• 11. 11. 2018 r.

  XXIX Święto Okręgu Łódzkiego ZNP

 • 08. 06. 2018 r.

  ZNP dla Niepodległej

 • 06. 10. 2017 r.

  XXVII Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w tenisie stołowym

 • 04. 09. 2017 r.

  Manifestacja przed MEN — „Szkoła jest nasza”

Cytaty tygodnia
rok 2014

Cytaty z dnia 01. 01. 2014 r.

„Szkoła potrzebuje mającej poczucie bezpieczeństwa kadry. Tylko wówczas będzie w stanie nie poddawać się bezwolnie naciskom organizacji religijnych i politycznych, rodziców czy władz lokalnych. Efektywne funkcjonowanie w tak złożonym i skonfliktowanym otoczeniu wymaga negocjowania procesu kształcenia z tymi siłami, a nie prostego konformizmu — a to wymaga poczucia bezpieczeństwa. Utrata tego poczucia skutkowałaby prawdopodobnie nie tylko obniżeniem jakości pracy nauczycieli, ale też uwikłaniem szkoły w bieżące konflikty polityczne, religijne czy obyczajowe, utratą pewnej autonomii ze szkodą dla długofalowych efektów kształcenia.”

prof. Tomasz Szkudlarek — Uniwersytet Gdański,
Głos Nauczycielski nr 51-52, 18-25 grudnia 2013
 

„W naszej liberalnej i wolnej gospodarce państwo tak dba o edukację, że odgórnie nią sterując i nie dając jej środków do funkcjonowania, z ochotą wciska ją samorządom, których ani z rynkiem, ani z oświatą nic nie łączy. Państwo nie spełnia swego obowiązku wobec szkoły, ganiąc ją jednak przy tym za «nierynkowość».”

Robert Drachal, matematyk , wykładowca
 

„Tajemnica sukcesu to wytrwałość w postanowieniach.”

B. Disraeli
 

„Jeśli chodzi o przyszłość, to naszym zadaniem nie jest ją przewidywać, ale urzeczywistniać”

Antoine de Saint-Exupery
 

Cytaty z dnia 08. 01. 2014 r.

„Resort edukacji skupił władzę neoliberalnych biurokratów w takim zakresie, aby wyeliminować ze szkolnictwa publicznego nowatorstwo pedagogiczne nauczycieli, ich oddolne inicjatywy w zakresie projektowania i wdrażania własnych innowacji czy prowadzenie eksperymentów pedagogicznych. Jeśli nauczyciele chcą coś zmieniać, to tylko pod dyktando tego, co władza uznaje za stosowne.”

prof. Bogusław Śliwerski, http://sliwerski-pedagog.blogspot.com, 31.12.2013
 

„W tej chwili w zarządzaniu szkołami przyjęto metaforę rynku — metaforę, ponieważ rynek edukacyjny jest sztucznie stworzonym rynkiem. Politycznie wprowadza się pewne mechanizmy regulacyjne, które udają mechanizmy rynkowe, po to, żeby wpuścić szkoły w rywalizację. Niekoniecznie przekłada się to na lepszą jakość funkcjonowania systemu edukacji, a wręcz go ogranicza.”

prof. Tomasz Szkudlarek - Uniwersytet Gdański, Głos Nauczycielski nr 51-52, 18-25 grudnia 2013
 

„Dzisiaj jesteś starszy niż wczoraj, ale czy lepszy?”

Krzysztof T. Toeplitz
 

„Bardziej miłuj tego, kto wytyka ci błędy, niż tego, kto cię wciąż chwali.”

aforyzm arabski
 

Cytaty z dnia 15. 01. 2014 r.

„Obecna sytuacja niżu demograficznego stwarza idealne warunki, by szkoły mogły zająć się dorosłymi.
Ludzie, którzy na jakimkolwiek etapie odpadli z systemu oświaty, powinni mieć w dowolnym momencie możliwość powrotu do szkoły, zdobycia czy uzupełnienia kwalifikacji. Szkoły cały czas miałyby dla kogo i z kim pracować, z korzyścią dla całego społeczeństwa. [...] Powinniśmy otworzyć powszechny dostęp do edukacji dla ludzi dorosłych niezależnie od tego, kiedy odpadli z tego systemu.”

prof. Tomasz Szkudlarek — Uniwersytet Gdański, Głos Nauczycielski nr 51-52, 18-25 grudnia 2013
 

„Wolność jest zawsze dotknięta koniecznością kompromisu. Granice są przedmiotem nieustannych sporów. Każde rozwiązanie będzie zadowalało kogoś, a wściekało kogoś innego. Każde rozwiązanie będzie wystawione na falę zmiennych mód. Raz będzie to najlepsze rozwiązanie z możliwych, za chwilę pojawi się następne, lepsze. Ten spór o granice między dozwolonym i niedozwolonym, moralnym i niemoralnym będzie trwał, bo tych granic nie da się ustalić raz na zawsze, a ludzie nigdy nie przestaną próbować tego robić.”

Zygmunt Bauman, filozof
 

„Nawet w czasach zupełnej beztroski duch nasz powinien się sposobić do przeciwności i pośród dobrodziejstw losu hartować się na jego ciosy.”

Seneka
 

Cytaty z dnia 24. 01. 2014 r.

„Nie ma żadnych przesłanek do ciągłego podkopywania fundamentów i ścian nośnych budowli, jaką jest oświata. Radykalne zmiany mogą tylko zaszkodzić redukując źródła sukcesu. Nie oznacza to, że nie powinniśmy stawiać pytań o przyszłość, nie wyznaczać nowych zadań i celów. Wręcz przeciwnie. Powinniśmy nasze osiągnięcia ciągle konfrontować z aspiracjami i problemami młodzieży.”

