W wyniku prowadzonych przez ZNP oraz przedstawicieli dyrektorów szkół negocjacji z Miastem, organ prowadzący zmniejszył planowaną redukcję etatów o 226 w porównaniu do 500 etatów przedstawionych pierwotnie w wytycznych do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2021/2022. Taka korekta wytycznych w większości szkół spowoduje, iż redukcja zatrudnienia wyniesie nie więcej niż 0,5 etatu. Miasto deklaruje wolę dalszych rozmów w tych przypadkach, gdzie planowana jest redukcja zatrudnienia na wysokim poziomie i może zagrażać bezpieczeństwu uczniów oraz prawidłowemu funkcjonowaniu placówki. Okręg Łódzki ZNP broniąc miejsc pracy proponuje kolejne spotkanie z udziałem dyrektorów szkół i placówek oświatowych zagrożonych zwolnieniami pracowników administracji i obsługi.