Sekcje i Komisje

Sekcje i Komisje działające w Okręgu Łódzkim ZNP w kadencji 2019 — 2024

OKRĘGOWA SEKCJA EMERYTÓW I RENCISTÓW
przewodniczący — Marian Jankowski

OKRĘGOWA SEKCJA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
przewodniczący — Marek Kmiecik

OKRĘGOWA SEKCJA SZKOLNICTWA SPECJALNEGO
przewodnicząca — Ewa Błasiak

OKRĘGOWY KOORDYNATOR SIP
Marian Trębacz

OKRĘGOWA KOMISJA HISTORYCZNA
przewodniczący — Dariusz Szlawski

OKRĘGOWA KOMISJA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
przewodnicząca — Renata Szadkowska

OKRĘGOWA KOMISJA ODZNACZENIOWA
przewodnicząca — Irena Jercha

OKRĘGOWA KOMISJA SOCJALNA
przewodnicząca — Zofia Witkowska

OKRĘGOWA KOMISJA POMOCY PRAWNEJ
przewodnicząca — Agnieszka Michałowska-Stasiak