Minister Przemysław Czarnek w grudniu 2020 roku ogłosił priorytety z jakimi w nowy rok wejdzie resort. Wymienione na antenie Polskiego Radia plany ministerstwa to m.in.:

  1. Wzmacnianie nadzoru pedagogicznego,
  2. Weryfikacja podręczników do klas III szkół ponadpodstawowych,
  3. Ochrona dzieci w szkołach przed demoralizacją.

Postanowiliśmy sprawdzić, czy kierunki obrane przez ministra są zgodne z oczekiwaniami środowiska oświatowego. Od lat w rozmowach z naszymi koleżankami i kolegami – nauczycielami i pracownikami oświaty słyszymy o problemach z jakimi się borykają. Rozwiązanie części z tych problemów bez wątpienia leży w możliwościach Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dlatego też uzupełniliśmy ankietę o następujące propozycje:

  1. Zmniejszenie biurokracji w szkołach,
  2. Organizacja szkoleń dla nauczycieli w zakresie technologii informacyjnych i zdalnego nauczania,
  3. Zwiększenie dostępności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,
  4. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkół w czasie pandemii,
  5. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,
  6. Odchudzenie i zmiana treści podstaw programowych.

Każdy z uczestników sondy mógł wybrać trzy dowolne odpowiedzi. Ankieta trwała od 29.12.2020 do 12.01.2021r.

Wyniki ankiety prezentują się następująco (czerwonym kolorem zaznaczono na wykresie priorytety MEN):

Wyniki wyraźnie wskazują, iż priorytety ministra nijak się mają do problemów polskiej szkoły. Pracownicy oświaty oczekują przede wszystkim zmniejszenia biurokracji, odchudzenia podstaw programowych oraz zwiększenia pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla dzieci i młodzieży.