22 kwietnia 2021 roku odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Okręg Łódzki ZNP z władzami Miasta Łodzi. W wyniku prowadzonych rozmów i negocjacji przedstawiono koncepcję znacznego zmniejszenia liczby planowanej redukcji etatów pracowników niepedagogicznych w stosunku do pierwotnych wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół i placówek na rok szkolny 2021/2022. Związek Nauczycielstwa Polskiego podejmuje dalsze starania w obronie miejsc pracy pracowników niepedagogicznych. Kolejne spotkanie przedstawicieli ZNP z władzami Miasta Łodzi odbędzie się w przyszłym tygodniu. Zachęcamy do podpisania petycji w obronie pracowników przygotowanej przez łódzkie stowarzyszenia i ruchy miejskie:https://www.petycjeonline.com/nie_dla_zwolnie_pracownikow…