Jak podaje portal prawo.pl

MEN planuje zmiany w przepisach dotyczących edukacji włączającej. Związkowcy obawiają się, że zmiana wyłączy spod Karty Nauczyciela kolejnych pedagogów. Stanie się to na skutek przekształcenia poradni psychologiczno-pedagogicznych – według związkowców może to skutkować znacznym zwiększeniem pensum.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/oswiata/reforma-szkolnictwa-specjalnego-opinia-znp,506963.html

Kolejni pedagodzy będą wyłączeni spod Karty Nauczyciela

MEN planuje zmiany w przepisach dotyczących edukacji włączającej. Związkowcy obawiają się, że zmiana wyłączy spod Karty Nauczyciela kolejnych pedagogów. Stanie się to na skutek przekształcenia poradni psychologiczno-pedagogicznych – według związkowców może to skutkować znacznym zwiększeniem pensum. – Ministerstwo Edukacji i Nauki pracuje nad nową, lepszą formułą wsparcia dziecka, ucznia – szczególnie z niepełnosprawnością i jego rodziny.