Bronisław Komorowski
 

„Niezależność pedagogów staje się fikcją. Triumfuje duch bezwzględnej rywalizacji. Wkrótce w szkołach będzie tak jak w korporacjach, dla których nie liczy się misja edukacyjna czy kulturalna, ale tylko zysk. [...] Tak zwany rynek w edukacji musi mieć jasne i mądre kryteria, ale także rozsądne i ścisłe granice. Nauczyciele powinni zachować zawodową wolność, niezawisłość społeczną i materialną. Dlatego kształt proponowanych reform, sprowadzających nauczycieli do roli elementu rynku, budzi przerażenie.”

Robert Drachal, matematyk, wykładowca
 

„Zawsze sprawiaj, by inny człowiek czuł się ważny. Cały rodzaj ludzki pożąda współczucia i zrozumienia.”

Dale Carnegie
 

Cytaty z dnia 30. 01. 2014 r.

„Nikt nie ma prawa, a dyrektor szkoły w szczególności, zobowiązywać rodziców do obowiązkowych danin na rzecz szkoły, do której uczęszczają ich dzieci. Ba, nikt też nie ma prawa zobowiązywać rodziców do tego, by angażowali się na rzecz szkoły jako instytucji publicznej np. wykonując w niej remont, dokonując modernizacji czy napraw sprzętu, malując czy sprzątając pomieszczenia, świadcząc różne usług, itp., bo te ciążą na dyrektorze placówki i władzy samorządowej, których podstawowym zadaniem jest zapewnienie wykonywania tego typu zadań przez osoby zatrudnione do tego celu.”

Bogusław Śliwerski
 

„Wierząc, że potrafią wyjaśniać świat lepiej niż ktokolwiek inny, zaślepieni pychą ekonomiści narzucili nam sposób życia, wartości i marzenia.”

prof. Jerzy Wilkin, ekonomista
 

„Ja nie szukam, ja znajduję.”

Pablo Picasso
 

Cytaty z dnia 05. 02. 2014 r.

„Szkoła jest miejscem, które uczy brutalności — nie dlatego, że niewłaściwie funkcjonują tam nauczyciele, tylko przez sam fakt skupienia w jednym miejscu setek zderzających się ze sobą dzieci. Uczeń, który nie potrafi się bić, jest w szkole narażony na bardzo niebezpieczne sytuacje. Musi umieć używać pięści, żeby się obronić przed tymi, którzy chcą mu zabrać pieniądze, długopis albo drugie śniadanie. Wiem, że nauczyciele zwykle mówią: W naszej szkole nic takiego się nie dzieje! Częste są próby porządkowania tego chaosu, powodują one jednak w dzieciach frustrację. Okropną dla mnie rzeczą było wędrowanie w kółko po korytarzu w czasie przerwy.”

Stefan Chwin
 

„Wielkie nazwiska uprawdopodobniają największe idiotyzmy, gdyż tłum ma naiwną pewność, że wielcy ludzie bredzić nie mogą.”

Zbigniew Herbert
 

„Ci, którzy czytają, wiedzą dużo. Ci, którzy patrzą — wiedzą więcej.”

A. Dumas — syn
 

Cytaty z dnia 12. 02. 2014 r.

„Czas skończyć z centralistycznym władztwem niekompetentnych urzędników MEN, zlikwidować tę zbyteczną i pasożytniczą instytucję, by zacząć wreszcie inwestować w autonomie szkół i nauczycieli, w samorządność szkolną i jak najwyższe kwalifikacje pedagogów, nauczycieli do pracy w zupełnie nowym świecie, świecie nowych mediów. Kto i kiedy zredukuje pasożytującą biurokraturę, która dzięki socjalistycznym pozostałościom w gmachu na al. Szucha czerpie korzyści z wygodnych posadek, które już od lat nie służą poprawie polskiej edukacji?”

Bogusław Śliwerski, pedagog, prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, bloger
 

„Żeby demokracja liberalna przetrwała najbliższe 50 lat, muszą zajść bardzo istotne zmiany, polegające na odzyskaniu idei równości w sensownej formie, co nie jest proste i nikt nie wie, jak to robić. Ja w każdym razie nie wiem. Wiem tylko, że żyjemy w świecie, gdzie 85 osób ma majątek większy niż połowa ludzkości, czyli 3,5 miliarda ludzi. Sytuacja absolutnie chora.”

Marcin Król, filozof, historyk idei
 

„Człowiek wydaje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie potrzebuje, by zaimponować ludziom, których nie lubi.”

Danny Kaye, aktor amerykański
 

Cytaty z dnia 19. 02. 2014 r.

„Społeczeństwa, by lepiej żyć, a nawet by jako tako funkcjonować, muszą się reformować non stop, nieustannie. Musimy pędzić do przodu, żeby w dobrej kondycji stać w miejscu. Musimy myśleć o scenariuszach przyszłości, żeby teraźniejszość była jako tako poukładana i przyjazna.”

Tomasz Szlendak, socjolog
 

„Zawód polityka nie wymaga szkół czy dyplomów. I żadnych kompetencji poza umiejętnością pozyskiwania wyborców. [...] Żadne analizy, opisy lub wezwania nie sprawiły, żeby jakakolwiek władza jasno dostrzegła ogrom polskiej biedy, rozmiary oszustwa politycznego i gospodarczego, a następnie próbowała podjąć te problemy.”

Marcin Król, filozof
 

„Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.”

Lew Tołstoj
 

Cytaty z dnia 27. 02. 2014 r.

