Minister Edukacji Narodowej Przemysław Czarnek ogłosił priorytety ministerstwa na rok 2021. Znalazły się w nich między innymi:

 1. wzmocnienie nadzoru pedagogicznego,
 2. ochrona dzieci w szkołach przed demoralizacją,
 3. weryfikacja podręczników do klas III szkół ponadpodstawowych,

http://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2648398,Nadzor-pedagogiczny-i-ochrona-dzieci-Resort-edukacji-i-nauki-podal-priorytety-na-2021-r

Nie jesteśmy do końca przekonani czy to najważniejsze z problemów z jakimi boryka się oświata. Dlatego też zachęcamy do udziału w sondażu zamieszczonym na naszej witrynie. Można wybrać 3 spośród proponowanych priorytetów.

Jakie według Ciebie powinny być najważniejsze zadania i priorytety pracy MEN w 2021 roku*:
 • Zmniejszenie biurokracji w szkołach, 28%, 142 głos
  142 głos 28%
  142 głos - 28% of all votes
 • Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkół w czasie pandemii, 22%, 115 głos
  115 głos 22%
  115 głos - 22% of all votes
 • Odchudzenie i zmiana treści podstaw programowych. 20%, 102 głos
  102 głos 20%
  102 głos - 20% of all votes
 • Zwiększenie dostępności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, 11%, 59 głos
  59 głos 11%
  59 głos - 11% of all votes
 • Organizacja szkoleń dla nauczycieli w zakresie technologii informacyjnych i zdalnego nauczania, 8%, 42 głos
  42 głos 8%
  42 głos - 8% of all votes
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, 6%, 29 głos
  29 głos 6%
  29 głos - 6% of all votes
 • Ochrona dzieci w szkołach przed demoralizacją, 3%, 17 głos
  17 głos 3%
  17 głos - 3% of all votes
 • Wzmacnianie nadzoru pedagogicznego, 1%, 4 głos
  4 głos 1%
  4 głos - 1% of all votes
 • Weryfikacja podręczników do klas III szkół ponadpodstawowych, 1%, 4 głos
  4 głos 1%
  4 głos - 1% of all votes
wszystkich głosów
Voters: 180
29 grudnia 2020 - 12 stycznia 2021
Voting is closed

* prosimy o zaznaczenie 3 odpowiedzi