• 11. 11. 2018 r.

  XXIX Święto Okręgu Łódzkiego ZNP

 • 08. 06. 2018 r.

  ZNP dla Niepodległej

 • 06. 10. 2017 r.

  XXVII Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w tenisie stołowym

 • 04. 09. 2017 r.

  Manifestacja przed MEN — „Szkoła jest nasza”

Cytaty tygodnia
rok 2015

Cytaty z dnia 07. 01. 2015 r.

Przykazania Leszka Kołakowskiego
(polski filozof, eseista i publicysta)

Po pierwsze — przyjaciele.
Chcieć niezbyt wiele.

Wyzwolić się z kultu młodości.
Cieszyć się pięknem.

Nie dbać o sławę.
Wyzbyć się pożądliwości.

Nie mieć pretensji do świata.
Mierzyć siebie swoją własną miarą.

Zrozumieć świat.
Nie pouczać.

Iść na kompromisy ze sobą i światem.
Nie szukać szczęścia na siłę.

Nie wierzyć w sprawiedliwość świata.
Ufać ludziom.

Nie skarżyć się na życie.
Unikać rygoryzmu i fundamentalizmu.

Cytaty z dnia 15. 01. 2015 r.

„Frustracja w Polsce jest nie dlatego, że są nierówności dochodowe, płacowe, tylko dlatego, że znaczna część ludzi poczuła się zdegradowana społecznie i materialnie. Przede wszystkim przez utratę pewności jutra i przez utratę szans na awans swoich dzieci. To jest fakt! Tu nie ma co kręcić! To jeden z najczarniejszych elementów naszego bilansu po roku 1989.”

Karol Modzelewski, historyk, działacz polityczny
 

„Liberałowie udowodnili, że nie mają żadnych, najmniejszych kwalifikacji ekonomicznych, i nigdy w żadnej koalicji — gdyby do takiej kiedykolwiek doszło — nie mogą obejmować resortów ekonomicznych, bo zrujnują kraj.”

Stefan Niesiołowski
 

„Wychowanie, całkowicie wyzwolone z autorytetu, tradycji i dogmatu, kończy się nihilizmem.”

Leszek Kołakowski
 

Cytaty z dnia 22. 01. 2015 r.

„Żeby lewica mogła mieć wpływy, muszą się rozwijać kultura, oświata, edukacja i świadomość lewicowa. Wtedy jest na nią miejsce. Lewica pojawiła się w dziejach ludzkości jako pewien rozwój i ruch umysłowy. Kiedy nie ma rozwoju świadomości, dopływu świeżych myśli — przegrywa. Jeżeli nie będzie postępu w myśleniu, lewica będzie umierać. Wtedy zostają tylko pewne nazwy i rytuały, a nie prawdziwe działania.”

Waldemar Fydrych, twórca Pomarańczowej Alternatywy
 

„W tej chwili kapitalizm totalnie wymknął się spod kontroli. A niekontrolowany ma tendencję, by mnożyć nierówności, niż rozprowadzać dobrobyt.”

Agata Bielik-Robson, polska filozof i publicystka
 

„Kiedy odnosisz sukces w życiu? Wtedy, gdy za pieniądze robisz coś, co byś i tak robił, nawet za darmo.”

Jacek Walkiewicz, psycholog, mentor
 

Cytaty z dnia 29. 01. 2015 r.

„Telewizja, radio i pisma robią wszystko, żeby odbiorcy czuli się dowartościowani. Obraz świata, który ukazują, jest skrajnie uproszczony, pozbawiony zawiłości i skomplikowanych współzależności. Przeciętny odbiorca ulega iluzji, że go rozumie. Wydaje mu się, że wie już wystarczająco dużo o wszystkim. Ma wrażenie, że edukuje się oglądając telewizję. Jest dokładnie odwrotnie. Media wytłumiają kompleks braku wykształcenia. Internet przyczynił się do tego jeszcze bardziej. W każdej chwili informacja na każdy temat. Informacja to nie jest edukacja. Tylko poznając mechanizmy i współzależności rządzące światem, zaczynamy pojmować więcej.”

Iwo Zaniewski, polski malarz i fotografik
 

„Życie jest interesujące i zabawne pod warunkiem, że nie próbuje się być szczęśliwym.”

Leszek Kołakowski, filozof, publicysta
 

„Zwolnili cię? Może to najlepsze, co mogło cię spotkać.”

Paul Arden
 

Cytaty z dnia 06. 02. 2015 r.

