• 11. 11. 2018 r.

  XXIX Święto Okręgu Łódzkiego ZNP

 • 08. 06. 2018 r.

  ZNP dla Niepodległej

 • 06. 10. 2017 r.

  XXVII Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w tenisie stołowym

 • 04. 09. 2017 r.

  Manifestacja przed MEN — „Szkoła jest nasza”

Cytaty tygodnia
rok 2013

Cytaty z dnia 24. 03. 2013 r.

„...nauczyciele nie są grupą szczególnie uprzywilejowaną. To nie jest tak, że mimo podwyżek, jakie otrzymali przez te cztery lata, bycie nauczycielem w Polsce to jakiś cymes.”

premier Donald Tusk, „Gazeta Wyborcza” 16-17 marca 2013
 

„Doświadczenia wielu krajów pokazują, że rynek w edukacji nigdzie się nie sprawdził. Mam nadzieje, że Polska nie będzie krajem próbującym udowodnić, że jest inaczej.”

Sławomir Broniarz prezes ZNP, „Głos Nauczycielski” 20 marca 2013

Cytaty z dnia 29. 03. 2013 r.

„W dyskusji o oświacie nie dostrzega się, że rosną wymagania wobec tego, co szkoła powinna przekazać dzieciom i wobec samych dzieci. Nie wszystkie dzieci podołają tym wymaganiom, a znaczna część rodziców nie będzie w stanie im pomóc w rozwoju. To zadanie szkoły. Zwalniając z pracy nauczycieli, pozostając przy starych proporcjach między liczbą nauczycieli i liczbą dzieci, skazujemy przyszłe pokolenia na porażkę.”

prof. dr hab. Irena Kotowska, demograf,
„Głos Nauczycielski” 27 marca 2013 r.
 

„Chcąc odnieść sukces w życiu, należy przecierać nowe szlaki, a nie trzymać się utartych dróg”

John D. Rockefeller

Cytaty z dnia 04. 04. 2013 r.

„Abyśmy nie zmierzali w kierunku kolejnego kryzysu, musimy odejść od fałszywych wartości typu „chciwość jest dobra”. Musimy odejść od schematu, w którym celem nadrzędnym każdej gospodarki narodowej jest maksymalizacja tempa wzrostu gospodarczego bez oglądania się na koszty społeczne, a celem każdej firmy jest maksymalizacja stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału bez oglądania się na efekty zewnętrzne. [...] Powinniśmy zmierzać do społecznej gospodarki rynkowej, w której państwo tak reguluje aktywność ukierunkowanego na zyski sektora prywatnego, że sprzyja to wzmacnianiu spójności społecznej. Rozkwit prywatnej przedsiębiorczości ma być sprzęgnięty z interesami ogólnospołecznymi”

prof. Grzegorz Kołodko, wywiad dla Portalu FORSAL, 24 marca 2013 r.
 

„Wielkim problemem tego świata jest to, że głupcy i fanatycy są tak pewni swych racji, a ludzie mądrzy – pełni wątpliwości”

Bertrand Russell
 

Cytaty z dnia 12. 04. 2013 r.

„Myślimy o tym zawodzie szerzej, chcemy otwierać go na inne potrzeby społeczne, wykorzystując nasze kwalifikacje i chęć do pracy z dzieckiem i dorosłymi”

Sławomir Broniarz prezes ZNP, „Gazeta Wyborcza” 8 kwietnia 2013 r.
 

„Działanie powstaje w efekcie naszych podstawowych pragnień. Najlepsza rada, jaką można dać tym, którzy będą chcieli pozyskiwać ludzi w biznesie, domu, szkole lub polityce brzmi: po pierwsze roznieć w człowieku gorące pragnienie. Kto to potrafi, ma za sobą cały świat. Kto nie potrafi, podąża swoją drogą samotnie”

Harry Overstreet „Influencing Human Behavior”, Nowy Jork 1925
 

Cytaty z dnia 19. 04. 2013 r.

„Przez wiele lat siłą systemu edukacji były właściwe relacje między nauczycielami a rodzicami oraz cały system wartości opierający się na przekonaniu o znaczeniu dobrej edukacji. W pewnym momencie uległo to zachwianiu. Obecnie spotykamy się z ogromnymi oczekiwaniami wobec szkoły. Niektóre środowiska oczekują, że szkoła będzie pracowała niemalże 24 godziny na dobę i rozwiązywała wszystkie problemy natury wychowawczej, którym nie są w stanie sprostać rodziny.”

Sławomir Broniarz prezes ZNP, „Głos Nauczycielski” 17 kwietnia 2013 roku
 

„Być może szkoła nie powinna już uczyć, kim był Platon, tylko właśnie jak filtrować informacje. (...) Człowiekiem kulturalnym nie jest ten, który zna datę urodzin Napoleona, ale ten, który potrafi ją znaleźć w ciągu minuty.”

