Pomoc prawna

Dyżury prawnika:

Okręg Łódzki ZNP udziela porad prawnych członkom ZNP bezpłatnie w zakresie:
prawa oświatowego,
prawa pracy.

Aby skorzystać z porady prawnej należy posiadać aktualną legitymację związkową lub potwierdzenie opłacania składek (zaświadczenie z właściwego Oddziału ZNP lub potwierdzenie z księgowości zakładu pracy).

Radca prawny przyjmuje w dniach:
– poniedziałek w godz. 12.00-15.00,
– środa w godz. 15.00-17.00.

Porady udzielane są w siedzibie Okręgu Łódzkiego ZNP przy ul. Piotrkowskiej 137/139