„Potrzebny jest nowy plan Marshalla. Porównajmy Niemcy 25 lat po wojnie i Polskę 25 lat po zmianach ustrojowych. Niemcy 25 lat po wojnie były silnym gospodarczo, rozwiniętym, uprzemysłowionym krajem. Polska po 25 latach przemian jest państwem prawie pozbawionym przemysłu, z utrzymującym się wysokim bezrobociem i ubóstwem, z olbrzymim rozwarstwieniem dochodowym, gigantyczną emigracją zarobkową. Tak dalej być nie może. [...] Narasta niezadowolenie w świecie pracy. Widzimy, że w Polsce brakuje kilku milionów miejsc pracy. Wszak prawie 2 mln osób to zarejestrowani bezrobotni, a kolejne 2 mln wyjechało w poszukiwaniu godnej pracy. Do tego trzeba doliczyć setki tysięcy pracowników, których dochody nie pozwalają na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Jeśli więc rząd nie zmieni swojej dotychczasowej polityki, sam wywoła protesty.”

Jan Guz, przewodniczący OPZZ
 

„Polityka stała się bezideowa. Urynkowiono wszystko, również politykę. Odebrano jej sens służby publicznej, wszystko dziś oparte jest na rachunku ekonomicznym. Angażowanie się w politykę to dziś jak przychodzenie do fabryki, czyli angażowanie się w biznes.”

Kazimierz Kik, politolog
 

„Dopiero w samym środku zimy przekonałem się, że noszę w sobie niepokonane lato.”

Albert Camus
 

Cytaty z dnia 13. 02. 2015 r.

„Obecna elita władzy pogardza ludźmi pracy, dołami społecznymi. Od początku transformacji elity walczą z roszczeniami i oddolnymi postulatami. Wiadomo, że krytyka panującego porządku jest niebezpieczna z punktu widzenia jego założycieli. Elity skupiły się na obrzydzaniu działań związanych z protestami i doszło to do absurdu. Debata publiczna została spłycona, nie dotyczy podziału dochodu narodowego, priorytetów w wydatkach publicznych, nierówności społecznych.”

Jarosław Urbański, socjolog, autor książki „Prekariat i nowa walka klas”
 

„Możesz zapłacić ludziom, żeby nauczali, ale nie możesz zapłacić, żeby im zależało.”

M. Collins
 

„Największym złem, na które cierpi świat, nie jest siła złych, lecz słabość dobrych.”

Montesquieu
 

Cytaty z dnia 20. 02. 2015 r.

„Protestuje się nie wtedy, kiedy jest najgorzej, ale wtedy, kiedy oczekiwania znacznie przerastają możliwości realizacji.”

Mirosława Grabowska, socjolog, dyrektorka CBOS
 

„Nieustannie bombardowani narzucanymi przypadkami „wolnego wyboru”, zmuszani do podejmowania decyzji, do których podejmowania w ogóle się nie nadajemy, coraz częściej doświadczamy wolności jako ciężaru, który pozbawia nas możliwości prawdziwego wyboru — wyboru zmiany. Kiedy musimy płacić za edukację naszych dzieci, mówią nam, że staliśmy się „przedsiębiorcami siebie”, postępującymi jak kapitalista, który musi wybierać, w co zainwestuje to, co posiada (albo pożyczył) — w edukację, zdrowie czy może podróże.”

Slavoj Žižek, słoweński socjolog, filozof, marksista
 

„Pieniądze nie mają wartości. Wartość mają marzenia, które pieniądze pozwolą zrealizować.”

Robert Kyosaki, amerykański biznesmen, autor książek motywacyjnych
 

Cytaty z dnia 26. 02. 2015 r.

„W sferach symboliczno-ideowych Polska wciąż jest znacząco zdziecinniała. Przez dwie dekady panowała właściwie bezmyślna wiara w automat wolnego rynku, który samoczynnie miał rozwiązać wszystkie problemy. Bieda miała zniknąć, kiedy bogactwo „ludzi sukcesu” zacznie coraz obficiej skapywać na ludzkie niziny. W ostatnich latach utracono tę naiwną wiarę, będącą przebiegłym oszustwem. Na scenie politycznej coraz częściej pojawiają się projekty kosmetyczne, ale one nie wystarczą.”

prof. Andrzej Mencwel, krytyk i historyk kultury
 

„Nie śmiej się z głupoty innych ludzi; ona jest twoją szansą.”

Winston Churchill
 

„Jakość naszego życia wiąże się z umiejętnością akceptacji sytuacji dramatycznych.”

Jacek Walkiewicz, polski psycholog, mówca i trener
 

Cytaty z dnia 05. 03. 2015 r.

„Aby utrzymać wolność w gospodarce, musimy dopuścić do gry związki zawodowe i zająć się prawami pracowników. Jeśli się nimi nie zajmiemy, być może stracimy wszystko. Wybuchnie rewolucja, albo nie będzie miał kto kupować naszych produktów i gospodarka zacznie się zwijać.”

prof. Janusz Mucha, socjolog
 

„Jakkolwiek źle się dzieje, to dopóki trwa życie, póty jest nadzieja.”

Stephen Hawking
 

„Najgorsi są uczeni głupcy.”

sentencja łacińska
 

Cytaty z dnia 13. 03. 2015 r.

