XV Ogólnopolski Turniej Koszykówki Pracowników Oświaty
Pabianice 2014

 

W dniach 16 — 18. 05. 2014 r. odbył się XV Ogólnopolski Turniej Koszykówki Pracowników Oświaty zorganizowany przez Zarząd Oddziału Międzygminnego w Pabianicach.

W turnieju wzięło udział 6 drużyn żeńskich : Łódź Polesie, Pabianice (Okręg Łódzki ZNP), Rzeszów (Okręg Podkarpacki ZNP), Częstochowa, Tarnowskie Góry (Okręg Śląski ZNP) oraz Łomża (Okręg Mazowiecki ZNP) i 9 drużyn męskich : Łódź (Okręg Łódzki ZNP), Gliwice, Rybnik, Częstochowa, Tarnowskie Góry (Okręg Śląski ZNP), Radom (Okręg Mazowiecki ZNP), Nowy Sącz , Limanowa (Okręg Małopolski ZNP), Prudnik (Okręg Opolski ZNP).
Zwyciężyła drużyna żeńska z Rzeszowa oraz po raz drugi drużyna męska z Łodzi.

Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali: Klaudia Reguła z Tarnowskich Gór i Tadeusz Andys z Łodzi. Najskuteczniejszymi zawodnikami zostali: Izabela Komar z Rzeszowa i Paweł Kosior z Rzeszowa. Piątka All Stars wśród kobiet to:  Klaudia Reguła z Tarnowskich Gór, Magdalena Kowal z Rzeszowa, Elżbieta Nowak z Pabianic, Małgorzata Turska z Łodzi, Izabela Komar z Rzeszowa, a wśród mężczyzn: Andrzej Kruszyński z Łodzi, Ksawery Fojcik z Rybnika, Sylwester Walczuk z Gliwic, Dariusz Szynkier z Częstochowy, Adam Richter z Tarnowskich Gór. 

Gospodarzem turnieju była prezes Oddziału ZNP w Pabianicach — Elżbieta Dyba, a za sprawy sportowe odpowiadała dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Pabianicach, była zawodniczka — Grażyna Wójcik.

Tegoroczny turniej jak co roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Mecze rozgrywane były na dwóch salach gimnastycznych: w Zespole Szkół Rolniczych i w Gimnazjum w Sędziejowicach.

Zawodnicy zakwaterowani zostali w internacie Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego. Mimo, iż turniej organizowany jest przez Zarząd Oddziału ZNP w Pabianicach zawodnicy korzystają z gościnności szkół sędziejowickich. Dyrekcja szkoły oraz kierownictwo internatu dokładają corocznie wszelkich starań, aby zorganizować zawodnikom jak najlepsze przyjęcie. Tradycyjnie turniej przebiegał w bardzo przyjaznej, sportowej atmosferze.

Wieczorem w sobotę po emocjonujących rozgrywkach odbyło się uroczyste zakończenie XV Turnieju Koszykówki Pracowników Oświaty Kobiet i Mężczyzn połączone z balem sportowców, świetnie zorganizowanym przez klasy gastronomiczne Zespołu Szkól Rolniczych w Sędziejowicach.

W zakończeniu wziął udział prezes ZOŁ ZNP Marek Ćwiek, Starosta Pabianicki Krzysztof Habura oraz dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Paweł Kałuda. Tradycją turnieju jest iż wszyscy zawodnicy, niezależnie od zajętego miejsca wyjeżdżają z nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez sponsorów. Finansowo turniej wspierają: ZG ZNP, Zarząd Okręgu Łódzkiego, Starosta Pabianicki, Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz wielu prywatnych sponsorów takich jak: Firma Agat, Firma DalbaFirma Jumi z Pabianic, Firma Coemi, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łasku oraz pan Bogdan Hurbańczuk. Rozjeżdżający się w niedzielny poranek zawodnicy wpisywali sobie w kalendarz imprez sportowych na 2015 rok XVI Turniej Koszykówki Pracowników Oświaty — Pabianice 2015.

Końcowa klasyfikacja XV turnieju koszykówki pracowników Oświaty Pabianice 2014 r.

Kobiety:
1.Rzeszów
2.Pabianice
3. Łódź
4. Tarnowskie Góry
5. Łomża

Mężczyźni:
1. Łódź
2. Gliwice
3. Częstochowa
4. Rybnik
5. Rzeszów
6.Tarnowskie Góry
7. Limanowa
8. Nowy Sącz
9. Radom
10. Prudnik