Okręg Łódzki ZNP wyraża stanowczy sprzeciw wobec planowanej redukcji zatrudnienia pracowników niepedagogicznych w łódzkich szkołach i placówkach oświatowych. Nowe wytyczne Miasta Łodzi do tworzenia arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2021/2022 spotkały się z negatywną opinią dyrektorów łódzkich szkół. Według nich propozycje Miasta: „uniemożliwiają prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie placówek oświatowych i nie uwzględniają specyfiki poszczególnych szkół”. Potrzeba uporządkowania struktury zatrudnienia pracowników oświatowej administracji i obsługi nie może prowadzić do drastycznego pogorszenia warunków ich pracy. Okręg Łódzki ZNP jako reprezentant pracowników oświaty oczekuje na konstruktywne rozmowy z Władzami Miasta w tej sprawie. Poniżej publikujemy pismo łódzkich oddziałów ZNP przeciwko nowym wytycznym organizacji pracy szkół.