„Polskę czeka czwarta fala rewolucji Solidarności, do której dojdzie prędzej czy później, gdyż uwłaszczanie się nowej nomenklatury partyjnej i samorządowej także na majątku oświatowym (fundusze UE, zamykanie małych szkół i przekazywanie ich organizacjom pozarządowym, którymi kierują np. byli ministrowie edukacji, lobbujący w MEN i Sejmie biznesmeni pseudooświatowi itp.) bez rzeczywistej troski o edukację uspołecznioną, ponadpartyjną, wymaga nie tylko decentralizacji zarządzania, ale i jak najszybszego poddania kontroli publicznej.”

Bogusław Śliwerski
 

„Dzieci chcą i powinny zaczynać edukację szkolną w wieku sześciu lat. Tak uważam, bo przez wiele lat zdobywałam wiedzę z zakresu psychologii rozwoju człowieka, a obserwacja większości sześciolatków w szkole to potwierdza. Wiem, że nauczycielom jest trudniej, wiem, że rodzicom jest trudniej ale podmiotem jest dziecko i jego potrzeby [...] Niestety wielu rodziców żadnej wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki nie ma, mają za to dużo emocji, w tym lęku. Namawiam ich, by mimo to zaufali swoim dzieciom, jeśli nie mogą zaufać specjalistom.”

Dorota Zawadzka
 

„Największa sztuka w życiu to nauczyć się widzieć w przeciwnościach losu przyjaciela, nauczyciela i przewodnika.”

Bear Grylls, brytyjski podróżnik, alpinista i popularyzator sztuki przetrwania
 

Cytaty z dnia 18. 03. 2015 r.

„Bunt stał się jednym z praw człowieka protestującego przeciw swemu losowi i niesprawiedliwości świata. Bunt nie odbywa się bez poczucia, że w jakiś sposób i w jakimś punkcie człowiek ma rację i może powiedzieć «nie»!”

Albert Camus
 

„Higiena informacyjna to umiejętność oddzielania informacji potrzebnych od zbędnych, coś, co pozwoli trzymać się wątku i nie marnować czasu. Umożliwia uniknięcie tego, gdy powaleni przez stres i przeciążeni nadmiarem informacji tracimy zdolność podejmowania decyzji i odróżniania spraw ważnych od bzdur.”

Ulrich Schnabel, dziennikarz niemiecki, pisarz
 

„Kiedy wiesz czego chcesz i chcesz tego naprawdę mocno, znajdziesz sposób, aby to dostać.”

Jim Rohn, amerykański przedsiębiorca i pisarz
 

Cytaty z dnia 26. 03. 2015 r.

„Nasz system szkolny oddala się o co najmniej kilkadziesiąt lat od tych, które są zdecydowanie lepiej dostosowane do zmian społecznych, gospodarczych, politycznych, kulturowych, a nawet militarnych w ponowoczesnym świecie. Władza może organizować z pieniędzy podatników wystawne kongresy, finansować nonsensowne projekty, rozbudowywać aparat administracji publicznej, może szantażować media odcięciem ich od funduszy na reklamy, sponsorowane artykuły, byle tylko chwaliły MEN za trafne (w istocie trefne) decyzje, itd., ale to i tak niczego nie zmienia w całym systemie szkolnym.”

Bogusław Śliwerski
 

„Szkoła daje uczniowi szansę, ale jego wysiłku nie zastąpi. O jego sukcesie czy klęsce decyduje głównie samoregulacja, na tę zaś składają się dyspozycje genetyczne, doświadczenia wyniesione z domu, wzory ze środowiska — a dopiero w dalszej kolejności klimat społeczny szkoły i wpływ nauczycieli.”

Bolesław Niemierko, profesor SWPS
 

„Gdzie przemoc uciska, tam bunt jest cnotą.”

sentencja łacińska
 

Cytaty z dnia 02. 04. 2015 r.

„W Wielkanocny dzień do domu
przyszły białe bazie w gości,
by pisankom po kryjomu
kolorów zazdrościć.”

Jerzy Ficowski
 

„Łatwiej jest fałszować prawdę o sobie, niż uszlachetniać samego siebie.”

Charles Colton, angielski duchowny, pisarz
 

„Prawda, której nie dano wiary, może człowieka boleć o wiele bardziej niż kłamstwo.”

John Steinbeck
 

Cytaty z dnia 09. 04. 2015 r.

