Ogólnopolski Memoriał Strzelecki Pracowników Oświaty im. Władysława Wawrzynkowskiego

 

W dniu 18 maja 2013 roku w Jeleniej Górze odbył się Ogólnopolski Memoriał Strzelecki Pracowników Oświaty członków ZNP, w którym brała udział nasza Koleżanka Anna Walczak, prezes Oddziału ZNP Łódź—Polesie.

Koleżanka Ania zajęła I miejsce wśród prezesów oddziałów i II miejsce wśród kobiet.