Umberto Eco
 

Cytaty z dnia 26. 04. 2013 r.

„Od jakości edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej zależy los dorosłych ludzi. Tu się otwiera szanse, ale i je zamyka.”

prof. dr hab. Danuta Waloszek, „Głos Nauczycielski” 24 kwietnia 2013  

„Wszystko kończy się tym, że większość moich znajomych pracuje ciężej niż powinni, po to, żeby zarobić więcej pieniędzy, niż im naprawdę potrzeba, żeby kupować rzeczy, których naprawdę nie potrzebują, po to, żeby zaimponować ludziom, których tak naprawdę nie lubią.”

Amos Oz
 

Cytaty z dnia 09. 05. 2013 r.

„Rynek oświatowy opanowała ukryta prywatyzacja. Zdumiewające, że choć mamy w ustawie o oświacie jasno sformułowane cele i wartości kształcenia, podstawy programowe kształcenia ogólnego i zawodowego, określające, czego każdy przedmiot ma nauczyć, nasz system podporządkowuje edukację procesom kluczowym dla funkcjonowania gospodarki rynkowej. Staje się narzędziem władzy wspomagania tych procesów. Przenosi do sfery edukacji publicznej rozwiązania znane z firm, koncernów, zobowiązujące do pilnowania efektywności, optymalizacji kosztów i zysków. Innymi słowy jakość polskiego szkolnictwa mierzy się unijnymi wskaźnikami, które warunkują, gdzie trzeba zaoszczędzić, ograniczyć środki z budżetu, ciąć etaty. […] Wszystko po to, by stymulować wzrost produkcyjności edukacji. Jak w chińskiej fabryce, taniej i więcej, jakość to rzecz wtórna”

prof. Bogusław Śliwerski, Dziennik Gazeta Prawna, 26. 04. 2013 r.
 

„Niemądrze jest wierzyć zbytnio we własną mądrość. Znacznie zdrowiej jest pamiętać, że nawet największa siła maskuje słabości, a najmądrzejsi mogą się mylić”

Mahatma Gandhi
 

Cytaty z dnia 17. 05. 2013 r.

„Młodzi ludzie uciekają od szumu emitowanego przez współczesny kapitalizm z jego bezlitosnym rynkiem reklamy w prywatny świat iPadów i Facebooków. Przy okazji odgradzają się od wszystkiego innego: polityki, kultury, a nawet edukacji. Mają dziś cały świat dostępny w smartfonie, więc po co im wykładowcy? [...]
Edukacja stała się zwykłym rynkowym towarem — od takiej edukacji może nawet lepiej się odgrodzić. Jest zbyt wiele uczelni, każda walczy o studentów, nawet jeśli oni nie nadają się do studiowania. Dziś nie nauczamy studentów, tylko ich rekrutujemy. Musimy ich utrzymać w murach szkoły za wszelką cenę, dbać o to, żeby byli zadowoleni”

prof. David Pichaske, „Gazeta Wyborcza” 26. 04. 2013 r.  

„Mury wznosi się nie bez powodu. Wyrastają nie po to, by nas powstrzymywać. Wyrastają po to, by nam pokazać, jak bardzo czegoś pragniemy”

Randy Pausch
 

Cytaty z dnia 22. 05. 2013 r.

„Mam nadzieję, że w ciągu tego stulecia obowiązkowe szkoły powszechne znikną. Szkoły staną się dobrowolne i zmienią się w instytucje samouczenia się pod kierunkiem nauczycieli pomagających dobierać odpowiednie środki i materiały tym, którzy uczyć się pragną i mają po temu jakieś predyspozycje. Teraz czeka nas jednak długi okres przejściowy.”

Jan Hartman, „Gazeta Wyborcza” 11 — 12. 05. 2013 r.  

„Człowiek jest wielki w rzeczach krańcowych: w sztuce, w miłości, w głupocie, w nienawiści, w egoizmie, a nawet w ofiarności — ale światu najbardziej brak przeciętnej dobroci.”

Erich Maria Remarque
 

Cytaty z dnia 28. 05. 2013 r.

„Nudni nauczyciele, którzy nie potrafią przekazywać wiedzy w atrakcyjny sposób, są ogromnym zagrożeniem dla edukacji! Przypominają roboty, zaprogramowane do wykonania określonych czynności. A edukacja jest kreowaniem umysłów.”

Philip G. Zimbardo
 

„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się — ze wszystkich sił — tego, czego pragnie.”

Paulo Coelho
 

Cytaty z dnia 06. 06. 2013 r.