„Udział płac w wartości wytwarzanych dóbr na świecie systematycznie spada. W 1980 roku płace brutto w krajach rozwiniętych stanowiły 70% PKB, a obecnie to zaledwie 55%. To jest gigantyczna różnica. [...] System nie podnosi ludziom płac realnych, ale za to na lewo i prawo rozdaje im kredyty. Kredyt zamiast podwyżki. Kiedy w końcu bańka pęka, wmawia się ludziom, że to ich wina, bo byli rozrzutni.”

prof. Stanisław Owsiak, ekonomista
 

„W Polsce po 1989 r. mamy do czynienia z niebywałym boomem edukacyjnym. Coraz więcej młodych ludzi z prowincji kończy wyższe studia i zostaje w mieście z dyplomem, który nie daje im szans na zatrudnienie w zawodzie. Skończyli kierunki kompletnie niedopasowane do ich kompetencji, osobowości albo takie, którymi rynek już się nasycił. Te wykształcone ofiary boomu edukacyjnego się miotają. Nie wiedzą, co ze sobą zrobić.”

Anna Giza-Poleszczuk, prof. UW, socjolog
 

„Mądrość życia polega na tym, aby pomijać rzeczy nieistotne.”

przysłowie chińskie
 

Cytaty z dnia 17. 04. 2015 r.

„Bycie nauczycielem to bardzo ciężki i niebywale odpowiedzialny zawód, a budowanie autorytetu to ciężka praca, w pewnym sensie syzyfowa, bo gdy się go zbuduje, to przychodzą nowi uczniowie — i trzeba zaczynać od nowa, bo to, co wypracowaliśmy, wcale nie musi pasować.”

Dorota Zawadzka
 

„Z neoliberalnym kapitalizmem jest trochę jak z realnym socjalizmem. On działa znakomicie w podręczniku. Piękna utopia.”

prof. Stanisław Owsiak, ekonomista
 

„Brak alternatywy cudownie rozjaśnia umysł.”

Henry Kissinger
 

Cytaty z dnia 24. 04. 2015 r.

„Nacisk na indywidualizację, co już od dawna wskazywali socjolodzy, sprawia, że o to, co się z nami dzieje, możemy oskarżać wyłącznie siebie. To stwarza komfortową sytuację przede wszystkim elitom politycznym, które reprezentują państwo, ponieważ zwalnia je z jakichkolwiek działań na rzecz jednostek. Państwo ma gwarantować jednostkom dokonywanie wyborów, a cała reszta to już ich osobisty problem. Takie założenie ułatwia życie klasie politycznej i elitom, ponieważ uwalnia je od odpowiedzialności za sposób, w jaki państwo i społeczeństwo funkcjonują.”

Mirosława Marody, prof., wiceprezes PAN
 

„Dopiero wtedy, gdy jesteś gotowy pogodzić się z niepowodzeniem, możesz naprawdę przygotować się na sukces.”

Bear Grylls, brytyjski podróżnik, alpinista i popularyzator sztuki przetrwania
 

„Człowiek najczęściej potyka się o kretowiska, nie o góry.”

Konfucjusz
 

Cytaty z dnia 30. 04. 2015 r.

„W wolnej Polsce od początku gloryfikowano nierówność. Powtarzano, że rozwarstwienie jest nieodłącznym elementem rozwoju gospodarczego i że temu rozwojowi sprzyja, co jest oczywistą nieprawdą. Wpajano rodzącej się klasie średniej, że biedni i bezrobotni są sami sobie winni, bo leniwi i niezaradni.”

prof. Karol Modzelewski
 

„Kapitalizm rozwiązuje niektóre problemy, ale stwarza inne. A w pewnych aspektach korporacyjny kapitalizm sprawuje nad tobą taką kontrolę jak komunizm, nie gwarantując pracy, ani mieszkania.”

prof. David Pichaske
 

„Szczęście leży w połowie drogi między niedostatkiem a nadmiarem.”

Channing Pollock, pisarz amerykański
 

Cytaty z dnia 06. 05. 2015 r.

„Polska szkoła jest dzisiaj skrajnie niewydolna. [...] Nauczyciele często nie są dla uczniów, ale dla samych siebie. Właściwie bez znaczenia dla ich kariery jest jakość ich pracy. W tej sytuacji rząd powinien pomyśleć, by zawrzeć z nimi pakt. Wręcz przekupić ich dodatkowymi pieniędzmi. W zamian za dodatkowe środki mógłby wymóc likwidację Karty nauczyciela i uwolnienie szkoły spod jej oków. Nauczyciele powinni być oceniani za jakość ich pracy. Niech najsłabsi stracą etaty, niech szkoły mają możliwość dowolnego zatrudniania kadry, a o pensjach niech decyduje dyrektor, a nie rząd.
Do szkoły powinny wkroczyć — zamiast obecnej socjalistycznej urawniłowki — zdroworozsądkowe zasady: płacimy więcej za dobrą jakość pracy, zwalniamy tych, którzy nie nadają się do tego zawodu, oceniamy efekty ich pracy, dajemy prawo do oceny nauczycieli rodzicom i samorządom. Jeśli tego nie zrobimy, będziemy kultywować obecne patologie.”

