Według danych Okręg Łódzki ZNP od 1 września br. na emeryturę przeszło w województwie łódzkim 495 nauczycieli, czyli 36% więcej w porównaniu do poprzedniego roku.

Na świadczenie kompensacyjne odeszło 133 nauczycieli, co jest wielkością porównywalną do lat poprzednich.

Z urlopu dla poratowania zdrowia na początku roku szkolnego korzystają 572 osoby – wzrost o 51% w stosunku do września 2020.

Pogorszenie warunków pracy, reformy ministra Czarnka, niskie zarobki, wypalenie zawodowe, niepewna przyszłość, zmęczenie nauczaniem zdalnym i pracą w warunkach pandemii odciskają swoje piętno. Świadczy o tym znaczny wzrost liczby nauczycieli odchodzących na emeryturę i korzystających z urlopu dla poratowania zdrowia. W czerwcu 2021 świadczenie kompensacyjne pobierało 13,7 tys. nauczycieli. Średnia kwota tego świadczenia wynosiła 2554 zł.