Dziś odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego poświęcone m.in. analizie sytuacji w sektorze edukacji w kontekście roku szkolnego 2021/2022 oraz szkolnictwu zawodowemu w województwie łódzkim.

W posiedzeniu rady uczestniczył m.in. prezes Okręgu Łódzkiego ZNP Marek Ćwiek oraz Łódzki Kurator Oświaty Waldemar Flajszer. W trakcie dyskusji prezes Okręgu zwrócił uwagę na braki kadrowe i negatywne tendencje dotyczące zatrudniania nauczycieli oraz kwestie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów po okresie zdalnego nauczania.

Przypomnijmy, że 1 września w Województwie Łódzkim było 407 wakatów, a w samej Łodzi 180.

Wakaty niwelowane są poprzez zatrudnianie emerytowanych nauczycieli i przyznawanie godzin nauczycielom bez odpowiednich kwalifikacji. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje jednak, że w 12% szkół nie udało się zatrudnić nauczyciela na brakujący wakat, a w prawie 50% występują trudności w znalezieniu nauczycieli o odpowiednich kwalifikacjach. Ze względu na brak prowadzenia zajęć z danego przedmiotu i nierealizowanie podstawy programowej, w niektórych placówkach nie jest przestrzegane we właściwy sposób konstytucyjne prawo dziecka do nauki.

Według Rzecznika co 10 nauczyciel pracuje w więcej niż jednej szkole. Nauczyciele są nadmiernie obciążani obowiązkami, pracują często ponad ustawową normę czasu pracy.

Podstawą problemów kadrowych w oświacie są przede wszystkim:

– niskie wynagrodzenia,

– rezygnacja z zawodu w wyniku nadmiernego obciążenia psychicznego i wypalenia zawodowego,

– odejścia na emeryturę.