Według arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych przedstawionych do zaopiniowania związkom zawodowym, w województwie łódzkim od września 2021 r. planowanych jest:

104 zwolnienia nauczycieli,

356 ograniczenia etatu,

407 nieprzedłużenia umowy na czas określony,

69 przejścia na świadczenia kompensacyjne,

249 przejścia na emeryturę.

Ze względu na brak informacji o ostatecznym naborze uczniów do szkół ponadpodstawowych w arkuszach widnieje ponad 700 wakatów. Rzeczywistą skalę ruchu kadrowego w oświacie poznamy we wrześniu, po ostatecznym przyjęciu aneksów do arkuszy organizacyjnych. W szkołach i placówkach oświatowych w województwie planuje się również redukcję etatów pracowników niepedagogicznych w liczbie około 290 (zwolnienie, ograniczenie etatu).