„Najważniejsza jest edukacja obywatelska, tworząca obywateli w sensie arystotelesowskim. Dla Arystotelesa pełnokrwistym człowiekiem, czyli istotą zasługującą na miano człowieka, był ten, kto interesował się czymś więcej niż swoimi sprawami prywatnymi — czyli troszczył się też o sprawy publiczne. Edukacja obywatelska powinna stać się absolutnym priorytetem dla kolejnych ekip rządzących.”

Edmund Wnuk-Lipiński, profesor socjologii, pisarz
 

„Społeczeństwo stwarza dziś nadzieje, daje obietnicę i jednocześnie nie umie się z niej wywiązać. Na tak masową skalę nie było tego nigdy wcześniej. Edukuje się miliony ludzi, pokazuje im powab świata, puszcza seriale i wciska do rąk poradniki, które krzyczą: «możesz więcej», «rozwijaj się», «żyj pełną piersią». A następnie pokazuje im się figę z makiem.”

Marcin Król, filozof, historyk idei
 

„Demokracja to ustrój, w którym można robić wszystko, pod warunkiem, że pozwolą ci na to: rodzina, przełożony, lekarz, nauczyciele, prawnik, sąsiedzi, kaznodzieja i władze.”

Mark Twain, pisarz
 

Cytaty z dnia 05. 03. 2014 r.

„Sensowne historie, racjonalnie zbudowane, pozwalają odbiorcom mediów dowiedzieć się czegoś ważnego o świecie. A przynajmniej stawiają pewne pytania, skłaniają do refleksji. Jeśli natomiast historia kończy się niczym i nie zawiera żadnej analizy rzeczywistości, żadnej próby jej zrozumienia, wtedy nie ma ona wartości poznawczej, jest tylko rozrywką. I takie są właśnie historie medialne. Może właśnie o to chodzi, żeby pokazać, że świat nie ma sensu, albo o to, by odciągnąć ludzi od prób nadawania mu sensu i znaczenia.”

Marek Kochan, medioznawca, powieściopisarz
 

„Każde dziecko powinno czuć, że szkoła pomaga stać mu się lepszym człowiekiem. Bohaterem.”

Philip Zimbardo, psycholog
 

„Nie ma drogi do pokoju, to pokój jest drogą.”

Mahatma Gandhi
 

Cytaty z dnia 13. 03. 2014 r.

„W okresie wyborczym bardziej liczy się populizm od strategicznego i prospektywnego myślenia o polskiej szkole i edukacji naszych dzieci. Ci politycy, posłowie, urzędnicy MEN, których dzieci uczęszczają do szkół lub się do nich wybierają, jak mogę przypuszczać, nie będą korzystać z tego (darmowego) podręcznika, a kto wie, czy i z polskiej szkoły publicznej. Poziom hipokryzji niektórych polityków jest mocno zbliżony do poziomu korupcji na Ukrainie.”

Bogusław Śliwerski
 

„Męstwo polega na właściwym środku pomiędzy porywczością, a tchórzostwem.”

Arystoteles
 

„Nie recytuj poezji nikomu, kto nie jest poetą.”

aforyzm buddyjski
 

Cytaty z dnia 19. 03. 2014 r.

„W wielu krajach edukacja jest tematem gorącej debaty i kontrowersji. Dostrzegamy pewien trend, który można nazwać deprofesjonalizacją roli nauczyciela. Chodzi o to, że rola nauczyciela staje się mniej ważna. To głównie efekt działalności neoliberalnych polityków, którzy mają dość zawężony pogląd na edukację i jej cele.”

Fred van Leeuwen, sekretarz generalny Międzynarodówki Edukacyjnej
 

„Problem dobrze ujęty, to problem w połowie rozwiązany.”

Charles Kettering, amerykański wynalazca, naukowiec i filozof
 

„Nie wiem, jaka broń będzie użyta w trzeciej wojnie światowej, ale czwarta będzie na kije i kamienie.”

Albert Einstein
 

Cytaty z dnia 27. 03. 2014 r.

„Konieczna jest alternatywa dla neoliberalnej narracji, która zawładnęła obecnie debatą na temat edukacji. Globalny ruch reform edukacyjnych jest jak epidemia, która przenika do naszych szkół. Liderem jest tu Bank Światowy, który promuje w edukacji takie zjawiska jak konkurencję, decentralizację, prywatyzację, obsadzanie etatów nauczycielami na kontraktach oraz odpowiedzialność opartą na wynikach testów.”

Mireille de Koning, Międzynarodówka Edukacyjna
 

„Dla mnie szkoła marzeń to szkoła, która daje wszystkim szanse na lepsze życie.”

Sławomir Broniarz
 

„Wiosna by tak nie smakowała, gdyby przedtem zimy nie było.”

Przysłowie polskie
 

Cytaty z dnia 02. 04. 2014 r.

„W coraz większej liczbie krajów spada zainteresowanie nauczycieli działalnością związkową. Myślę, że młodzi nauczyciele chętniej wstępowaliby do związku, gdyby dzięki temu mogli się stać lepszymi profesjonalistami, poprawić swoje umiejętności zawodowe. [...] Związki zawodowe powinny więc przejąć funkcję, którą pełniły 100 lat temu i stać się instytucjami odpowiedzialnymi za zawód nauczyciela. To bardzo ważne zadanie.”

Fred van Leeuwen, sekretarz generalny Międzynarodówki Edukacyjnej
 

„Zamiast narzekać na ciemność, spróbuj zapalić świeczkę.”

Konfucjusz
 

„Polacy są od improwizacji, może to jest nasze nieszczęście, ale jakby i tego nie było, niewiele by zostało.”

Maria Dąbrowska, pisarka
 

Cytaty z dnia 09. 04. 2014 r.

„Karta nauczyciela jest jak grzyb na ścianie.”

Joanna Kluzik-Rostkowska
 

„Nie trwoń sił swojego umysłu na spory z ludźmi małostkowymi, o ciasnych horyzontach, lecz skłaniaj się ku tym, którzy prezentują szerokie horyzonty myślowe, a twoje myślenie stanie się twoim kapitałem.”

Dawid J. Schwartz, pisarz
 

„Oto właśnie cały człowiek, winę nogi zwala na but.”

Samuel Beckett, pisarz
 

Cytaty z dnia 17. 04. 2014 r.

„Miliony młodych ludzi straciły w dwóch ostatnich dekadach miliardy godzin życia spędzonych na niby-zdobywaniu niby-wiedzy na niby-uczelniach o niby-wyższym charakterze. Wyprodukowana została kultura niby-inteligentów pozbawionych nawyku czytania i zdolności rozumienia świata.”

Jacek Żakowski, dziennikarz
 

„Dziś jest tak, że Karta nauczyciela chroni słabych i niewiele daje najlepszym nauczycielom. [...] Należałoby starą Kartę nauczyciela wyrzucić do kosza i zbudować nową.”

Joanna Kluzik-Rostkowska
 

„Zdrowy rozsądek to rzecz, której każdy potrzebuje, mało kto posiada, a nikt nie wie, że mu brakuje.”

Benjamin Franklin, polityk amerykański
 

Cytaty z dnia 23. 04. 2014 r.

„Polska szkoła musi się otworzyć na wyzwania cyfrowego świata. Nie ma już sensu uczyć wiedzy, bo tę nosimy ze sobą w komórce, trzeba raczej uczyć uczenia się, i to przez całe życie, opartego na myśleniu i działaniu kreatywnym, krytycznym i zespołowym. Na świecie najlepiej sprawdzają się szkoły, gdzie nauczyciele tworzą tzw. społeczności uczące się, w których — jak w ulu — aż buczy od współpracy.”

Piotr Pacewicz, dziennikarz
 

„Im więcej mam życiowego doświadczenia, tym jaśniejszym dla mnie się staje, że człowiek sam jest przyczyną swojego szczęścia i nieszczęścia.”

Mahatma Gandhi
 

„Przywódcą zostaje zwykle ten, kto potrafi jasno wyrazić swoje myśli.”

Dale Carnegie
 

Cytaty z dnia 30. 04. 2014 r.

„W III RP edukacja została oddana w ręce konserwatywnych katolików, którzy skupili się na bezrefleksyjnym przywróceniu w szkołach przedwojennego status quo. To lekcje religii, historia wykładana wedle XIX-wiecznych schematów narodowo-martyrologicznych, brak czasu na zbiorowe mylenie, debatę i pracę zespołową, inwazja zabijających samodzielność absurdalnych testów, brak przestrzeni na wspieranie indywidualności i zainteresowań uczniów.”

Jacek Żakowski
 

„Wykonuj swoją pracę z całego serca, a odniesiesz sukces. Konkurencja jest tak mała.”

Elbert Hubbard, pisarz amerykański
 

„Praca zwierciadłem człowieka.”

przysłowie azerskie
 

Cytaty z dnia 08. 05. 2014 r.

„Nie można zbudować dobrej edukacji i dobrze kształcić ludzi, jeśli oni mają poczucie, że praktycznie niczego się od nich nie wymaga. Ten proces wzmogła minister Katarzyna Hall, która sobie wykoncypowała szkołę przyjazną. Tylko nie bardzo rozumiała , czym ona powinna być. Dla niej przyjazna to była taka, która niewiele wymaga, dla mnie przyjazna oznacza przygotowująca do dorosłego życia. Współczesny świat stawia twarde warunki — w dorosłym życiu nie będzie amnestii od wymagań. Dlatego uważam, ze głęboko krzywdzimy ludzi, którzy są dziś w szkołach.”

Jerzy Lackowski, dyrektor Studium Pedagogicznego UJ
 

„Wolność nie przyniosła nam tyle, ile się po niej spodziewaliśmy. I jest to przede wszystkim nasza wina. Wina naszego poczucia prowincjonalizmu, niedostrzegania i nieszanowania własnej indywidualności. Dlatego tak nieudolnie naśladujemy innych.”

Karol Myśliwiec, archeolog
 

„Czy uważasz, że możesz, czy też uważasz, że nie możesz, w obu wypadkach masz rację.”

Henry Ford
 

Cytaty z dnia 15. 05. 2014 r.

„Obserwuję powiększające się grono organów prowadzących, czyli samorządów, które naruszają obowiązujące prawo, przede wszystkim prawo oświatowe. Zapewne ten krąg będzie jeszcze większy, bowiem samorządy czują się coraz bardziej bezkarne, korzystając z bezradności organów państwa, czy luk w obowiązującym prawie.”

Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP
 

„Sama matura nic dziś nie daje. Maturzyści muszą wiedzieć, że to dopiero początek drogi. Muszą wiedzieć, co naprawdę chcieliby robić, a przede wszystkim rozumieć, że przez całe życie będą musieli nieustannie się uczyć. Bez względu na to, czy pójdą na studia, czy nie.”

prof. Józef Orczyk, ekonomista
 

„Dyscyplina jest matką dobrobytu.”

Ajschylos
 

Cytaty z dnia 22. 05. 2014 r.

„Działalność oświatowa nie może być rozumiana jako działalność gospodarcza, a samorząd nie może zrzec się swoich obowiązków, przekazując działalność oświatową w ręce powoływanych przez siebie spółek prawa handlowego.”

Sławomir Broniarz
 

„W tym czymś, co dzisiaj nazywamy polityką, nie ma wybitnych jednostek. Z jakiegoś powodu selekcja do polityki jest negatywna, pewnie dlatego, że lubimy wybierać ludzi takich jak my sami. A potem dostajemy od nich dokładnie to, czego nieświadomie pragniemy — dawkę środka usypiającego. No, może nie jest super, ale jakoś tam idzie. Ktoś mniej więcej wie, co robić. Otóż przykra informacja na dziś brzmi, że obecnie nikt nie wie, co robić. A już na pewno nie oni. [...] Polityka to już nie jest zmienianie świata, tylko bieżące administrowanie i utrzymywanie stanu możliwego do zniesienia dla wyborców.”

Marcin Król, filozof
 

„Nie lataj za wysoko, byś nie upadł zbyt nisko.”

sentencja żydowska
 

Cytaty z dnia 04. 06. 2014 r.

„Co oznacza prywatyzacja usług publicznych? Zdejmuje z państwa ciężar odpowiedzialności za wyrównywanie niedostatków w życiu ludzi. Pozbawia również tej odpowiedzialności współobywateli, którzy nie czują już, że borykają się ze wspólnymi problemami. To wywołuje katastrofę moralną.”

Tony Judt, filozof
 

„Polskie szkoły powinny uczyć kreatywności, pracy zespołowej i chęci do ustawicznego doskonalenia się.”

Michał Kleiber, prezes PAN
 

„Być szczęściarzem, to wierzyć we własne szczęście.”

Tenessie Williams
 

Cytaty z dnia 11. 06. 2014 r.

„Jedyne związki zawodowe, które mają posłuch wśród klasy politycznej i kształtujących debatę publiczną dziennikarzy, to związki pracodawców. Kiedy swoje postulaty wysuwa choćby Konfederacja Lewiatan, to traktuje się je ze śmiertelną powagą. Kiedy OPZZ czy „Solidarność” — od razu padają frazy o «roszczeniach», «związkowych przywilejach» i upolitycznieniu związków.”

Michał Wybieralski, związkowiec
 

„Koedukacyjna, sfeminizowana szkoła nie jest dostosowana do potrzeb chłopców. Nauczycielki chcą na lekcji ciszy i spokoju, a to jest propozycja dla emerytów, a nie dla kilku- czy kilkunastolatków.”

Irena Koźmińska, szefowa fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom
 

„Nigdy nie pozwoliłem szkole stanąć na drodze mojej edukacji.”

Mark Twain
 

Cytaty z dnia 24. 06. 2014 r.

„Nie możemy co sezon wyborczy rozgrywać zagadnień podręczników, przedszkoli, szkół, uniwersytetów, ponieważ to są sprawy dotyczące całych pokoleń, czyli przyszłej Rzeczypospolitej. Jeśli tej fundamentalnej dla naszej przyszłości problematyki nie wyłączymy z rozgrywek partyjnych aparatów, powszechne ogłupienie będzie nieuniknione. I już się zaczęło!.”

Andrzej Mencwel, publicysta, historyk kultury
 

„Szkoła wtłacza do głowy konieczność nieustannej rywalizacji, wychowuje w kulcie siły, nie uczy współpracy, nie kształtuje empatii. Nie buduje solidarnego społeczeństwa, ale jego zaprzeczenie. To kuźnia, którą coraz częściej opuszcza materiał na bezwzględnego pracownika, gotowego za wszelka cenę piąć się po szczeblach kariery, a nie materiał na dobrego obywatela.”

Michał Wybieralski, związkowiec
 

„Teraz, kiedy w Polsce nie ma już wroga w postaci komunizmu czy okupanta, staliśmy się wrogami dla siebie samych.”

Edmund Wnuk-Lipiński, socjolog, pisarz
 

„Jeśli mówisz prawdę, nie musisz niczego pamiętać.”

Mark Twain
 

Cytaty z dnia 02. 07. 2014 r.

„Niekiedy spotykacie kogoś wspaniałego, ale to trwa tylko chwilę.
Może w czasie wakacji, w pociągu, nawet w kolejce do autobusu.
Ociera się o wasze życie na krótki moment, lecz w bardzo specjalny sposób.
I zamiast zalewać się łzami, że nie może zostać dłużej, że nie możecie się lepiej poznać, czyż nie lepiej cieszyć się, że w ogóle się zjawił?”

Marian Keyes, pisarz irlandzki
 

„„Dużo ludzi nie wie, co robić z czasem. Czas nie ma z ludźmi tego kłopotu”

Magdalena Samozwaniec
 

„Szczęście maszeruje z tymi, którzy starają się z całych sił.”

H. Jackson Brown Jr, pisarz amerykański
 

Cytaty z dnia 10. 07. 2014 r.

„Nauczycielstwo traci siłę profesjonalnego i suwerennego kształcenia polskiej młodzieży nie dlatego, że nie potrafi, tylko z powodu centralistycznego zakażenia pozoranctwem, indoktrynacją, nieustannym udowadnianiem swojej pracy w kolejnych formularzach sprawozdań, przeregulowaniem prawnym i dysfunkcjonalnością strukturalną.”

Bogusław Śliwerski
 

„Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej.”

Albert Einstein
 

„Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro. Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie.”

Mahatma Gandhi
 

Cytaty z dnia 16. 07. 2014 r.

„Powtarzam od lat niezmiennie: Karta nauczyciela jest dla ucznia. Uczniowi nie może być obojętne, czy ma takiego samego nauczyciela, czy co roku innego. Stabilizacji potrzebuje nie tyle nauczyciel, ile uczeń.”

Krystyna Łybacka
 

„Jeśli żyjemy tylko raz, to trzeba się starać robić coś twórczego, coś co może przetrwać.”