„Rząd oszczędza na oświacie, żeby jej nigdy nie zabrakło.”

Marianna Siwczak
 

„Większość ludzi, po pierwsze, nie wie, czego naprawdę chce; po drugie, nie bardzo wie, jak się do tego zabrać; a po trzecie, nawet nie wie, kiedy już ma to, czego chciała.”

John Steinbeck
 

Cytaty z dnia 13. 06. 2013 r.

„Dla pokolenia lat 90-tych, wychowanego w erze komputerów, gromadzenie wiedzy przestało być celem samym w sobie. Nie traktują swojego mózgu w kategoriach bazy danych gromadzonych latami. Bazy danych mają ich iPhony i komputery. Kiedy potrzebują informacji — sięgają do Internetu. Dla generacji Y wartością jest osiąganie celów, a zadaniem szkoły — nauczyć jak te cele osiągać. Młodzi nie chcą uczyć się nieaktualnej wiedzy i nieprzydatnych terminów. Instynktownie odrzucają wszystko, co odrealnione i nieużyteczne. [...] Rzeczywistość szkolna narzuca tylko jedną poprawną odpowiedź i nie pozwala na zadawanie pytań ani na młodzieńcze wątpliwości. W tej paradoksalnej szkole od zadawania pytań jest nauczyciel. Uczeń siedzi cicho, słucha i odpowiada tylko według narzuconego klucza.
Nie dziwmy się, więc, że szkołę, w której tak rozumie się wiedzę, młodzież odrzuca i traktuje z dystansem”.”

Violetta Rymszewicz — blog.natemat.pl
 

„Zabierając głos, nie zabieraj czasu.”

Józef Bułatowicz
 

Cytaty z dnia 20. 06. 2013 r.

„Głównym celem edukacji powinno być zachęcanie młodych, aby pytali i wątpili w rzeczy uważane za oczywiste.”

Bertrand Russell
 

„Większość rzeczy na tym świecie stworzona została przez ludzi, którzy wytrwali, kiedy zdawało się, że nie ma już nadziei.”

Dale Carnagie
 

Cytaty z dnia 27. 06. 2013 r.

„Człowiek nie może pracować bez odpoczynku, ale odpoczynek bez pracy nie daje zadowolenia.”

przysłowie abchaskie
 

„Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa, ten może być nauczycielem innych.”

Konfucjusz
 

Cytaty z dnia 04. 07. 2013 r.

„Nadmiar nauki nie zawsze prowadzi do zrozumienia.”

Heraklit z Efezu
 

„Zobaczyć świat w ziarenku piasku,
Niebiosa w jednym kwiecie z lasu.
W ściśniętej dłoni zamknąć bezmiar,
W godzinie – nieskończoność czasu.”

William Blake
 

Cytaty z dnia 11. 07. 2013 r.

„Nad czas stracony nic bardziej nie boli.”

Michał Anioł
 

„Panie, daj mi siłę, abym zmienił to, co zmienić mogę, daj mi cierpliwość, abym zniósł to, czego zmienić nie mogę i daj mi mądrość, bym odróżnił jedno od drugiego.”

Fredrich Christoph Oetinger
 

Cytaty z dnia 17. 07. 2013 r.

„Neoliberalne siły wykorzystują kolejne kryzysy, żeby dokręcać śrubę, oszczędzać, demontować państwo socjalne. Przyzwyczaja się obywatela, żeby już na nic nie liczył. Bo ma być konsumentem, który wszystko sam sobie kupi na wolnym rynku: od osobistej ochrony, poprzez łóżko w szpitalu, aż po emerytalną starość. [...] Wysokie wykształcenie i słabe płace — oto polskie przewagi konkurencyjne. Jak tylko zechcemy wejść na wyższy pułap, na przykład płacowy, to przestajemy być atrakcyjni. Tego problemu nie załatwi wolny rynek. Państwo musi wspierać badania, łożyć na naukę, dopłacać do innowacyjnych technologii. I zachęcać ludzi do współpracy, a nie do konkurowania.”

Piotr Kuczyński — analityk rynku finansowego
 

„Życie może być całkiem znośne i interesujące pod warunkiem, że człowiek nie chce być za wszelką cenę szczęśliwy.”

Leszek Kołakowski
 

„Wszyscy chcą naszego dobra. Powinniśmy więc schować je głęboko.”

Stanisław Jerzy Lec
 

Cytaty z dnia 24. 07. 2013 r.

„We współczesnej cywilizacji oświata i nauka w znacznym stopniu decydują o powodzeniu jednostek, społeczeństw i państw. Edukacja jest czynnikiem rozwoju gospodarki i wielu innych obszarów życia. Edukacja w dużej mierze wyznacza jakość życia i losy ludzi.”

