W dniu wczorajszym w Łodzi odbyła się konferencja prasowa w sprawie planowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmian w prawie oświatowym.

W konferencji uczestniczyli: Tomasz Trela i Paulina Matysiak posłowie na Sejm RP, Małgorzata Moskwa-Wodnicka Wiceprezydent Miasta Łodzi oraz Marek Ćwiek prezes Okręg Łódzki ZNPZmiany prawa oświatowego proponowane przez ministra Czarnka mają na celu wprowadzenie szkoły autorytarnej oraz odpowiednie ukształtowanie i wychowanie ucznia – przyszłego wyborcy. Żeby to skutecznie zrealizować stosuje się starą i sprawdzoną metodę – zastraszyć i ubezwłasnowolnić najpierw dyrektorów, a potem nauczycieli.

Czarnek zamierza m.in.:

  • wzmocnić rolę kuratorów oświaty i przekazać im decyzyjność w sprawach wyboru, zawieszania i odwoływania dyrektorów szkół,
  • wprowadzić odpowiedzialność karną dla dyrektorów – niedopełnienie obowiązków w zakresie opieki i nadzoru nad dzieckiem przez dyrektora będzie podlegać karze pozbawienia wolności do lat 3,
  • ograniczyć działalność oraz dostęp do szkół i placówek oświatowych organizacjom pozarządowym prowadzącym zajęcia edukacyjne.

Proponowane zmiany odbiorą szkołom autonomię, ograniczą ofertę edukacyjną i obniżą poziom nauczania, spowodują upolitycznienie szkoły oraz zmniejszą wpływ samorządów i rodziców na jej funkcjonowanie

NIE MA NA TO ZGODY ZNP I ŚRODOWISKA OŚWIATOWEGO!!!