Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowuje rewolucję w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pod eufemistycznym hasłem „Edukacja dla wszystkich”. Poważne zmiany czekają nie tylko szkoły specjalne i poradnie psychologiczno-pedagogiczne ale również szkoły ogólnodostępne i cały system oświaty.

Zmiany dotyczą m.in. przeorganizowania zasad przyjmowania dzieci i młodzieży do przedszkoli, szkół i placówek specjalnych, a także stworzenia możliwości ich przekształcania w placówki ogólnodostępne. Będzie to prowadziło m.in. do:

❌ stopniowej likwidacji szkolnictwa specjalnego i poradni psychologiczno-pedagogicznych,

❌ pozbawienia dużej grupy dzieci możliwości wyrównywania szans edukacyjnych i właściwego wsparcia specjalistów i wykwalifikowanej kadry nauczycieli,

❌ pozbawienia nauczycieli zatrudnionych w szkolnictwie specjalnym dodatków za trudne lub uciążliwe warunki pracy,

❌ zwiększenia pensum specjalistów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (nawet do 30 godzin) i wykluczenia tej grupy nauczycieli z ustawy Karta Nauczyciela.

Uważamy, że podstawowym celem planowanej reformy są oszczędności w wydatkach państwa na oświatę, co odbędzie się ze szkodą dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz nauczycieli zatrudnionych w szkolnictwie specjalnym i poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Prezydium Zarządu Głównego ZNP w swoim stanowisku z dnia 22 lutego br. domaga się wstrzymania prac nad tym projektem‼

Zapraszamy do obejrzenia filmu zrealizowanego przez Okręg Łódzki ZNP przedstawiającego zagrożenia związane z reformą.