Mark Knopfler, brytyjski gitarzysta, kompozytor i wokalista
 

„Masz wrogów? Dobrze! To znaczy, że kiedyś w swoim życiu za coś odpowiadałeś.”

Winston Churchill
 

Cytaty z dnia 28. 07. 2014 r.

„Namawiam do prawdziwej reformy edukacji, która mogłaby się odbyć bez większych kosztów. Należy zmienić filozofię nauczania i skopiować część rozwiązań skandynawskich. Niech dzieci przestaną wkuwać definicje, stawiajmy przed nimi problemy do rozwiązania, uczmy je przy tym współpracy. [...] Nie robimy nic by uruchomić nową energię społeczną, otworzyć Polaków na siebie, zwiększyć przyjazność instytucji państwa. Bez tego nie widzę szansy, byśmy przekroczyli kolejny próg rozwojowy, jakim jest budowa innowacyjnej gospodarki.”

Janusz Czapiński, socjolog
 

„Człowiek mądry więcej uczy się od swoich wrogów, niż głupiec od przyjaciół.”

Benjamin Franklin
 

„Egoizm, lenistwo i próżność to jedyne motory napędowe człowieka, na których można polegać zawsze i bezwarunkowo.”

Hans Gross, austriacki sędzia śledczy, twórca kryminalistyki
 

Cytaty z dnia 31. 07. 2014 r.

„Żadna kultura nie może przeżyć, jeśli stara się być jedyną i wykluczającą inne.”

Mahatma Gandhi
 

„Powstanie warszawskie było wymierzone militarnie przeciwko Niemcom, politycznie przeciwko Sowietom, demonstracyjnie przeciw Anglosasom, a faktycznie przeciw Polsce.”

Paweł Jasienica
 

„Warszawa została zniszczona bardziej niż Berlin, klęska Polski w tej wojnie, w której Polacy walczyli w obozie zwycięzców, jest większa od klęski Niemiec. Sowietom zależało na zniszczeniu Warszawy, a tak się pomyślnie dla nich składało, że dla tego zniszczenia nie trzeba było używać sowieckich armat ani pocisków. Od czegóż patriotyzm polski! Jest on wielki i wspaniały. Ale ma właściwość bezrozumnego dynamitu. Wystarczy do niego przyłożyć zapałkę prowokacji, aby wybuchł. Powstanie warszawskie bije wszystkie rekordy wytrzymałości. Przez wiele setek lat, dopóki istnieć będzie naród polski, każdy Polak będzie przyznawał, że powstanie warszawskie było samobójczym szałem, i będzie miał do niego synowską tkliwość i miłość. Będzie z niego dumny...”

Stanisław Cat-Mackiewicz, pisarz, publicysta
 

Cytaty z dnia 15. 08. 2014 r.

„Szkoła musi być neutralna światopoglądowo. I nauczyciele publicznych szkół muszą to uszanować.”

Joanna Kluzik-Rostkowska
 

„Nikt nie ma monopolu na prawdę, mądrość lub czynienie dobra. Konflikt i niepewność moralna są naturalną właściwością kondycji człowieczej i trzeba się z tym pogodzić. [...] Z tego, że ktoś kieruje się w swoim życiu sumieniem, wcale nie wynika, że zawsze postępuje moralnie słusznie. Racje sumienia nie zawsze są wyraźne, zrozumiałe i godne aprobaty moralnej.”

prof. Zbigniew Szarawarski, etyk, przewodniczący Komitetu Bioetyki przy PAN
 

„Tylko Unia Europejska może nam minimalizować zagrożenia związane z układem niemiecko-rosyjskim. Nie wolno Unii kontestować ani osłabiać, bo jest dziś zabezpieczeniem naszej tożsamości i naszego bytu.”

Andrzej Wielowieyski, były parlamentarzysta, publicysta
 

Cytaty z dnia 22. 08. 2014 r.

„Po 25 latach od transformacji możemy z dumą powiedzieć, że wyszła nam wolność. Ze wstydem — że zapomnieliśmy o równości i braterstwie. Może jeszcze nie jest za późno, by przestawić wajchę. Porzucić neoliberalne mrzonki, by państwo na serio wzięło się do wyrównywania nierówności społecznych i edukowania w duchu solidarności.”

Michał Wybieralski, związkowiec
 

„Ludzie mają moc, by odebrać świat głupcom.”

Patti Smith, piosenkarka amerykańska
 

„Wykonuj swoją pracę z całego serca, a odniesiesz sukces. Konkurencja jest tak mała.”

Elbert Hubbart
 

Cytaty z dnia 28. 08. 2014 r.

„Zdaję sobie sprawę, że Karta nauczyciela hamuje wiele rzeczy związanych z racjonalną polityką wynagradzania pedagogów. Przez jej zapisy osoby uczące w szkołach często nie są wynagradzane za efekty pracy, ale za przychodzenie do niej. [...] Z pewnością można byłoby się pokusić o jej ponowne napisanie.”

J. Kluzik-Rostkowska
 

„Im jestem starszy, tym mniej podzielam powszechne przekonanie, że mądrość przychodzi z wiekiem.”

Harold Mencken
 

„Poznać po słowie, kto ile ma w głowie.”

przysłowie polskie
 

Cytaty z dnia 04. 09. 2014 r.

„Nauczenie młodego człowieka pasji jest najważniejsze, bo właśnie ona da nam w przyszłości radość życia.”

Bartłomiej Topa, aktor
 

„Nauka nie powinna ograniczać wolności myśli.”

Mikołaj Gogol, dramatopisarz rosyjski
 

„Dla kogoś, kto nie wie, do jakiego portu zmierza, każdy wiatr jest niepomyślny.”

sentencja łacińska
 

Cytaty z dnia 17. 09. 2014 r.