Bartosz Marczuk, dziennikarz „Wprost”
 

„Można być zabawnym, ale nie należy być śmiesznym.”

Magdalena Samozwaniec
 

„Nie ma takich bredni, w które ludzie nie byliby w stanie uwierzyć.”

Stanisław Lem
 

Cytaty z dnia 14. 05. 2015 r.

„Według modelu neoliberalnego, jak są niskie podatki, nie ma tych koszmarnych związkowców, nie ma konieczności negocjowania zwolnień, to biznes może rozwijać się szybciej, jest większy zysk, szybciej rośnie PKB i na końcu wszyscy zyskują. Ładny model, który nie działa. Ale daliśmy sobie go wmówić.”

prof. Stanisław Owsiak, ekonomista
 

„Nigdy nie ma właściwego dnia. Ten dzień jest dzisiaj, trzeba go tylko uczynić właściwym.”

Horatio Dresser
 

„Sami dla siebie jesteśmy większym zagrożeniem niż najsilniejszy przeciwnik.”

Budda
 

Cytaty z dnia 21. 05. 2015 r.

„Od nauczycieli — traktowanych jak sprzedawcy wiedzy i umiejętności, a od dyrektorów postrzeganych jak menedżerowie przedsiębiorstw oświatowych — nie wymaga się już wrażliwości i kultury pedagogicznej, ale myślenia i działania zgodnego z kategoriami lokalnego i globalnego rynku oraz wytwarzania „wartości” zgodnych z potrzebami i oczekiwaniami podmiotów gospodarczych, usługowych, itp.”

Bogusław Śliwerski
 

„Polacy są pogodzeni z losem, bo historia ich przetrenowała w sposób wyjątkowo okrutny do ciężkiej, niewolniczej pracy. Całe wieki pańszczyzny, później ciężka praca w PRL i III RP. Jeśli popatrzymy na wydajność pracy, to Polska jest na poziomie 2/3 średniej unijnej, jednak zarabiamy tylko 1/3 tego, co zarabia się w Unii, i godzimy się na to. Udział płac w całości PKB jest w Polsce bardzo niski.”

Jan Sowa, socjolog i kulturoznawca
 

„Najciężej w życiu ma ten, kto usiłuje unikać trudności.”

Pearl Buck, amerykańska pisarka, noblistka
 

Cytaty z dnia 07. 06. 2015 r.

„Tym, którzy czekają na inny, lepszy świat powiem więc: nie zastanawiajcie się, kiedy ani jak on się zdarzy. Myślcie, jaki on miałby być i wyobraźcie go sobie. A później działajcie wspólnie na jego rzecz, robiąc to, co najlepiej wam wychodzi.”

Jan Sowa, socjolog i kulturoznawca
 

„Kiedyś w tradycyjnym społeczeństwie, role były rozdane. Każdy znał swoje miejsce, wiedział, kim jest, co mu wolno, czego nie wypada, jak ma się zachować w konkretnych sytuacjach. To człowieka z jednej strony ograniczało, ale też dawało matrycę tego, jak ma się zachować. Dzisiaj ludzie sami się stwarzają, kształtują swoją tożsamość często bez wzorców albo na podstawie wielu wzorców, wchodzą i wychodzą z wielu ról. Są zagubieni.”

Magdalena Kaczmarek, psycholog
 

„Praca nadaje sens życiu. Jeżeli jest potrzebna tylko po to, by zarabiać pieniądze, to jest to marne życie.”

Andrzej Blikle, prof. matematyki, członek PAN,
były prezes zarządu firmy A. Blikle
 

Cytaty z dnia 10. 08. 2015 r.

„Coraz bardziej zawęża się sfera wolności nauczycielskiej. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest ingerencja samorządów w merytoryczny aspekt działalności szkoły. Urzędnicy samorządowi mają tylko jeden wyróżnik oceny pracy nauczyciela, który sprowadzić można do stwierdzenia, że najlepszy nauczyciel to tani nauczyciel.”

Krystyna Łybacka
 

„Polska szkoła przestała być głównym źródłem dostarczania wiedzy młodemu pokoleniu. Z tego powodu nie jest atrakcyjna. Szkoła zaczęła uciekać w procedury, testy i egzaminy, które uczniów jedynie stresują. W tym wszystkim tkwi nauczyciel, który zamienia się w urzędnika. Nie jest już kimś, kto kreuje młodego człowieka, tylko administratorem wiedzy, zarządzającym młodymi ludźmi.”

Marek Konopczyński, rektor Pedagogium WSNS w Warszawie
 

„Kochaj nie to, czym jesteś, ale to, czym możesz się stać.”

Miguel Cervantes
 

Cytaty z dnia 15. 08. 2015 r.

