Dyżury prawnika w okresie wakacyjnym

Informujemy, że ostatni dyżur prawnika przed wakacjami odbędzie się zdalnie (telefonicznie) w dniu 28 czerwca br. w godz. 12.00-15.00.

Przypominamy, że porady prawne zdalne (telefoniczne) udzielane są po wcześniejszym potwierdzeniu członkostwa przez prezesa właściwego Oddziału ZNP, do którego członek ZNP przynależy.

W wakacje prawnik dyżurować będzie stacjonarnie w siedzibie Okręgu w dniach:

25.08.21 r. w godz. 12.00-15.3030.08.21 r. w godz. 12.00-15.30

Aby skorzystać z porady prawnej stacjonarnej należy posiadać aktualną legitymację związkową lub potwierdzenie opłacania składek (zaświadczenie z właściwego Oddziału ZNP lub potwierdzenie z księgowości zakładu pracy). Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów sanitarnych (dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu społecznego, zakrycie ust i nosa).