Prezydium ZG ZNP, kierując się opiniami członków i członkiń Związku Nauczycielstwa Polskiego, krytycznie odnosi się do realizacji przez Ministerstwo Edukacji i Nauki naszych postulatów, zgłaszanych  podczas rozmów Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, w zakresie:

  • zmiany systemu wynagradzania nauczycieli i powiązania go ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce,
  • zwiększenia subwencji oświatowej, w tym wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od  1 stycznia 2022 r.,
  • rozwiązań emerytalnych.

Ponadto, Prezydium ZG ZNP krytycznie ocenia przebieg trwających od maja br. rozmów partnerów społecznych z kierownictwem resortu. Szczególny sprzeciw budzi fakt, że każda kolejna tura rozmów to przedstawianie przez MEiN coraz bardziej niekorzystnych rozwiązań w pragmatyce zawodowej nauczycieli, w tym podniesienie pensum oraz wprowadzenie obowiązkowego rejestrowanego czasu pracy w szkole od 2 do ponad 8 godzin poza pensum. Oznaczać to będzie w praktyce faktyczny wzrost obowiązkowego czasu pracy. Propozycje MEiN to także:  zmniejszenie wysokości środków socjalnych, dodatku wiejskiego, a także likwidacja dodatku „na start” i dodatku uzupełniającego.

Sprzeciw budzi również nowy system awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli.

Prezydium ZG ZNP negatywnie odnosi się do trybu i formy prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, zamiast prowadzenia negocjacji kierownictwo ministerstwa ograniczyło się  do przedstawiania kolejnych wersji zmian w Karcie Nauczyciela, w żadnym stopniu nie odnosząc się  do postulatów czy opinii przedstawianych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Trwające siedem miesięcy rozmowy nie przybliżyły ZNP do osiągnięcia konsensusu i podpisania porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Prezydium ZG ZNP uważa, że formuła prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty została wyczerpana. Dlatego żądamy wycofania się przez Ministra Edukacji i Nauki do 18 listopada 2021 r. ze zmian w ustawie Karta Nauczyciela oraz jednoznacznej deklaracji ze strony premiera Mateusza Morawieckiego o rozpoczęciu prac nad nowym systemem wynagradzania nauczycieli powiązanym ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce i wzroście wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2022 r.

W przypadku niespełnienia ww. żądań po 19 listopada br. Związek Nauczycielstwa Polskiego zwróci się do central związkowych o wspólne rozpoczęcie Sporu z rządem RP.

za Prezydium ZG ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego