W związku z pismem Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi do dyrektorów szkół i przedszkoli dotyczącym ponownej weryfikacji budżetów placówek i ich znacznego zmniejszenia z powodu panującej epidemii COVID-19, Związek Nauczycielstwa Polskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec propozycji znacznego ograniczenia wydatków na oświatę.

Miasto zaleca skorygowanie wydatków:

➡️ dla przedszkoli o 3,5%,
➡️ dla szkół podstawowych o 4,5%,
➡️ dla szkół ponadpodstawowych o 6%.

Naszym zdaniem tak radykalne propozycje oszczędności budżetowych oprócz ograniczenia wydatków bieżących – rzeczowych i majątkowych, mogą spowodować również:

✔️ likwidację etatów pracowników niepedagogicznych,
✔️ zmniejszenie wynagrodzeń,
✔️ ograniczą możliwość zastępstw i ofertę zajęć pozalekcyjnych,
✔️ a w konsekwencji pogorszenie jakości edukacji i funkcjonowania łódzkich placówek oświatowych.

Uważamy, że brak stacjonarnej nauki w czasie pandemii i ograniczenie kosztów bieżącego funkcjonowania szkół, a także oszczędności wynikające z nowelizacji i zmian w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy oraz z programu dobrowolnych odejść na świadczenie emerytalne pracowników niepedagogicznych, nie zapewnią tak dużych oszczędności, które Miasto proponuje do realizacji dyrektorom w budżetach ich placówek.

Dlatego postulujemy o wycofanie się z proponowanych zmian w budżetach łódzkich placówek oświatowych.