Bezpieczeństwo w  Ruchu Drogowym

 

Inauguracja cyklu programu adresowanego do uczniów szkół podstawowych „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” zorganizowanego przez Fundację Knight Riders przy współudziale Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP.

Patronat honorowy nad imprezą objęli:
— Prezydent Miasta Łodzi,
— Łódzki Kurator Oświaty,
— Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji.

Łódź, 7. 11. 2014 r.