Tadeusz Lewowicki
 

„Największym problemem, z jakim człowiek musi się zmierzyć, są relacje z innymi ludźmi.”

Dale Carnegie
 

„Samotny rewolucjonista nie zbawi świata, ale zawsze warto spróbować.”

Mario Vargas Llosa
 

Cytaty z dnia 07. 08. 2013 r.

„Program szkoły stał się imperium absurdu. Szkoła wciąż udaje, że prezentuje młodzieży „stan wiedzy”, a w rzeczywistości przedstawia gigantyczny, przeładowany bez opamiętania erudycyjno–kompetencyjny śmietnik, będący produktem bezliku kompromisów, nawyków, przypadkowych dopisków i skreśleń luźno związanych z dzisiejszym stanem wiedzy i kultury, dalekich od zainteresowań uczniów, realiów i potrzeb współczesnych społeczeństw.
[...] Jeśli chcemy żyć lepiej i skuteczniej konkurować z innymi społeczeństwami, szkoła nie może być fabryką młotków i gwoździ. Musi być społecznym procesem włączania kolejnych pokoleń w kulturę i cywilizację pędzącą ku nieznanej przyszłości. Ten proces wymaga czasu. Ale nie lat ślęczenia nad podręcznikami i męki w ławach, pod którymi uczniowie grają na smartfonach, lecz tysięcy godzin spędzonych na wspólnym poznawaniu świata, interpretowaniu go, odkrywaniu znaczeń, kształtowaniu nawyków poznawczych i kooperacyjnych, wzmacnianiu ciekawości, wyzwalaniu indywidualnej i grupowej kreatywności.”

Jacek Żakowski, „Polityka”, 14 maja 2013 r.
 

„Wiedza nabyta pod przymusem nie trzyma się głowy.”

Platon
 

„Inteligent to ktoś, kto lubi gadać o tym, co inni po prostu robią.”

Joseph Conrad
 

Cytaty z dnia 14. 08. 2013 r.

„Zapewnienie długoterminowego wzrostu gospodarczego wymaga zaangażowania w kwestie zdrowia i bezpieczeństwa, lepszej równowagi między pracą, rodziną i rozrywką, uczenia się przez całe życie, a wreszcie płacy i możliwości rozwoju kariery niezależnych od płci. Pracodawcy to się opłaca. Firma, która dba o pracowników zwiększa produktywność, innowacyjność i wydajność.”

Lennart Levi, prof. medycyny psychospołecznej
 

„Kiedy widzisz dobrego człowieka, staraj się go naśladować. Kiedy widzisz złego człowieka, zastanów się nad samym sobą.”

Konfucjusz
 

„Jaka szkoda, że jest tak krótki okres pomiędzy czasem, kiedy jest się za młodym i kiedy jest się za starym.”

Albert Camus
 

Cytaty z dnia 21. 08. 2013 r.

„Ze względu na sytuację finansów publicznych trudno zakładać, że utrzyma się dominujący model finansowania szkolnictwa ze środków publicznych. Raczej będzie to model publiczno–prywatny, w którym znaczącą rolę będą miały do odegrania szkoły niepubliczne. Lepiej się przyzwyczajać do myśli, że w przyszłości za edukację będziemy częściej i więcej płacić z prywatnych kieszeni. Płacąc, będziemy mogli wymagać jakości.”

Witold Kołodziejczyk, Marcin Polak, „Jak będzie zmieniać się edukacja. Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia.” Instytut Obywatelski, 2011
 

„Uczenie się to nie dowiadywanie się tego, co inni ludzie już wiedzą, lecz rozwiązywanie naszych własnych problemów do naszych własnych celów.”

Charles Handy
 

„Gdyby ludzie robili tylko to, co wygląda na możliwe, do dzisiaj siedzieliby w jaskiniach.”

Stanisław Lem
 

Cytaty z dnia 28. 08. 2013 r.

„Walka o przyszłość społeczeństwa toczy się nie w fabrykach, nie w gospodarstwach rolnych, nie w marketach i nie na partyjnych wiecach, ale w szkołach. Jeśli rozegra się przy tablicy, a nie przy komputerze, jeśli odbędzie się w systemie testów, formatów i tresury, a nie samodzielnego i twórczego myślenia, jeśli jej patronem będzie sfrustrowany i nieszanowany belfer, a nie ceniony mistrz i przewodnik — przegramy ją.”

Aleksandra Klich
 

„Istnieje stary i od początku społeczności przyjęty obyczaj, iż państwo ma staranie o szkołach, z których dobrego urządzenia wynika wielka chluba żywota ludzkiego i religii, z zaniedbywania zaś — wypaczenie i zło.”

