25 listopada 2020 r. doszło do porozumienia stron Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników niepedagogicznych.

W związku z zakończeniem rokowań i uzgodnieniem protokołu dodatkowego do Układu Wiceprezydent Miasta złożyła pisemne oświadczenie w obecności przedstawicieli związków zawodowych o wycofaniu wypowiedzenia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

W wyniku podpisanego porozumienia, od 1 grudnia 2020 r. pracownikom będzie wypłacana premia regulaminowa w wysokości 10% środków naliczanych od wynagrodzeń zasadniczych. Biorąc pod uwagę wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2021 r., dzięki powyższym uzgodnieniom pracownicy objęci zapisami Układu nie stracą finansowo.

Jednocześnie informujemy, że została również uzgodniona treść nowych zapisów w protokole dodatkowym do Układu, który to dokument podlegać będzie rejestracji w Ministerstwie Pracy w trybie przewidzianym dla układów zbiorowych pracy.

Zawarcie porozumienia i utrzymanie Układu powoduje, iż od 1 grudnia 2020 r. nie wymagane jest dokonywanie wypowiedzeń ani porozumień zmieniających umowy o pracę do czasu wdrożenia protokołu dodatkowego do Układu.

Ponadto w związku z decyzją Miasta o wycofaniu wypowiedzenia Układu nie ma potrzeby dokonywania uzgodnień i wdrażania regulaminów wynagradzania dla pracowników niepedagogicznych.

Serdecznie dziękujemy tym Wszystkim, którzy wspierali działania Związku Nauczycielstwa Polskiego i naszych przedstawicieli uczestniczących w długich negocjacjach dotyczących utrzymania Układu i zmian w jego treści!