filii bibliotek pedagogicznych w województwie łódzkim i zachęcamy do jej podpisywania:

Petycja przeciw likwidacji filii bibliotek pedagogicznych województwa łódzkiego

Marszałek Województwa Łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Sejmik Województwa Łódzkiego STOP LIKWIDACJI FILII BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH Edukacja całego społeczeństwa jest rzeczą najwyższej wagi. Ten, kto chce zaszkodzić sieci bibliotek pedagogicznych województwa łódzkiego, szkodzi bezpośrednio ludziom, dyskryminuje mieszkańców powiatów, którzy chcą w oparciu o dostępny księgozbiór naukowy i fachowe wsparcie bibliotekarzy mieć możliwość całożyciowego rozwoju oraz podnoszenia swoich kwalifikacji.