Dziś przed Urzędem Wojewódzkim w Łodzi odbyła się pikieta ZNP przeciwko polityce oświatowej państwa oraz proponowanym przez ministra Czarnka zmianom w pragmatyce zawodowej nauczycieli.

W pikiecie wzięli udział nauczyciele, pracownicy szkolnej administracji i obsługi, samorządowcy, rodzice, uczniowie, studenci, mieszkańcy Łodzi i województwa łódzkiego.

W trakcie pikiety delegacja protestujących przekazała Wojewodzie Łódzkiemu petycję w obronie statusu zawodowego nauczyciela w Polsce. Uczestnicy zwrócili się w niej o wycofanie projektowanych zmian w Karcie Nauczyciela i przystąpienie do prawdziwego dialogu z reprezentantami środowiska oświatowego.

Nie ma naszej zgody na:

  • pogorszenie warunków pracy nauczycieli,
  • zwiększenie liczby ewidencjonowanych godzin pracy z 18 na 30,
  • zmniejszenie stawki godzinowej wynagrodzenia prawie o 1/4,
  • zmniejszenie wymiaru urlopu wypoczynkowego,
  • likwidację dodatku uzupełniającego,
  • likwidację świadczenia na start dla nauczycieli stażystów (1000 zł),
  • likwidację funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli na zasadach określonych w pragmatyce nauczycielskiej,
  • likwidację świadczenia urlopowego (1550 zł),
  • zamrożenie i realne zmniejszenie wysokości dodatku wiejskiego.

STOP DEGRADACJI NASZEJ EDUKACJI!

STOP OSZCZĘDZANIA NA OŚWIACIE!

NIE DLA NISZCZENIA POLSKIEJ SZKOŁY!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom dzisiejszej pikiety!!