„Jeżeli Polska chce wejść na wyższy etap rozwoju, to musimy lepiej opłacać pracę. Bez tego nie będziemy mieli dobrych pracowników. Najbardziej wartościowym kapitałem firmy są ludzie. [...] W Polsce źle funkcjonuje dialog społeczny, więc wiele tematów wybucha dopiero w formie konfliktu, kiedy trudno cokolwiek rozsądnego ustalić, bo nastąpiła już eskalacja niechęci. Najpierw trzeba zbudować zdolność do komunikowania się. Strony mają swoje racje i interesy, trzeba umieć je kojarzyć.”

Jerzy Hausner, ekonomista, były wicepremier i minister gospodarki
 

„Nie wystarczy mieć rację, trzeba mieć 50% głosów plus jeden.”

Grzegorz Kołodko, były minister finansów
 

„Wrogów wybierajcie sobie z namysłem i nigdy bez celu.”

Attyla, wódz Hunów
 

Cytaty z dnia 24. 09. 2014 r.

„Każdy nauczyciel, dyrektor powinien przejść najpierw własną psychoterapię, a dopiero potem pracować w szkole. Bo kiedy nauczyciel jest kimś dla siebie, to wtedy dopiero może być kimś dla swoich uczniów.”

Jarosław Szulski, nauczyciel w Gimnazjum im. Rejtana w Warszawie
 

„Pełne trosk jest życie tych, którzy zapominają rzeczy przeszłe, zaniedbują teraźniejsze, lękają się przyszłych.”

sentencja łacińska
 

„W wolności najcenniejsza jest jej świadomość.”

Tadeusz Kotarbiński
 

Cytaty z dnia 01. 10. 2014 r.

„Szkoła to instytucja totalnie sfeminizowana, ignorująca różnice pomiędzy płciami, w tym odmienny sposób postrzegania i przeżywania świata przez chłopców. [...] Półkule mózgowe chłopców mają mniej połączeń niż u kobiet, relatywnie mniejsze tzw. spoidło wielkie. Czynności wymagające współpracy obu półkul, jak czytanie, rozpoznawanie emocji, przychodzą im z większym trudem. Dorośli powinni zatem więcej do chłopców mówić, więcej im czytać, okazywać czułość i empatię, cierpliwie nauczać zachowań społecznych, bo to dociera do nich jak przez grubą szybę. Ich mózgi nie są gorsze, są inne.”

Irena Koźmińska
 

„Można zmieniać świat na lepsze, jeśli się potrafi wyciągnąć wnioski z przeszłości.”

Angela Merkel
 

„To nie ubóstwo nas nęka, tylko pragnienie bogactwa.”

Marek Aureliusz, cesarz rzymski, filozof — stoik
 

Cytaty z dnia 08. 10. 2014 r.

„Centralistyczna polityka oświatowa MEN, taka sama, jaka miała miejsce w okresie socjalizmu sprawia, że zniszczono lokalne, wspólnotowe, autonomiczne ruchy szkolnej spółdzielczości, pedagogicznej innowacyjności, szkolnej opieki medycznej, szkolnego odżywiania dzieci i młodzieży.”

Bogusław Śliwerski
 

„Człowiek tyle jest wart, ile warte są sprawy, którymi się zajmuje.”

Marek Aureliusz
 

„Uczniowie nie potrzebują nauczycieli, którzy się poświęcają, tylko takich, którzy są szczęśliwi.”

Jarosław Szulski
 

Cytaty z dnia 15. 10. 2014 r.

„Szacunek oddawany klasie nauczycielskiej jest miarą oświaty narodu: im więcej naród jest oświecony, tym wyżej ceni tych, którzy mu światło przynoszą.”

Eliza Orzeszkowa
 

„Nauczyciel otwiera drzwi wiedzy, przez które trzeba przejść samemu.”

aforyzm chiński
 

„Porażka? Nie wiem, co znaczy to słowo.”

Margaret Thatcher
 

Cytaty z dnia 22. 10. 2014 r.

„Szkoła jest oderwana od świata, a przy tym ma konstrukcję średniowiecznego folwarku. Jest pan dyrektor, są nadzorcy i chłopi, czyli uczniowie. I wszystko odbywa się na zasadzie, że chłopi mają coś robić, a pan, jak ma dobry humor, to pochwali, ale kiedy ma focha, to może zrobić wszystko.”

Jarosław Szulski, nauczyciel w Gimnazjum im. Reytana w Warszawie
 

„Siedem grzechów społecznych: polityka bez zasad, bogactwo bez pracy, przyjemność bez sumienia, wiedza bez osobowości, handel bez moralności, nauka bez człowieczeństwa i wiara bez poświęcenia.”

Mahatma Gandhi
 

„Naród, który traci pamięć, traci sumienie.”

Zbigniew Herbert
 

Cytaty z dnia 28. 10. 2014 r.

„Zrozumienie samego siebie jest początkiem mądrości.”

Krishnamurti, filozof hinduski
 

„Kiedym myślał, że uczę się żyć, uczyłem się też umierać.”

Leonardo da Vinci
 

„Gdyby nie było śmierci, życie nie wydawałoby się nam tak piękne.”

Mikołaj Gogol
 

Cytaty z dnia 05. 11. 2014 r.

„Gdy Polacy będą umieć siebie samych cenić w domu, będą ich cenić i za granicą.”

Stanisław Staszic
 

„W ojczyźnie ma się i przeszłość, i przyszłość. W obczyźnie tylko teraźniejszość.”

Ludwik Hirszfeld
 

„Fantazji w Polakach dużo, ale gdy się słowa wyczerpią, do czynu ochoty i sił im brak.”

Stefan Batory
 

„Nie ma takiego błędu, którego Polacy by nie popełnili.”

