W dniu 4 lutego br. odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane przez Okręg Łódzki ZNP w sprawie proponowanych przez MEiN zmian w zakresie funkcjonowania szkolnictwa specjalnego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. W spotkaniu na platformie Teams uczestniczyło ponad 70 osób – dyrektorów i przedstawicieli szkół specjalnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, członków ZNP.

Jest to pierwsze z cyklu spotkań konsultacyjnych dotyczących problemów szkolnictwa specjalnego i edukacji włączającej.