Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego ogłasza konkurs, którego celem jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół ZNP im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łodzi.

W załączniku pełna informacja o konkursie:

Załączniki dotyczące danych osobowych (oświadczenie i obowiązek informacyjny):