Mariusz Kozarski

𝐗𝐗𝐈 𝐎𝐠ó𝐥𝐧𝐨𝐩𝐨𝐥𝐬𝐤𝐢 𝐓𝐮𝐫𝐧𝐢𝐞𝐣 𝐊𝐨𝐬𝐳𝐲𝐤ó𝐰𝐤𝐢 𝐏𝐫𝐚𝐜𝐨𝐰𝐧𝐢𝐤ó𝐰 𝐎ś𝐰𝐢𝐚𝐭𝐲

To już pewne! 𝟏𝟓-𝟏𝟔 𝐠𝐫𝐮𝐝𝐧𝐢𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐫. 𝐰 𝐊𝐮𝐭𝐧𝐢𝐞 odbędzie się reaktywowany po latach 𝐗𝐗𝐈 𝐎𝐠ó𝐥𝐧𝐨𝐩𝐨𝐥𝐬𝐤𝐢 𝐓𝐮𝐫𝐧𝐢𝐞𝐣 𝐊𝐨𝐬𝐳𝐲𝐤ó𝐰𝐤𝐢 𝐏𝐫𝐚𝐜𝐨𝐰𝐧𝐢𝐤ó𝐰 𝐎ś𝐰𝐢𝐚𝐭𝐲