#LexCzarnek” to możliwość łatwego odwołania dyrektora przez kuratora praktycznie z dnia na dzień lub postawienie w stan oskarżenia za niedopełnienie bliżej nieokreślonych obowiązków.

Ale to nie wszystko!!

Lex Czarnek zmierza do poszerzenia uprawnień kuratora oświaty względem szkół i placówek oświatowych również poprzez uzależnienie od jego pozytywnej opinii decyzji o powierzeniu funkcji dyrektora np. w przypadku nierozstrzygnięcia konkursu lub jego unieważnienia.

Dodatkowo pozytywna opinia będzie niezbędna w przypadku odwołania z funkcji kierowniczej przez organ prowadzący z powodu wystąpienia szczególnie uzasadnionego przypadku.

Oznacza to, że nie można wykonać powyższych czynności w przypadku:

❌ uzyskania negatywnej opinii kuratora,

❌ braku opinii kuratora.

Obecnie wszystkie te czynności można podjąć jedynie po zasięgnięciu opinii kuratora.