„Polacy nie są społeczeństwem obywatelskim. Do różnych organizacji społecznych należy zaledwie 10% Polaków. Ludzie nie są przyzwyczajeni do dyskusji. Wolą przyjąć proste schematy, które podsuwają im politycy i media. Owe schematy są oparte na emocjach i pozbawione informacji. Uważam, że to elity rządzą, a społeczeństwo jest politycznie bierne. Elity mogą robić, co chcą, przynajmniej dopóki nie przekroczą pewnych granic.”

Zbigniew Drąg, socjolog
 

„W Polsce 7 % ludzi żyje poniżej granicy ubóstwa absolutnego, a prawie 20 proc. — poniżej granicy ubóstwa relatywnego. To są gigantyczne straty dla społeczeństwa, bo ci ludzie nie mają szansy powiększać majątek narodowy. Mamy również jeden z najwyższych w Europie odsetek ludzi pracujących za pensję minimalną — ok. 25 procent.”

Jan Sowa, socjolog i kulturoznawca
 

„Uważaj na swoje myśli, stają się słowami.
Uważaj na swoje słowa, stają się czynami.
Uważaj na swoje czyny, stają się nawykami.
Uważaj na swoje nawyki, stają się charakterem.
Uważaj na swój charakter, on staje się Twoim losem.”

Frank Outlaw
 

Cytaty z dnia 21. 08. 2015 r.

„Aby z pełną świadomością zdecydować się na zostanie nauczycielem, trzeba być po trosze wariatem. Decydować się iść uczyć w szkole, wiedząc, że będzie trudno, że nie zrobi się na tym majątku, że będzie trzeba często poświęcać swój prywatny czas i że nie należy oczekiwać w zamian szacunku czy słów pochwały. Do zawodu powinni trafiać ludzie, którzy są tego świadomi i mimo to dokonują takiego wyboru. Ludzie z dystansem do siebie i do świata.”

Dorota Zawadzka
 

„Sukces to zdolność przechodzenia od jednej porażki do drugiej bez utraty entuzjazmu.”

Winston Churchill
 

„Zaufanie ucieka na koniu, a wraca piechotą.”

przysłowie francuskie
 

Cytaty z dnia 27. 08. 2015 r.

„Polska potrzebuje apolitycznego i fachowego aparatu urzędników, którzy w duchu troski o państwo tamowaliby indolenckie zapędy poszczególnych partyjnych partaczy, tej nowej nomenklatury, ludzi, których jak w dawnych czasach dana partia rzuca na określony odcinek, gdzie mają pilnować jej interesów.”

prof. Andrzej Szahaj UMK
 

„Daj ludziom więcej, niż oczekują. To doskonały sposób na to, żebyś sam otrzymywał więcej, niż oczekujesz.”

Robert Half
 

„Walkę stworzyła natura, nienawiść wynalazł człowiek.”

Karel Čapek
 

Cytaty z dnia 04. 09. 2015 r.

„Ucznia sposobnym ze wszystkich miar uczynić do tego, żeby jemu było dobrze i z nim było dobrze.”

Komisja Edukacji Narodowej 1783 r.
 

„Koncentracja na historycznych krzywdach i cierpieniach własnego narodu powoduje, że współczesna rzeczywistość również zaczyna nam się wydawać pełna spisków i złych intencji.”

Michał Bilewicz, psycholog społeczny
 

„Człowieku — ty jeden pośród żyjących stworzeń jesteś sterem, żeglarzem, okrętem i morzem.”

Jonasz Kofta
 

Cytaty z dnia 10. 09. 2015 r.

„Nauczać to rozniecać ogień, a nie napełniać puste wiadro.”

Heraklit z Efezu, filozof grecki (IV wiek p.n.e.)
 

„Szkoła uczy sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie zatomizowanym. Uczy zwyciężać przeciwko innym. Nie uczy współpracy. Nie łączy tego, co najlepsze w grupie, tylko uczy wyolbrzymiania słabych stron uczestników grupy, jest więc przeciwko jakiejkolwiek wspólnocie. Tak jakby sukces w życiu mogły osiągnąć wyłącznie jednostki. Jakby nie mógł on być efektem wysiłku zespołu.”

Andrzej Celiński, przewodniczący Partii Demokratycznej
 

„Szkoły potrzebują jak najlepiej wykształconych nauczycieli, którzy skupią się na kreowaniu jak najlepszych sytuacji edukacyjnych swoim uczniom, a nie takich, którzy byliby posłusznie lojalnymi wobec władzy niewolnikami, bezmyślnie przedłużającymi ramię aroganckiej i niekompetentnej władzy.”

Bogusław Śliwerski
 

Cytaty z dnia 16. 09. 2015 r.

„Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków.”

Janusz Korczak
 

„To tylko dzieło czegoś jest warte, z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć.”

Adam Mickiewicz
 

„Pospolite to w ludzkiej naturze: łaski pisać na lodzie, krzywdy na marmurze.”

