Gościem dzisiejszego programu „po 8.” w Radio Łódź był prezes Okręg Łódzki ZNP Marek Ćwiek.

Związek Nauczycielstwa Polskiego bardzo krytycznie postrzega zmiany proponowane przez Ministerstwo Edukacji w prawie oświatowym. Proponowana nowelizacja zwiększa rolę kuratora między innymi przy wyborze dyrektora szkoły czy zatwierdzaniu harmonogramu zajęć pozalekcyjnych.

Zdaniem Marka Ćwieka, taki kierunek zmian prowadzi do zwiększenia wpływu władz centralnych na szkołę kosztem samorządu – „Polska szkoła nie powinna iść w tym kierunku. To jest projekt, który centralizuje system oświaty, przekształca obecną szkołę publiczną w szkołę państwową. Myślę, że to nie jest dobry kierunek. Nadanie kuratorowi tak dużych uprawnień spowoduje duże problemy”.