Pomysły MEiN na organizację kształcenia włączającego przewidują szereg niekorzystnych zmian i rozwiązań w zakresie funkcjonowania szkolnictwa specjalnego oraz poradni – ostrzegł Okręg Łódzki ZNP. Czy celem ministerstwa są kolejne oszczędności w oświacie?

Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP odniósł się do przedstawionego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dokumentu pt. „Edukacja dla wszystkich – ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się”. Materiał ten wywołuje bowiem “zaniepokojenie i sprzeciw wobec wielu proponowanych rozwiązań”.

więcej na stronie Głosu Nauczycielskiego:

MEiN znów chce oszczędzić. Tym razem na dzieciach ze specjalnymi potrzebami – Głos Nauczycielski

Pomysły MEiN na organizację kształcenia włączającego przewidują szereg niekorzystnych zmian i rozwiązań w zakresie funkcjonowania szkolnictwa specjalnego oraz poradni – ostrzegł Okręg Łódzki ZNP. Czy celem ministerstwa są kolejne oszczędności w oświacie? Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP odniósł się do przedstawionego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dokumentu pt.