Wespazjan Kochowski
 

Cytaty z dnia 23. 09. 2015 r.

„Szkoły należałoby motywować do korzystania z różnych form i środków oceniania. Natomiast systemy rozliczania szkół powinny opierać się na demokracji uczestniczącej, czyli na wspólnym decydowaniu przez uczniów, personel szkolny, rodziców i członków społeczności lokalnych o sprawach związanych z lokalną polityką edukacyjną, z programem nauczania i metodyką.”

Peter McLaren
 

„Codziennie patrz na świat, jakbyś go oglądał po raz pierwszy.”

Eric Emmanuel Schmitt
 

„Już jesień. Liść na drzewie rzednie,
Jeszcze ostatnim złotem gore,
A z nim spokojnie gaśnie, blednie,
Co nie umiało umrzeć w porę.”

Leopold Staff
 

Cytaty z dnia 07. 10. 2015 r.

„Szkoła jak życie — nie zatrzymuje się, a każdy dzień jej pracy odbija się echem w przyszłości.”

Stefania Sempołowska (1869-1944) nauczycielka i działaczka oświatowa
 

„Ani najlepszy program, ani doskonałe metody, ani doświadczenie nie zapewni sukcesu — liczy się nauczyciel, który jest budowniczym i rzeźbiarzem duszy młodego pokolenia — jest to trud chyba najcięższy z trudów życia.”

Zenon Klemensiewicz (1891-1969) naukowiec, językoznawca
 

„Dziewięćdziesiąt procent naszych zmartwień dotyczy spraw, które nigdy się nie zdarzą.”

Margaret Thatcher
 

Cytaty z dnia 16. 10. 2015 r.

„Uczmy tak, abyśmy nie potrzebowali niczego oduczać — oto ideały, do których powinien zdążać każdy nauczyciel.”

Aniela Szycówna (1869-1921) pedagog, psycholog
 

„Aby przekazać treść wystarczy komputer, aby zrozumieć jak kochać, jakie są wartości, co tworzy zgodę w społeczeństwie, potrzebny jest dobry nauczyciel.”

Franciszek, papież
 

„Nie znać historii, to być zawsze dzieckiem.”

Cyceron
 

Cytaty z dnia 23. 10. 2015 r.

„Przekwita wszystko, przekwita,
i kwita.
Wyrasta wszystko, przerasta,
i basta.
A ja wyrosłem, i przerosłem,
doniosłem to, co niosłem —
myślicie, że kilka łez jak kamienie?
Nie! Moje życie i moje sumienie.”

Władysław Broniewski
 

„Z pamięci o bliskich utkana jest nasza tożsamość.”

Karel Čapek
 

„Polityka to sztuka wymyślania pozornych spraw, aby odwracać uwagę ludzi od rzeczywistych problemów.”

Ryszard Kapuściński
 

Cytaty z dnia 30. 10. 2015 r.

„Najlepsza nawet szkoła może być jedynie wstępem do dalszej pracy, a samokształcenie jest w zawodzie nauczycielskim ważniejsze niż w każdym innym.”

Aniela Szycówna (1869-1921) pedagog, psycholog
 

„Ciągle się spieszymy. Polacy szczególnie, bo pracujemy wyjątkowo długo, ciągle jesteśmy zaganiani, ciągle usiłujemy coś robić, żeby sobie jakoś ten byt skleić albo poprawić. W efekcie jesteśmy permanentnie zmęczeni i niedospani — jesteśmy społeczeństwem, które należałoby w całości wysłać do szpitala.”

Mirosława Marody, socjolog
 

„Najgorszym więzieniem jest przeszłość.”

Paulo Coelho
 

Cytaty z dnia 11. 11. 2015 r.

„Szkoła ma dwa zadania: przygotować człowieka do spełnienia się w pracy oraz nauczyć go zadawania sobie ważnych pytań. Pierwsze robi źle, bo daje wiedzę kolekcjonerską. Drugiego nie podejmuje wcale.”

dr hab. Robert Kwaśnica, pedagog, rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
 

„Są ludzie, którzy nie zauważają małego szczęścia, ponieważ daremnie czekają na duże.”

Pearl Buck, amerykańska pisarka, noblistka
 

„Umiłowanym stanem Polaków jest niezdecydowanie.”

Józef Piłsudski
 

„Wszyscy Polacy mówią po polsku, mimo to nie mają wspólnego języka.”

Krystyna Sylwestrzak
 

Cytaty z dnia 18. 11. 2015 r.

„Nasza szkoła betonuje patologiczny indywidualizm. Większość zadań uczeń ma wykonywać solo, a to hoduje ludzi niezdolnych do współpracy.”

Janusz Czapiński, profesor, psycholog społeczny
 

„Światu grożą trzy plagi: pierwsza — to plaga nacjonalizmu, druga — to plaga rasizmu, trzecia — religijnego fundamentalizmu.”