Andrzej Frycz Modrzewski
 

Cytaty z dnia 05. 09. 2013 r.

„W Chinach nauczycieli nazywa się budowniczymi narodu: czas, byśmy naszych nauczycieli nazywali tak samo.”

Barack Obama
 

„Wizja bez działania jest tylko marzeniem. Działanie bez wizji to strata czasu. Ale mając wizję i działając — możesz zmienić świat.”

Nelson Mandela
 

„Związki zawodowe wbrew pozorom są potrzebne nie tylko pracownikom, ale także pracodawcom, no i rządowi, choćby tylko po to, by mógł dzielić się z nimi odpowiedzialnością za często ryzykowne i niepopularne decyzje. Stanowią także wentyl bezpieczeństwa pomagający rozładowywać potencjalne konflikty społeczne zarówno w zakładach pracy, jak i poza nimi.”

dr Jan Czarzasty, „Głos Nauczycielski” nr 34/2013
 

Cytaty z dnia 12. 09. 2013 r.

„Destrukcji ulega etos zawodu nauczyciela. Bombardowani oskarżeniami i insynuacjami, terroryzowani perspektywą masowych zwolnień, nauczyciele i nauczycielki z coraz większym trudem identyfikują się ze wspólnotą szkolną, coraz rzadziej myślą o swej pracy w kategoriach społecznej odpowiedzialności. Praca nauczyciela jest pracą z ludźmi i dla ludzi, nieustanną, trudną rozmową o motywacjach, lękach, pragnieniach i zwątpieniach. To praca stale wywołująca wyrzuty sumienia, zmuszająca do dociekania przyczyn porażek, analizowania popełnionych błędów. I tę pracę władza chciałaby ująć w tabelkę godzin, rozliczyć i poddać dyskursowi efektywności? Zastraszaniem wymusić troskę, zainteresowanie sprawami uczniów, prawdziwą fascynację nauczanym przedmiotem? Jest w zawodzie nauczyciela ten rodzaj koniecznego zaangażowania, którego nie wzmocnią polecenia, pohukiwania i dyscyplinujące rozliczenia efektów kształcenia.”

Piotr Laskowski
 

„W Polsce problemem nie są potężne związki zawodowe, ale to, że są za słabe i w niektórych przypadkach wyraźnie <<przytulone>> do partii politycznych. Na świecie związki też często nie są apolityczne, ale nigdzie tak mocno jak w Polsce afiliacja polityczna nie szkodzi ich wizerunkowi. [...] Dlaczego związki zawodowe powinny być silne? Z oczywistego powodu — żeby pracodawca miał rzeczywistego partnera po stronie pracowniczej. Lepsza jest zgoda osiągnięta w dyskusjach niż włoski strajk pracowników. Ważne jest też to, żeby zatrudniony miał zapewniona realną obronę swoich praw, bo ta kodeksowa często nie wystarcza.”

Piotr Kuczyński, główny analityk Domu Inwestycyjnego „Xelion”
 

„Trzeba umieć ukazać siłę, aby nie być zmuszonym później do jej użycia.”

Stefan Kisielewski
 

„Najpierw cię ignorują. Potem śmieją się z ciebie. Później z tobą walczą. Później wygrywasz.”

Mahatma Ghandhi
 

Cytaty z dnia 19. 09. 2013 r.

„Przedszkole to nie szkoła. Generalnie przedszkole to nie jest miejsce do nauki, tylko do dozoru nad dziećmi, do zabawy z elementami edukacji, które zapewnia podstawa programowa.”

Donald Tusk
 

„W połowie XX wieku, gdy w Europie do związków zawodowych należała większość pracowników, argument masy, za którym szła groźba strajków, mógł być wystarczający. W XXI wieku, gdy związkowcy to mniejszość, a strajk stał się bronią, której użycie jest przeważnie zapowiedzią klęski, siłą związków musi być poparcie niezrzeszonych. Trzeba ich przekonać, a nie pokonać.”

Jacek Żakowski
 

„Mimozami jesień się zaczyna,
Złotawa, krucha i miła.”

Julian Tuwim
 

Cytaty z dnia 25. 09. 2013 r.

„Dziś system szkolnictwa powszechnego nie tylko w Polsce jest w głębokiej erozji, ulega fragmentaryzacji i zawłaszczaniu przez kompetentne grupy. Państwo abdykuje, zastępując realną władzę i sprawstwo wynikające ze spójnej wizji tego systemu zarządzaniem za pomocą technokratycznych instrumentów pomiaru i kontroli. (...) Szkoła to nie tylko fabryka kapitału ludzkiego, lecz także kluczowy instrument, za pomocą którego realizuje się zasadę solidarności społecznej. Wcześniej jednak musimy uznać, że solidarność jest wartością.”

Edwin Bendyk
 

„Wyzwaniem dzisiejszych dni jest uczynienie pracownika silnym nie w drodze konfliktu z pracodawcą, lecz w drodze zwiększenia jego rynkowej wartości. Zasadą nie jest obecnie mieszanie się do elastycznych rozwiązań żądanych przez pracodawców, lecz takie wyposażenie pracownika, by przetrwał, prosperował i rozwijał się na takim rynku.”

Tony Blair
 

„Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania.”

Helen Adams Keller
 

Cytaty z dnia 02. 10. 2013 r.

„Nauczyciel dotyka wieczności i nigdy nie wie, gdzie kończy się jego oddziaływanie.”

Henry Adams
 

„W edukacji chodzi o rozwijanie zdolności poszukiwania tego, co istotne, o nieustanną gotowość do pytania, czy jest się na właściwym torze, a nie o to, czy się używa komputerów i Internetu albo papieru i książek.
Uczenie to właśnie inspirowanie do samodzielnych odkryć, do kwestionowania tego, z czym się nauczani nie zgadzają, do poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Bo właśnie po to jest edukacja. Ona ma tylko pomóc człowiekowi dotrzeć do punktu, w którym już sam będzie mógł się uczyć.”

Noam Chomsky
 

„Gdybym był znów młody i miał sobie wybrać zawód, nie próbowałbym zostać naukowcem, ani nauczycielem. Wolałbym być raczej hydraulikiem lub domokrążcą w nadziei zdobycia tej skromnej cząstki niezależności, jaką osiągnąć można we współczesnym świecie.”

Albert Einstein
 

Cytaty z dnia 09. 10. 2013 r.

„Propozycje zmian w Karcie nauczyciela oznaczają dla samorządów duże oszczędności. Trzeba oszczędzać, ale nie należy oszczędzać na nauczycielach i stwarzać samorządom ku temu warunki. Bo to sprowadza się zawsze do zwykłego ograbiania nauczycieli.”

Sławomir Broniarz
 

„To zadziwiające, że po dwudziestu czterech latach wolności nie jesteśmy w stanie wyegzekwować — fundamentalnej dla jakości edukacji — autonomii nauczyciela w procesie wychowywania najmłodszych pokoleń. Ciągle piszemy i mówimy o podmiotowości dziecka, ale nie dostrzegamy tego, że coraz więcej ubywa jej ostatnimi laty w pracy pedagogów.”

Bogusław Śliwerski
 

„W żadnym zawodzie człowiek nie ma tak wielkiego znaczenia, jak w zawodzie nauczycielskim.”

Jan Władysław Dawid
 

Cytaty z dnia 16. 10. 2013 r.

„Już na poziomie uczelni pedagogicznych (i specjalizacji nauczycielskich) muszą nastąpić głębokie (lepiej: rewolucyjne) zmiany w kształceniu edukatorów. Powinno nastąpić zerwanie z tradycyjnym kształtowaniem nauczyciela jako mistrza w swojej dziedzinie. Na pierwszym miejscu powinno stawiać się umiejętności komunikacyjne, organizacyjne i projektowe, tak by w klasie młody nauczyciel mógł poczuć się bardziej koordynatorem grupy uczniów i aby potrafił wyzwolić w nich kreatywność. Studia pedagogiczne, w których nadal przygotowujemy przyszłych nauczycieli do pracy w zawodzie metodami dziewiętnasto- i dwudziestowiecznymi, są szkodliwe dla nowoczesnego systemu edukacji.”

Witold Kołodziejczyk, Marcin Polak, „Jak będzie zmieniać się edukacja. Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia” 2011
 

„Nie ma lepszej edukacji niż przeciwności losu.”

Beniamin Disraeli
 

„Granice? Nigdy żadnej nie widziałem, ale słyszałem, że istnieją w umysłach niektórych ludzi.”

Thor Heyerdahl
 

Cytaty z dnia 24. 10. 2013 r.

„Wielu analityków rynku pracy uważa system edukacji za jeden z podstawowych czynników, które mają wpływ na obniżenie bezrobocia. Dane statystyczne wskazują na istotną korelację: kraje, w których dominuje szkolnictwo ogólne — Grecja, Irlandia, Włochy, Hiszpania, Polska zmagają się z wysokim bezrobociem. Natomiast te państwa, w których przeważa kształcenie zawodowe, i które mają już za sobą reformę tej gałęzi edukacji, radzą sobie z bezrobociem znacznie lepiej.”

Zbigniew Dziedzic, kierownik Zespołu Szkolnictwa Zawodowego — Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
 

„Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe.”

Albert Einstein
 

„Milczenie to tekst, który niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować.”

Julian Tuwim
 

Cytaty z dnia 30. 10. 2013 r.

„Polski system edukacji oparty jest na przymusie brutalnej walki o swoje. Dzieci są wtłaczane w tryby konkursów, stopni, testów. Nabierają przekonania, że społeczeństwo jest hierarchiczne, że są skazane na to, by w wyścigu i rywalizacji wykuwać swój los, że wreszcie każdy wysiłek, pracę i myśl daje się przeliczyć w uniwersalnym mierniku punktowym, porównać i wycenić.
Szkoła nie może być jak najtańsza, nie wolno mówić o niej językiem optymalizacji wydatków. By była dobra, musi zostać uwolniona od logiki opłacalności — bo jak zauważał już Arystoteles, nie poszukujemy wiedzy dla korzyści, lecz dla niej samej.”

Piotr Laskowski
 

„Umarli otwierają oczy żywym.”

sentencja hiszpańska
 

„Przez całe życie należy się uczyć żyć i przez całe życie należy się uczyć umierać.”

Seneka
 

Cytaty z dnia 07. 11. 2013 r.

„Polska to jest wielka rzecz.”

Stanisław Wyspiański
 

„Miłość ojczyzny — to sumienność w swym dziele pracy.”

Wacław Beret
 

„Gorzki to chleb jest Polskość.”

Cyprian Kamil Norwid
 

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.”

Józef Piłsudski
 

„Trzeba nam tak kształcić, jak to robią Amerykanie, którzy uczą przedsiębiorczości i tego, jak o siebie zadbać. Nasza szkoła ciągle przygotowuje absolwenta, który czeka, że ktoś inny stworzy mu miejsce pracy. Fundamentalna różnica polega na tym, że amerykańskie uczelnie przyjmują studentów, żeby nauczyć ich, jak zmienić świat, polskie — żeby przygotować pracownika, który będzie odpowiedzią na zapotrzebowanie korporacji.”

prof. Lech Mankiewicz, dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 

Cytaty z dnia 14. 11. 2013 r.

„W 2014 r. subwencja oświatowa zmaleje, a ministerstwo edukacji zapowiedziało, że pracę straci ok. 8,6 tys. pedagogów. Edukacja w Polsce płaci za kryzys.”

Sławomir Broniarz
 

„W nieugiętym proteście przeciw złu kryje się cała sól życia.”

Antoni Czechow
 

„Moim najlepszym przyjacielem jest ten, kto wyzwala we mnie to, co najlepsze.”

Henry Ford
 

„Zwyciężać mogą tylko ci, którzy wierzą, że mogą.”

Wergiliusz
 

Cytaty z dnia 21. 11. 2013 r.

„Cechą urzędujących władz oświatowych w Polsce jest bezgraniczny brak odpowiedzialności za podejmowane decyzje. (...) Pomysły są całkowicie księżycowe, pozbawione podstaw ekonomicznych i merytorycznych, a ich wprowadzanie wydaje się być działalnością świniopasa przepędzającego z nudów trzodę z jednej zagrody do drugiej.”

prof. Aleksander Nalaskowski
 

„Świat nie jest czarno–biały, jest raczej czarno–szary.”

Graham Greene
 

„Praca nie hańbi. Tylko zarobki.”

Marianna Siwczak
 

„Niewolnicy wszędzie i zawsze niewolnikami będą — daj im skrzydła u ramion, a zamiatać skrzydłami ulice pójdą.”

Cyprian Kamil Norwid
 

Cytaty z dnia 28. 11. 2013 r.

„Nauczyciele mają święte prawo walczyć o swoje interesy. Ale nie są jedyną stroną w edukacji. A ja nie jestem ministrem nauczycieli, tylko edukacji. Uważam, że moją rolą jest stworzenie warunków do tego, aby możliwie najlepsi nauczyciele możliwie najlepiej kształcili dzieci w możliwie najlepszych warunkach.
Gdybym stanęła przed wyborem: likwidować szkołę, bo za mała i zbyt kosztowna, czy zostawić, ale pod warunkiem, że poprowadzi ją stowarzyszenie albo związek gmin, wybrałabym drugie wyjście. Nawet kosztem nauczycielskich przywilejów. Zwłaszcza, że małe szkoły są dobre.”

Joanna Kluzik–Rostkowska
 

„Schamieliśmy totalnie, zrobiliśmy się prowincją, gdzie króluje wiocha z elementami szlacheckimi i wiejskimi. To połączenie sarmackiej swawoli i wioskowego showmeństwa jest naszą tragedią. Widać to w Sejmie i w Kościele. Nie potrafimy zaakceptować innego zdania, stylu życia.”

