Dziś odbyła się konferencja prasowa w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Łódzkie.

W konferencji uczestniczyli Marek Ćwiek – prezes Okręg Łódzki ZNP,
Marcin Bugajski – przewodniczący klubu KO w sejmiku łódzkim,
Iwona Lewandowska – radna sejmiku łódzkiego,
Anna Rabiega – radna sejmiku łódzkiego.

Województwo Łódzkie z dniem 1 września br. zamierza połączyć Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w zespół pod nazwą Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi z siedzibą przy ul. Wielkopolskiej. Uzasadnia się to „wychodzeniem na przeciw potrzebom wspierania nauczycieli w ich pracy oraz podnoszenia umiejętności”. Podobne centra mają powstać w Skierniewicach, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim.

Po nieudanym zamiarzelikwidacji filii bibliotek pedagogicznych jest to kolejna próba centralizacji instytucji edukacyjnych w naszym województwie i oszczędzania na oświacie!

Wątpliwości budzi przede wszystkim tryb i tempo procedowania uchwał Zarządu i Sejmiku Województwa Łódzkiego w tej sprawie.


Dyrektorzy właściwych placówek pisma informujące o przekształceniu otrzymali 23 lipca, natomiast uchwała Sejmiku ma zostać podjęta dopiero 27 sierpnia, na 4 dni przed utworzeniem nowej instytucji.

Decyzje te podjęte zostały bez konsultacji społecznych i przestrzegania przepisów prawa oświatowego (brak wymaganych opinii rad pedagogicznych)!!

Ponadto tak duża zmiana organizacyjna rodzi wiele pytań i wątpliwości:

  • Czy nie obniży się jakość działań edukacyjnych i wsparcia zawodowego dla nauczycieli?
  • Czy spowoduje to redukcję etatów i zwolnienia pracowników?
  • Czy nie jest zagrożona wypłata wynagrodzeń na dzień 1 września br.?
  • Czy nie pogorszą się warunki pracy?
  • Co stanie się ze zbiorami Biblioteki Pedagogicznej w Łodzi – 300 tys. książek i 20 tys. czasopism?
  • Co stanie się ze zbiorami Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej mieszczącym się w budynku Biblioteki Pedagogicznej m.in. rękopisy, zabytkowe pomoce szkolne i dydaktyczne, 80 sztandarów szkolnych?

Nie ma naszej zgody na łamanie prawa!!
ZNP oferuje pomoc i wsparcie pracownikom tych instytucji.