Winston Churchill
 

Cytaty z dnia 12. 11. 2014 r.

„Demokracja nie jest słaba sama z siebie. Jest słaba słabością swoich obywateli.”

prof. Tadeusz Gadacz, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 

„W przypadku wyborów, wiedza, doświadczenie i wynikająca z nich mądrość nie mają kompletnie żadnego znaczenia.”

Erik von Kuehnelt-Leddihn, pisarz i dziennikarz austriacki
 

„Politycy w morzu słów topią własną nieudolność.”

Andrzej Janczur
 

„W walce wyborczej rzadko wygrywa naród.”

Tadeusz Maryniak
 

„Wybory mijają, kabaret trwa znaczenie dłużej.”

Eugeniusz Szulborski
 

Cytaty z dnia 19. 11. 2014 r.

„Od kształtu polskiej szkoły dziś, zależy jakość życia polskiego społeczeństwa za 20-30 lat.”

Przemysław Sadura, socjolog, publicysta, członek zespołu Krytyki Politycznej
 

„Żaden człowiek na świecie nie jes  bardziej krótkowzroczny niż polityk. Jego spojrzenie nie wybiega na ogół poza najbliższe wybory.”

Henry Kissinger, amerykański polityk i dyplomata
 

„Mędrzec jest panem swego ducha, głupiec zaś jego niewolnikiem.”

Publilius Syrus, rzymski poeta i twórca aforyzmów
 

„Tylko oczyma drugich możemy dostrzec własne błędy.”

przysłowie chińskie
 

Cytaty z dnia 02. 12. 2014 r.

„Kończymy 25-lecie wolności, które dowodzi głęboko zakorzenionego syndromu homo sovieticus w działaniach władz resortu edukacji. Władze resortu wymyślają coraz to nowe konkursy, by w ten sposób umacniać przekonanie o potrzebie swojego istnienia. Kto przystępuje do tych konkursów? Nieliczni. Większość nauczycieli ma już dość uczestniczenia w kolejnych akcjach, akcyjkach, programach i programikach.”

B. Śliwerski
 

„Musi w tobie palić się to, co w innych chcesz wzniecić.”

św. Augustyn
 

„Głupie myśli ma każdy, ale mądry je przemilcza.”

Wilhelm Busch, niemiecki malarz i poeta
 

Cytaty z dnia 10. 12. 2014 r.

„Chcemy, by karta w całości była stosowana wobec nauczycieli w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu. Wszyscy nauczyciele szkół publicznych — samorządowych i stowarzyszeniowych — powinni mieć taki sam status zawodowy. Karta jest gwarantem wysokiej jakości kształcenia, co potwierdzają wyniki międzynarodowych badań.”

Sławomir Broniarz
 

„To, co kiedyś nazywano wstydem i upokorzeniem, dziś często nazywa się reklamą.”

P. J. O’Rourke, dziennikarz amerykański
 

„Złe nie śpi, dobre zasypia bardzo często.”

Stefan Kisielewski
 

Cytaty z dnia 17. 12. 2014 r.

„Szkolnictwo staje się usługą sprzedawaną klientom — uczniom, którzy od najmłodszych lat są traktowani jak konsumenci. [...] Edukacja przestaje być dobrem wspólnym, a staje się dobrem prywatnym. Bo w edukacji żyje się biednie, ale z edukacji bardzo dobrze.”

Sławomir Broniarz
 

„Żyjemy w świecie, w którym wyzysk osiągnął diabelską doskonałość.”

José Saramago, portugalski pisarz, laureat Nagrody Nobla
 

„Radź się przeszłości, kieruj teraźniejszością, przewiduj przyszłość.”

sentencja łacińska
 

Cytaty z dnia 24. 12. 2014 r.

„Póki w szkołach będą testy, nie da się obudzić w uczniach ciekawości i kreatywności. Aby kształcić nowe talenty, edukacja musi stawiać na indywidualizm, pozwalać dzieciom realizować swoje pasje.”

Diane Ravitch, amerykańska historyk edukacji
 

„Mam nadzieję, że społeczeństwo zrozumie powody, dla których resort edukacji powierzono dziennikarce, specjalistce od propagandy, która taką polityką włącza się w toksyczną dla dzieci edukację.”

Bogusław Śliwerski
 

„Nic nie jest bardziej obce człowiekowi zajętemu niż życie.”

Seneka
 

„Skromnie przyjmować, spokojnie tracić.”

Marek Aureliusz
 

Cytaty z dnia 31. 12. 2014 r.

„Każdy musi sobie uświadomić, że jego życie ma wartość samą w sobie, a nie zależną od zdobytych dóbr i sukcesów. W tym współczesnym świecie, w którym człowiek i przyroda stali się przedmiotem gospodarki rabunkowej, w którym wszystko dzieje się teraz i wszędzie, i gdzie wszystko jest transakcją, musimy umieć się zatrzymać, by ocaleć.”

Ulrich Schnabel, niemiecki dziennikarz, pisarz
 

„Co jest najśmieszniejsze w ludziach? Zawsze myślą na odwrót: spieszy im się do dorosłości, a potem wzdychają za utraconym dzieciństwem. Tracą zdrowie, by zdobyć pieniądze, potem tracą pieniądze, by odzyskać zdrowie. Z troską myślą o przyszłości, zapominając o chwili obecnej i w ten sposób nie przeżywają ani teraźniejszości ani przyszłości. Żyją, jakby nigdy nie mieli umrzeć, a umierają, jakby nigdy nie żyli.”

P. Coelho
 

„Życie jest zbyt krótkie, by było małe.”

Beniamin Disraeli
 

 

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2018

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2017

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2016

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2015

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2014

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2013