Łódź, dn. 11.01.2020 r.

                                                                                  Pan Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego

            Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego zwraca się z prośbą o wycofanie się z planów likwidacji (modernizacji) 18 filii bibliotek pedagogicznych w województwie łódzkim.

            Z wielkim zaniepokojeniem i zdumieniem przyjęliśmy informację o planowanych zmianach w funkcjonowaniu filii bibliotek pedagogicznych przekazane nam przez pracowników placówek w Kutnie, Łęczycy, Pabianicach, Zgierzu, Łowiczu, Rawie Mazowieckiej, Brzezinach, Bełchatowie, Opocznie, Radomsku, Tomaszowie Mazowieckim, Zduńskiej Woli, Łasku, Poddębicach, Wieluniu, Pajęcznie, Wieruszowie i Bronowie.

            Propozycje „optymalizacji działań w funkcjonowaniu bibliotek”, które w konsekwencji sprowadzają się do ich likwidacji, przekazane na konferencji prasowej oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych przez Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Pana Zbigniewa Ziembę jeszcze bardziej zaniepokoiły i zdziwiły Związek Nauczycielstwa Polskiego, pracowników bibliotek i lokalne społeczności.

            Według Marszałka optymalizacja, modernizacja bibliotek i zwiększenie dostępności księgozbioru miałyby sie odbywać głównie poprzez wprowadzenie książkomatów i usługi „książka na telefon” oraz dowozu książek przez „odpowiednio dedykowanych pracowników bibliotek pedagogicznych”. Porównanie bibliotek do „zakurzonych” miejsc, do których nikt nie zagląda i potrzebujących unowocześnienia jest niestosowne, a także świadczy o braku wiedzy na temat roli i zadań jakie pełnią dla środowiska oświaty te instytucje.

            Biblioteka pedagogiczna to nie tylko miejsce służące przechowywaniu i udostępnianiu zbiorów bibliotecznych, ale również instytucja prowadząca szeroką działalność edukacyjną i kulturalno-oświatową. Kadra bibliotek pedagogicznych dysponująca wysokimi kwalifikacjami i umiejętnościami, niejednokrotnie dowiodła, że potrafi efektywnie i skutecznie włączyć się w unowocześnianie i poprawę systemu oświaty w Polsce. Biblioteki pedagogiczne od lat wspierają nauczycieli szkół i placówek organizując seminaria, szkolenia i konferencje oraz prowadząc różnorodne zajęcia dydaktyczne dla uczniów. Wspomagają bieżącą działalność bibliotek szkolnych oraz organizują sieci współpracy i samokształcenia dla studentów i nauczycieli. Biblioteki pedagogiczne to miejsca wydarzeń kulturalnych, promocji dorobku lokalnego środowiska oświatowego: dobrych  praktyk,  scenariuszy  zajęć,  innowacyjnych  działań  czy  programów  autorskich.

            W związku z powyższym uważamy, że zasadniczym powodem proponowanej likwidacji i reorganizacji bibliotek są wspomniane przez Pana Marszałka Ziembę oszczędności finansowe na wynajmie i utrzymaniu lokali, w których działają te placówki, a to nie może być jedyną przesłanką takich działań. Nie przekonują nas również zapewnienia, że żaden z pracowników bibliotek nie straci pracy. Czy następnym krokiem do oszczędności w budżecie województwa na oświatę nie będzie ograniczenie etatów i zwolnienia pracowników?

            ZNP nie zgadza się na proponowane rozwiązania, które szkodzą pracownikom, jakości edukacji oraz rozwojowi czytelnictwa. Likwidacja bibliotek pedagogicznych to ograniczenie możliwości doskonalenia zawodowego nauczycieli, dostępu do zasobów edukacji i kultury dla lokalnych społeczności oraz kolejny krok niszczący wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zwłaszcza z obszarów wiejskich.

            Związek Nauczycielstwa Polskiego jest gotów do konstruktywnych rozmów w kwestii dalszego funkcjonowania filii bibliotek pedagogicznych i wypracowania kompromisu w podnoszonej sprawie. 

Marek Ćwiek
Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP