22 czerwca 2021 r. w Łodzi odbyły się obchody 116. rocznicy Rewolucji 1905 roku. W uroczystości uczestniczył prezes Okręg Łódzki ZNP „Marek Ćwiek

„Rewolucja 1905 roku była buntem społecznym, który przebiegał pod hasłami socjalnymi i politycznymi. Na ziemiach polskich wydarzenia te zyskiwały również wymiar niepodległościowy i wolnościowy. Rewolucja dokonała się także w szkolnictwie za sprawą dwóch powiązanych ze sobą inicjatyw:

  • strajku szkolnego,
  • konspiracyjnego zjazdu nauczycieli, który odbył się 1 października 1905 roku w Pilaszkowie pod Łowiczem.
    Zjazd w Pilaszkowie dał początek konspiracyjnej polskiej organizacji nauczycielskiej w zaborze rosyjskim, która w niepodległej Polsce przyjęła nazwę Związku Nauczycielstwa Polskiego – największego związku zawodowego pracowników oświaty w Polsce. Związek powstał jako przejaw wielkiej odwagi nauczycieli, którzy postanowili wprowadzić zakazany do tej pory język polski do szkół”.

„Każde pokolenie ma swoje zadania i odpowiedzialność wobec potomnych. Dziś przypominamy, że pokolenie rewolucji 1905 roku godnie stanęło na wysokości zadania i wywalczyło:

  • powrót języka polskiego do szkół i urzędów,
  • prawa robotnicze,
  • zalegalizowanie związków zawodowych i ruchu spółdzielczego.
    Pamiętajmy o tych dokonaniach i bohaterach tamtych czasów”
  • mówił w swym przemówieniu prezes Marek Ćwiek.

Podczas uroczystości złożono kwiaty pod Pomnik Czynu Rewolucyjnego w Łodzi oraz upamiętniono poległych o wolność na Wzgórzu Niepodległości, usypanego na miejscu dawnej rosyjskiej strzelnicy wojskowej będącej w latach 1906 -1908 miejscem straceń.