Dziś w Urzędzie Miasta Łodzi razem z Ruch Samorządowy TAK Dla Polski braliśmy udział w konferencji prasowej w sprawie #LexCzarnek

W trakcie konferencji głos zabrali: Marcin Gołaszewski – przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi,

Damian Raczkowski – radny Rady Miejskiej w Łodzi,

Marek Ćwiek – prezes Okręgu Łódzkiego ZNP,

Ewa Pieczonka – nauczyciel biologii w łódzkim LO.

Prezes Marek Ćwiek powiedział:

„Rząd rozpoczyna jutro kolejną próbę zmierzającą do dewastacji szkoły i systemu oświaty w Polsce. 4 stycznia zaplanowano pierwsze czytanie projektu ustawy zmieniającej prawo oświatowe. #LexCzarnek nadchodzi wielkimi krokami!”

Związek Nauczycielstwa Polskiego nie zgadza się na zmianę prawa oświatowego i przeróbkę obecnej szkoły publicznej w szkołę państwową, zarządzaną centralnie za pomocą kuratorów oświaty.

Nie są to zmiany służące rozwojowi szkoły, poprawie jakości nauczania, dobru ucznia i nauczyciela.

Ustawa #LexCzarnek ze względu na jej szkodliwość dla funkcjonowania szkół i systemu oświaty nadaje się jedynie do kosza. Przypomnijmy, że #LexCzarnek to:

  • wszechwładza kuratorów oświaty kosztem samorządów i ograniczenia autonomii szkół
  • bat na dyrektorów szkół i możliwości ich odwołania przez kuratora oświaty praktycznie w każdej chwili
  • ograniczenie oferty edukacyjnej szkół poprzez limitowanie i cenzurowanie przez kuratora zajęć pozalekcyjnych, prowadzonych przez organizacje pozarządowe i społeczne

W planach Czarnka nie ma miejsca na szkołę opartą na zasadach demokracji, tolerancji i wolności. Dlatego walczymy dalej o wolną publiczną szkołę niezależną od woli partyjnego urzędnika. Nie pozwólmy na szkołę strachu i obsesyjnej kontroli oraz braku wzajemnego zaufania. Nie pozwólmy aby niszczono polską szkołę, deptano godność naszego zawodu !!

  • Powiedzmy NIE upartyjnieniu szkoły i wszechwładzy kuratora
  • Powiedzmy NIE zastraszaniu dyrektorów i nauczycieli
  • Powiedzmy NIE indoktrynacji szkoły i uczniów

Dziś powiemy NIE dla #LexCzarnek pod kuratorami oświaty we wszystkich miastach wojewódzkich!

Zapraszamy o godz. 16.00 na al. Kościuszki 120a wszystkich, którym leży na sercu dobro polskiej oświaty, uczniów i nauczycieli!!”