źródło: www.wioskisos.org/petycja

Ok. 630 tys. dzieci w Polsce wymaga opieki psychologicznej i psychiatrycznej. Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży diagnozowane są na coraz wcześniejszym etapie rozwoju, ich skala nieustannie wzrasta.

Dzieci wymagające NATYCHMIASTOWEJ POMOCY czekają na wizytę u specjalisty nawet w kilkumiesięcznych kolejkach. Dla wielu z nich każdy dzień bez tak potrzebnego wsparcia stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia. Dane są alarmujące. Z roku na rok rośnie liczba zamachów samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Średnio, każdego miesiąca ponad 70 dzieci