Bogusław Linda
 

„Poprawiaj i ulepszaj swoje życie na tyle wytrwale, że będziesz miał niewiele czasu na krytykowanie innych.”

H. Jackson Brown Jr
 

Cytaty z dnia 04. 12. 2013 r.

„Szkoła powinna wychowywać do sukcesu, ale także do życia w klęsce. To znaczy uczyć, jak możemy osiągnąć jakiś rodzaj szczęścia w sytuacji, która niewiele ma wspólnego ze szczęściem. Na przykład jak edukację prowadzić w klasie, w której większość uczniów raczej nigdy nie znajdzie pracy i będzie wiecznie żyć na socjalu, bo zbliżamy się milowymi krokami do społeczeństwa, w którym bezrobocie wielopokoleniowe będzie zjawiskiem trwałym. Jak tę edukację poprowadzić, by ci uczniowie w przyszłości się nie załamali, nie wpadli w depresję, w degenerację. Jak ich przygotować do takiego życia, by w tym życiu nie do końca udanym znaleźli jakiś rodzaj spełnienia”.”

Stefan Chwin
 

„Dziś sytuacja na rynku pracy pozwala degradować wielkie masy społeczne. Dziki kapitalizm wspierany przez rząd sprawia, że słyszymy głos tylko jednej strony – pracodawców, którzy tylko narzekają, jak to są ciemiężeni i wykorzystywani. Przedsiębiorców, którzy wiodą błogie życie i ani myślą dzielić się z pracownikami wypracowanym zyskiem. Zdegradowane, skrzywdzone masy głosu nie mają.
To problem społeczny, bo niszczy więzi między ludźmi, sprawia też, że nienawiść do państwa całych wielkich grup narasta. Ludzie są sfrustrowani, nieszczęśliwi i nikt nie mówi o tym, że zatrzymać może to tylko sprawiedliwość. A sprawiedliwość będziemy mieć wtedy, jeśli państwo pomoże obywatelom, których skazało na pożarcie. Część ludzi nie poradziła sobie w kapitalizmie, a rolą państwa jest wyciągnąć do nich dłoń.”

prof. Leokadia Oręziak SGH
 

„Nieważne, jak dobry jesteś, ważne, jak dobry chcesz być.”

Paul Arden
 

Cytaty z dnia 11. 12. 2013 r.

„Od 1993 r. polityka oświatowa została u nas podporządkowana interesom wąskich elit politycznych, które są u władzy. Rządy absolutnie nie liczą się z krytyką swoich działań. Jeżeli polska oświata nie zostanie wyłączona z bieżących rozgrywek politycznych, to szkoła dalej będzie jedynie instrumentem dla drenowania środków unijnych.”

Bogusław Śliwerski
 

„Umiemy się tylko kłócić albo kochać, ale nie umiemy się różnić pięknie i mocno.”

C. K. Norwid
 

„Nie martw się o jutro. Nigdy nie wiesz, co cię spotka dziś.”

przysłowie żydowskie
 

Cytaty z dnia 18. 12. 2013 r.

„Mamy historycznie głęboko zakorzenione przyzwolenie, żeby oszukiwać swoje państwo, bo ono nigdy nie było nasze. [...] To jest emanacja postawy, że państwo to element pasożytniczy, który nam szkodzi i zagraża. I, że im bardziej je oszukujemy, im więcej pieniędzy zostawiamy sobie w kieszeni, tym lepiej, bo państwo tylko by je zmarnowało.”

Jan Sowa, socjolog
 

„Może nasza wolność ogranicza się do tego, czy śmiać się ze swego losu czy nad nim płakać, brać udział w grze czy spasować, próbować jako tako zrozumieć, co jest, a czego nie ma, czy poddać się i nie starać się niczego pojąć...”

Amos Oz
 

„Na Zachodzie wszystko jest doskonałe i nic nie ma znaczenia, a na Wschodzie nic nie jest doskonałe i wszystko ma znaczenie.”

Philip Roth
 

„Człowiek, który nie umie przebaczać, jest największym wrogiem samego siebie.”

Stefan Wyszyński
 

Cytaty z dnia 24. 12. 2013 r.

„Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy,
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
(...) Niebo ziemi, niebu ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia,
Drzewa ptakom, ptaki drzewom,
Tchnienie wiatru płatkom śniegu.”

Czerwone Gitary
 

„Wszystkie dobre czyny pragną światła.”

Cyceron
 

„Ludzie wytrwali zaczynają swój sukces tam, gdzie inni kończą niepowodzeniem.”

E. Eggleston
 

 

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2018

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2017

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2016

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2015

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2014

Zobacz wszystkie cytaty z roku 2013