16 września 2022 r. w Pabianicach odbyło się posiedzenie Przewodniczących Oddziałowych Komisji Rewizyjnych Oddziałów ZNP Okręgu Łódzkiego

Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia dotyczące m.in. kontroli w oddziałach i ogniskach ZNP, nowych regulaminów i instrukcji związkowych oraz archiwizacji dokumentacji w oddziałach.