Ryszard Kapuściński
 

„Życie to jest to, co przytrafia ci się, gdy zajęty jesteś robieniem czegoś innego.”

John Lennon 
 

Cytaty z dnia 25. 11. 2015 r.

„Szkoła zawsze powinna stawiać sobie za cel, aby absolwenci byli harmonijnymi osobowościami, a nie specjalistami. Powinno to moim zdaniem odnosić się również do technicznych szkół zawodowych, których uczniowie chcą poświęcić się określonemu zawodowi. Na pierwszym miejscu powinien zawsze stać rozwój ogólnej zdolności do samodzielnego myślenia i sądzenia, a nieprzyswojenia wiedzy specjalistycznej.”

A. Einstein
 

„Jeśli myślisz, że dobro tkwi w każdym z nas, to znaczy, że nie spotkałeś jeszcze wszystkich.”

Mike Nichols, amerykański reżyser filmowy
 

„Bardziej miłuj tego, kto wytyka ci błędy, niż tego, kto cię wciąż chwali.”

aforyzm arabski
 

Cytaty z dnia 02. 12. 2015 r.

„Co dzień spostrzegam, jak młódź cierpi na tem, że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i ze światem.”

Adam Mickiewicz
 

„Tylko praca daje nam okazję odkrycia nas samych, pokazania tego, czym naprawdę jesteśmy, a nie tylko tego, jak wyglądamy.”

Joseph Conrad
 

„Radź się przeszłości, kieruj teraźniejszością, przewiduj przyszłość.”

sentencja łacińska
 

Cytaty z dnia 10. 12. 2015 r.

„Nie od dziś nad zepsuciem młodzieży debatują różne związki i towarzystwa, nie od dziś różni ludzie ręce załamują i szaty rozdzierają w rozpaczy nad niem. Godzi się spojrzeć kwestyi prosto w oblicze. Przede wszystkiem zdaje mi się, że ponure głosy, mówiące o ogromie zepsucia, dyktowane są przez strach, który ma wielkie oczy. [...] Dawna dyscyplina szkolna dziś zła — ponieważ młodzież psychologicznie inna, niż dawne pokolenie. Z powodu ogólnego rozwoju kulturalnego nawet w niższych klasach obudził się tak wielki pęd do samodzielności i tak silne poczucie godności u dzieci, że karność utrzymywana za pomocą środków represyjnych, prowadzi wszędzie do większego rozpuszczenia.”

Antoni Mazanowski „Zepsucie dzisiejszej młodzieży gimnazyalnej i środki zaradcze” (Kraków 1911)
 

„To bolesne, że w dzisiejszej Polsce, gdy trzeba protestować przeciwko jakiemuś świństwu, to wychodzi na ulicę ledwo kilkaset osób, podczas gdy w Paryżu setki tysięcy. Oni wiedzą, że należy występować w obronie demokracji.”

Józef Hen
 

„Jest tylko jeden sposób, aby osiągnąć szczęście: nie przejmować się tym, na co nie mamy wpływu.”

Epiktet
 

Cytaty z dnia 16. 12. 2015 r.

„To nie gimnazja są problemem. Problemy ma młodzież. Gimnazja mogą wręcz pomóc w ich rozwiązaniu — właśnie dlatego, że młodzież jest zgromadzona pod jednym dachem, wymaga podobnego podejścia. Państwo powinno radykalnie pomóc szkołom słabym. Dziś pilnie potrzebują one psychologów, pedagogów, nowoczesnych metod pracy wychowawczej.”

Ewa Wilk, dziennikarka „Polityki”
 

„Wolność to świadomość ograniczeń, którym człowiek podlega.”

Janusz Zajdel
 

„Czyniąc dobro, nie lękaj się nikogo.”

sentencja łacińska
 

Cytaty z dnia 24. 12. 2015 r.

„Świeci gwiazda na niebie,
srebrna i staroświecka.
Świeci wigilijnie,
każdy ją zna od dziecka.
Chwyć w garść jej promienie,
trzymaj je z całej siły.
I teraz w tym rzecz cała,
by się życzenia spełniły.”

Bolesław Leśmian
 

„Święto — oaza na długiej drodze życia. Ale święto ginie z braku umiaru, od interesownych prezentów i przymusu uczestnictwa.”

Phil Bosmans
 

„Dobry człowiek jest gwiazdą dla tych, co błądzą w ciemności.”

Phil Bosmans
 

Cytaty z dnia 30. 12. 2015 r.

„Zatrzymaj upływający czas we wspomnieniach, a przede wszystkim pamiętaj o pięknych chwilach. By nigdy nie poszły w zapomnienie.”

Phil Bosmans
 

„Nie ma drogi do szczęścia. To szczęście jest drogą.”

Wayne W. Dyer
 

 

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2018

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2017

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2016

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2015

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2014

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2013