Jak podaje portal prawo.pl

Nauczyciele czują się przeciążeni, obarczeni zbyt rozległymi obowiązkami administracyjnymi i odpowiedzialnością za dobrostan uczniów. Zmagają się też z niską samooceną i niskimi poczuciem własnej wartości – wynika z raportu „PowerED. Jak przeciwdziałać wykluczeniom w edukacji?”.

Raport: Nauczyciele przeciążeni obowiązkami i odpowiedzialnością

Nauczyciele czują się przeciążeni, obarczeni zbyt rozległymi obowiązkami administracyjnymi i odpowiedzialnością za dobrostan uczniów. Zmagają się też z niską samooceną i niskimi poczuciem własnej wartości – wynika z raportu „PowerED. Jak przeciwdziałać wykluczeniom w edukacji?”. Raport dotyczy wykluczenia edukacyjnego – opiera się na diagnozach i badaniach. Zawiera rekomendacje dla podmiotów prowadzących szkoły.